ISSN 2228-1975
Search

Kardinal Kurt Koch ja Saksamaa Evangeelse Kiriku president Heinrich Bedford-Strohm: Eesmärk on ühine armulaud

Saksamaa Evangeelse Kiriku teatel kinnitasid Paavstliku Kristlaste Ühtsuse Edendamise Nõukogu president kardinal Kurt Koch ja Saksamaa Evangeelse Kiriku president Heinrich Bedford-Strohm Ulmis toimunud oikumeenilisel arutelul taas oma valmisolekut töötada ühise armulaua nimel. Kochi sõnul ei saa neil muud eesmärki olla, kui sama altari ümber kogunemine. „See ei saa aga väga keeruline olla, sest Kristus ise kutsub armulauale ja on armulauas kohal,” lisas Bedford-Strohm.

Koch kutsus üles koostama sarnast ühisavaldust kirikust, armulauast ja ametist, nagu on 1999. a Vatikani ja Luterliku Maailmaliidu allkirjastatud ühisavaldus õigeksmõistuõpetusest. Samas on ühisavalduse valmimise kiirusest olulisem selle tugev teoloogiline alus.

Küsimus ühisest armulauast ei tohiks aga Bedford-Strohmi arvates jääda alles oikumeenilise protsessi lõppfaasi. Ühine armulaua tähistamine võiks hoopis oikumeenilisele protsessile hoogu anda. Kiriklikud traditsioonid ja teoloogilised arutelud võivad tena sõnul viia välja ad absurdum, kui me unustame inimeste vaimulikud vajadused, viidates sellega eri konfessioonidest abikaasadele, kellel puudub võimalus ühiselt armulauale minna.

Üheks probleemiks peab Bedford-Strohm katoliku kiriku naiste ordinatsiooni mittetunnistamist. Bedford-Strohm on väga tänulik naiste ordinatsiooni eest oma kirikus ega suuda kirikut ilma selleta enam ette kujutada. Ka Kochi sõnul on teema kirikuid lahutav, sest evangeelsete kristlaste jaoks pole siin enam teed tagasi ja katoliiklaste jaoks teed üle selle piiri.

Arutelu korraldas oikumeeniline liikumine „Unita Dei Cristiani” ja seda juhtis Ulmi ajalehe Südwestpresse peatoimetaja Ulrich Becker.

Allikas: EKD, 4. april 2017

 

Soovitatud:

English