ISSN 2228-1975
Search

Teekäijad (nr 412/ 1.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder

Seekordse Kirik & Teoloogia numbri lood räägivad teel käimisest, teel olemisest. Teel käimine elu metafoorina on kõnekas – osutab see liikumisele, elu dünaamilisusele, õppimisele, otsimisele, leidmisele.

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi annab ülevaate mõistetest „elu“ ja „igavene elu“. Ta kirjutab: „Käesoleva artikli eesmärgiks on avada mõistete „elu“ ἡ ζωή ja „igavene elu“ ζωὴ αἰώνιος tähendusi Johannese evangeeliumis ning esitada nende mõistete kujunemislugu alates Antiik-Kreeka mõtlemisest, Vanast Testamendist kuni sünoptiliste evangeeliumideni ehk Markuse, Matteuse ja Luuka evangeeliumini.“

EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja Mikk Leedjärv jagab mõtteid oma rännakult ning „pilte ühest ilusast päevast pea aastatagusest ajast, kui luusisin kodukandi metsas ja teedel. Jagan seda, mis siis mulle silma jäi.“

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe sulest pärineb laudatio Toomas Pauli 80. sünnipäevaks. Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumiga soovime Toomas Paulile õnne ning täname teda rohke kaastöö eest ajakirjale (need on koondatud õnnitlusloo lõppu).

Head lugemist!


Katri Aaslav-Tepandi, „Elu“ ζωή ja „igavene elu“ ζωὴ αἰώνιος Johannese evangeeliumis, 1. osa.

Jaan Lahe, Teekäija meel mul olgu. Laudatio Toomas Paulile 80. sünnipäevaks.

Mikk Leedjärv, Asjad, mis jäävad silma.

Kirikud tähistasid usupuhastuspühal õigeksmõistuõpetuse ühisdeklaratsiooni aastapäeva.


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English