ISSN 2228-1975
Search

Peatükki sulgedes (nr 521/ 31.12.2021)

Kirjutame veel Issanda aasta 2021 viimast päeva ja hakkame seda peatükki sulgema, vaadates nii tagasi olnule kui ka edasi tulevikku. Üks hetk mõtisklemiseks, enese sisse vaatamiseks, aga ka plaanide tegemiseks. See hetk võiks olla rahutegemine olnuga, leppimine sellega, mida me muuta ei saa; ideaalis ka õppimiskogemus, mida endaga edasiseks kaasa võtta.

Tänases lehenumbris tuleb juttu õppimisest mitme vaatenurga alt. Dr Silja Härm teeb lühiülevaate oma hiljuti Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitstud doktoritööst, kus ta on põhjalikult analüüsinud usundiõpetuse õpetamist gümnaasiumiastmes. Eesti üldhariduskoolides on kujunenud olukord, kus usundiõpetuse sisu ja viis, kuidas õppekava rakendatakse, võib sõltuvalt õpetajate professionaalsetest valikutest vägagi varieeruda. Härm esitab usundiõpetuse õpetajate intervjuudest kogutud andmete põhjal ka kolm mudelit Eesti usundiõpetuse võimalike tulevikustsenaariumite kohta.

Teistlaadi õppimiskogemust kirjeldab ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuse vastne liige Igor Ahmedov. Ta liitus hiljuti Eesti Evangeelse Luerliku Kiriku (EELK) Tartu Ülikooli Jaani kogudusega ning pidi selleks korrakohaselt läbima leerikursuse, kus tutvustatakse kristliku usu aluseid. Esialgne tunne, et selline kursus on usuteaduse doktorandile üleliigne, kujunes hoopis vaimustavaks ja inspireerivaks kogemuseks evangeeliumi kuulutamisest ja Jumala ligiolu tunnetamisest haridusliku tegevuse läbi.

Tänase lehenumbri jutlus on Tartu Ülikooli islamistika lektori ja Tartu Ülikooli Aasia keskuse juhataja Elo Sülla sulest, mille ta pidas 4. advendijumalateenistusel EELK Tartu Ülikooli Jaani koguduses. Ta tuletab kirikulistele meelde jõuluime tähendust inimkonnale, kus Jumal on tulnud meie juurde just sellise Päästjana, keda me vajame. See kogemus annab meile võimaluse olla rõõmsad Issandas ja mitte muretseda ühtegi.

Rõõmsat uut aastat Issandas ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine!

Tänases numbris:

Silja Härm, Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel.

Igor Ahmedov, Värske leerilapse kogemus.

Elo Süld, Sinu patt, mina maksan (Fl 4:4-7).

Mälestades peapiiskop Desmond Tutu elu


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English