ISSN 2228-1975
Search

Imeline ilmumisaeg (nr 109/ 10.1.2014)

Foto: Anu Põldsam
Foto: Anu Põldsam

 

Kätte on jõudnud see rõõmus aeg, mida kirikukalendri järgi tuntakse ilmumisajana ja mis on jätk Kristuse ilmumise pühale. Paljudele on nimetatud püha tuttav rohkem kolmekuningapäevana, mil Hommikumaa targad tulid kummardama ja austama äsjasündinud Jeesuslast. Püha seostatakse ka Jeesuse ristimise ja tema esimese imeteoga Kaana pulmas. Kolmekuningapäev tähistab lääne kristlikus traditsioonis ja Gregoriuse kalendri järgi elavate õigeusklike jaoks ühtlasi ka jõulude lõppu. Idakirikud ja need õigeusklikud aga, kes hingavad Juliuse kalendri rütmis, pühitsevad sel päeval alles jõulude algust.

Sellel imelisel ajal toob Kirik & Teoloogia number lugejani mõtteid ja tähelepanekuid, mis on kantud nii ida- kui läänekiriku meelest ja vaimust. Alar Laatsi artikli teine pool jätkab eelmisel nädalal alustatut ning tutvustab seekord 5.–9. sajandil toimunud oikumeenilisi kirikukogusid ja usualaseid vaidlusi, peegeldades läbi nende eriti just idakirikute teoloogilise mõtlemise ajalugu ja eripära.

Tänases jutluses kutsub õigeusu preester ning Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Orenti Mägi meid mõtlema meeleparandusest, selle tuumast ja kohalolust meie eludes, esitades rea küsimusi, mille üle peaks iga ristiinimene vähemalt aeg-ajalt isekeskis arutlema.

Aare Luup avaldab arvamust haldusreformi vajalikkuse kohta EELK-s. Eeskätt soovib ta leida lahendusi, mis muudaksid kiriku kaasaegsemaks, nii et ta jõuaks ka väiksemates linnades ja maapiirkondades elavate inimesteni, eesmärgiks ikka nende parem teenimine!

 

Tänases numbris:

Alar Laats, Oikumeenilised kirikukogud ja ristiusu kontseptualiseerumine, 2.osa

Aare Luup, Mõtteid haldusreformist EELK-s: Kasutame oma talenti või kaotame selle?

Orenti Mägi, Kristlane elab Taabori mäel (Mt 4: 12–17)

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“. Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English