ISSN 2228-1975
Search

Väärtustame õpetajaid (nr 456/ 4.9.2020)

Läbi aegade on väärtustatud õpetajaid ja vaimseid juhendajaid. Tavaliselt on nendeks inimesed või raamatud, kuid olles piisavalt avatud meelega, võib märgata, et kõik olukorrad õpetavad midagi. Uues Kirik & Teoloogia numbris pakutakse samuti võimalust õppida ja saada juhendamist.

Tänases ajakirja Kirik & Teoloogia numbris avaldame järjekordse EELK perikoopide abimaterjali osa, mille aluseks on üsna keerukas tekst Vana Testamendi prohvet Jesaja raamatust. See sisaldab nii õigete kiituslaulu, kui universaalse apokalüptilise katastroofi ennustust. Käesoleva numbri jutluste abimaterjalina selgitatakse siin selle raskesti mõistetava teksti iseärasusi.

Raskestimõistetavate tekstide ja olukordade jaoks on vajalik õpetajate ja juhendajate olemasolu. Tänases arvamusrubriigis räägib Usuteaduse Instituudi rektori kohusetäitja õp Marko Tiitus õpetajate olulisusest. Tiitus täheldab: „Idamaine tarkus ütleb, et õpetaja ilmub siis, kui õpilane on valmis. Vaimsete õpetajate äratundmine ja nende õpetuse vastuvõtmine on niisiis meie endi häälestuse küsimus.“

Ka Jumalaga suhtlemisel on mõnikord tarvis juhendajaid. Tänase ajakirjanumbri jutluse rubriigis kõneleb Ergo Naab sellest, kuidas Jeesuse jüngrid palusid oma õpetajalt, et ta juhendaks ja õpetaks neid palvetama: „Jeesuse õpilased ilmselt märkasid mingit kvalitatiivset vahet rabi ja rabi vahel. Nende soov, et Jeesus õpetaks ka neid palvetama, näitab juba iseenesest, et nad märkasid Jeesuse palveelu erinevust oma kaasaja rabidest.“

Head lugemist!


Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 3/10: viieteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Js 24:14–16.

Marko Tiitus, Ärgem jätkem end ilma õpetajast.

Ergo Naab, Õpeta meid palvetama (Mt 6:5–10).

Usuteaduse Instituudis esitletakse uusi raamatuid.

Juhtkirja foto: Ergo Naab


Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English