ISSN 2228-1975
Search

Jumala ja inimese plaanid (nr 177/ 1.5.2015)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: Kerstin Kask

 

Inimese tee Jumala plaani suures raamistikus on läbi aegade tekitanud palju küsimusi. Üheks vaidluseks, mis on kestnud ilmselt sama kaua kui inimene, on olnud arutelu tahtevabaduse üle, st selle üle, kui vaba on inimene oma valikutes ja otsustes; kuivõrd ta suudab tahtlikult kujundada oma elu ning mil määral on tema elutee ette ära määratud.

„Inimese ettemääratuse ja/või vabaduse üle mõtisklemisest pole pääsenud ükski ajastu ega kultuur.“ Nende sõnadega alustab tänases K&T-s oma arvamuslugu K&T toimetuskolleegiumi liige Karin Kallas, keskendudes sellele, kuidas suhestusid jumaliku ettemääratuse, eeshoole ja inimese vabaduse küsimusega  teise templi aegsete  juudi koolkondade esindajad. Ta kirjeldab esseenide, saduseride ja variseride arusaamu, millele leidub paralleele ka juutlusevälises kontekstis.

Tänane artikkel tutvustab samuti juudi religioosse traditsiooni varamut.  Kalle Rebase tõlkes ilmub Qumrani kirjanduse hulka kuuluv Damaskuse kiri, mis on kirjutatud ajavahemikus 1. saj eKr – 1. saj. pKr ning arutleb Jumala ja tema rahva vahekorra üle, selle üle, kuidas Jumal „teab ka saabuvaid aegu ja seda, mis tuleb kõikidel maailma aastatel.“ Teksti autorluse osas puudub uurijate seas üksmeel; hetkel näib kõige tõenäolisemana, et see pärineb esseenide sulest. Damaskuse kirja võib vaadelda kui arvamusloos kirjeldatud mõtteviisi illustratsiooni.

Maailma lõpp, selle ootus või pelgamine, on olnud olulisel kohal nii juutlikus kui kristlikus mõtlemises. K&T toimetuskolleegiumi liige Kadri Lääs arutleb oma tänases mõtiskluses selle üle, kuidas Jumala riiki ning maailma lõppu ei peaks eelkõige seostama hävitamise, vaid ülesehitamisega, sest Jeesuse (taas)tulemine algab juba täna meie keskel: „Uus maailm on alguse saanud ja vana mureneb. Jumalariigi reaalsus on aimamisi juba tunnetatav lootuse ja julguse läbi, mis meis elab.“

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Damaskuse kiri, 1. osa.

Karin Kallas, Ettemääratus ja vabadus antiikjuutlikus mõttemaailmas.

Kadri Lääs, Jumala riik on meie keskel (Lk 17:20-21).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English