ISSN 2228-1975
Search

Ühise tegutsemise kunst (nr 271/ 17.2.2017)

Joonistus: Olev-Martin Põder
Joonistus: Olev-Martin Põder, 7-aastane

Inimene elab alati suhtes teistega ning tegutseb koos teistega. Neid teisi võib olla palju või vähe, ning vahel võib tunduda, et oleme üksi jäätud oma eesmärkide ja vastutusega. Vahel ehk tahamegi midagi üksi ja ise teha, kuid kas see tegelikult võimalik on – kaheldav. Isetegutsemise juures muutuvad teised lihtsalt nähtamatuks võrgustikuks, mis meid tegelikult toetab ja aitab või ka takistab. Kui aga pöörata fookus iselt osaduse poole, saame näha ja tunnustada neid, kes meid oma tegevuses toetavad. Tihti on inimesed osaduskonnaks sidunud ühine eesmärk, huvi või midagi palju enamat, Jumal ise.

Seekordses artiklis kirjutab Tartu Ülikooli võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar riitustest ja initsiatsioonist. Ühised toimingud, arusaamad ja usk kirjeldavad osaduskonda. Milline neist on fundamentaalselt siduv, millel osaduskond põhineb? See võib muidugi erineda, samuti nagu varieeruvad need komponendid iga inimese juures. Kuid siiski, osaduses on ühisosa, mida saab väljendada teatud toimingute ja neile omistatud tähenduse kaudu. Kulmar annab ülevaate riituse ja initsiatsiooni mõistetest, liikidest, vormidest. Saame lugeda, kuidas on võimalik jaotada inimese elu etappideks ning millistesse ühiselu vormidesse inimene oma elu jooksul astub.

EELK Karula koguduse õpetaja Enno Tanilas räägib oma ordinatsioonijutluses Jumala kutsest kui alusest, mis liidab inimesed kirikuks. Kirikut ehk usklike osaduskonda saab ehitada mitut moodi: püstitada kirikuhooneid, parandada koguduse ruume, eelkõige aga toetada inimese usku ja hoida tema hinge. Seejuures tuleb aga tegutsemisruumi anda eelkõige temale, kes on selle osaduse loonud ja liitnud – Jumalale. Tanilas rõhutab, et oluline on see, kuidas oma tööd teha – armastuse ja rõõmuga, toetudes vaid Jeesusele Kristusele.

Ühist olemist ja tegutsemist jagab Kirik & Teoloogia oma lugejategagi. Eelmisel aastal palus K & T toimetus lugejatelt tagasisidest ja soovitusi, mida me ka saime. Selle nädala numbris annab toimetus ülevaate lugejate soovitustest ja vastustest ning vastame ka ise esitatud küsimustele ja ettepanekutele. Täname lugejaid abi ja kaasamõtlemise eest!

Head ühist lugemist!

 

Tänases numbris:

Tarmo Kulmar, Riitusest laiemalt ja initsiatsioonist lähemalt religioonifenomenoloogias.

Kirik & Teoloogia toimetus, K&T toimetuse vastus lugejaküsitlusele.

Enno Tanilas, Kutsutud Jumala töö tegijaiks (1Kr 3:10–20).

 

Uudised: Humboldti ülikooli teoloogiaprofessor ja endine president Christoph Markschies toetab teoloogia tugevdamist Berliinis.

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English