ISSN 2228-1975
Search

Perspektiivi vahetus (nr 57/ 11.1.2013)

Foto: Urmas Nõmmik

 

Silmapett, nägemus, reaalsus? Tõlgendus või tegelikkus? Kas tegelik on see, mida me oma silmaga näeme ja katsuda saame, või see, mis meile ootamatutes olukordades või tagantjärele terendub? Kas kaks elusolendit üht asja kaedes võivad seda näha hoopis erinevatest perspektiividest? Või on see isegi vältimatu? Meis tekib lakkamatult palju küsimusi, sest maailma mõista on raske. Kahe elusolendi kokkupuutel, kahe perspektiivi põrkumisel tekivad põimumised, mida me ei oska tihti ette näha ja mõistame vahest alles pika aja järel või tänu selgitavale abile väljastpoolt.

Tartu Ülikooli võrdleva usundiloo doktorant Erki Lind on ette võtnud valgustada Kirik & Teoloogia lugejat omapärasest nähtusest, mis võiks aidata meil mõista, lausa „ümber hinnata olemasolevaid arusaamu inimese kontseptsioonide kohta ja selle kohta, kuidas on mõistetud inimese positsiooni kosmoses ning vahekorda loomade ja vaimudega eelmodernsete ühiskondade kultuurides“. Tänane artikkel on perspektivismist Lõuna-Ameerikas ja Hiinas.

Haiged inimesed kogevad maailma teisiti kui terved. Aga kus jookseb õigupoolest piir terve ja haige vahel? Kuidas määratleda haigust? Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Johann-Christian Põder arutlebki arvamusloos selle üle. Vastus pole kaugeltki nii lihtne, nagu võib aimata juba ette. Arvamuslugu vaatleb kahte kaasaegset meditsiiniteoreetilist peasuunda – normatiivset ja naturalistlikku – ning rõhutab erinevaid elutahke põimiva haigusemõiste vajadust ja asjakohasust.

EELK Elva koguduse õpetaja ja Valga praostkonna praost Vallo Ehasalu kirjutab tänases jutluses Jeesuse ristimisest. Väike seik Jeesuse elus ja lühike lõik Matteuse evangeeliumis võivad pakkuda nii palju, kui küsida, kas vaadata maailma Ristija Johannese või Jeesuse perspektiivist, Vana või Uue Testamendi perspektiivist, meie või prohveti perspektiivist.

Juhtkirja lõpetuseks olgu eriliselt viidatud rõõmustavale uudisele, et Martin Lutheri valitud kirjutised on lõpuks ometi seni võrreldamatus mahus ja kommenteeritult eesti lugeja ette toodud. Kirik ja teoloogia Eestis, kuid ka kogu meie ühiskond ja kultuur on seeläbi võitnud palju.

 

Tänases numbris:

Erki Lind, Perspektivismist Lõuna-Ameerikas ja Hiinas.

Johann-Christian Põder, Mis on haigus? – Mõiste ja mõte.

Vallo Ehasalu, Ja me nägime Tema au… (Mt 3:13–17).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vt ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English