ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu konverents usukogukondade rollist tervise ja tervendamise küsimustes

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) korraldas 13. oktoobril konverentsi, kus osalesid KMN, Evangeelne Kirik Saksamaal, Saksamaa välisministeerium, Atlandi-ülene võrgustik ja Berliinis asuvad diplomaadid. Konverentsist osavõtjad arutlesid KMN-i, kirikute ja usukogukondade olulise rolli üle inimeste tervise ja tervenemise edendamisel kogu maailmas, eriti pärast COVID-19 pandeemiat.

Kirikute Maailmanõukogu ja selle liikmeskirikud on juba pikka aega tegelenud aktiivselt tervishoiuküsimustega ja osutanud vajadusele täiendada tervishoiu valdkonna teaduslikke ja meditsiinilisi aspekte usupõhiste lähenemisviisidega. Konverents kinnitas KMN-i ja usukogukondade positsiooni kriitilise tähtsusega partnerina kogu maailmas, selleks et tagada tervishoiuteenuste võrdne kättesaadavus ja võidelda vaktsiiniprogramme puudutava eksitava teabe vastu.

Konverents toimus kohtumiste ja konsultatsioonide raames, mis valmistavad ette 31. augustist kuni 8. septembrini 2022 Saksamaal Karlsruhes toimuvat 11. KMN-i täiskogu.  

Konverentsi avades mõtiskles KMN-i peasekretäri kohusetäitja õpetaja prof dr Ioan Sauca teemal „Pandeemia, Kirikute Maailmanõukogu ja ülemaailmne tervishoid“.

Pandeemia toob meid Sauca sõnul kokku, isegi kui viirus ja selle variandid möllavad ning maailma elanikkonna vaktsineerimise, kaitsmise ja abistamise tohutu ülesanne nõuab jätkuvalt lõivu meie tervishoiu- ja majandussüsteemidelt. „Kuid ma kutsun teid üles, et see ei nõuaks kunagi lõivu meie julguselt ja tugevuselt! Me anname solidaarselt oma panuse kampaaniasse elu eest kõigile!“

KMN-i keskkomitee moderaatori dr Agnes Abuomi hinnangul on palju tehtud, kuid nii palju on veel teha. „Me peame tunnistama erilist rolli, mida religioon ja religioossed kogukonnad – olgu nad siis kristlased või juudid, moslemid või hindud – maailmas jätkuvalt mängivad,“ ütles ta. „Ma olen isiklikult näinud, kuidas kirikud näiteks Aafrikas ja kogu maailmas on astunud selle pandeemiaga võitlemisel juhtpositsioonile.“

Evangeelse Kiriku Saksamaal piiskop Petra Bosse-Huber, kes on KMN-i keskkomitee liige, pakkus välja nägemuse sellest, kuidas KMN-i 11. täiskogu võiks tugevdada kirikute rolli ja vastutust ühiskonnas. „Eriti olukorras, kus ühtekuuluvus ja lähedus on COVID-pandeemia tõttu proovile pandud, kus meie haavatavus tuleb ilmsiks, võib assamblee saata olulise sõnumi: ainult üheskoos suudame oma aja väljakutsetega toime tulla. Need, kes järgivad ainult oma huve, ei saa ehitada rahumeelset ja õiglast ühiskonda.“

Maailma Kaubandusorganisatsiooni tervise ja tervendamise programmi juht dr Mwai Makoka esitas mõned kesksed küsimused, et ärgitada osalejaid loominguliselt mõtlema. „Milline on kirikute roll tervise ja heaolu, tervendamise ja tervishoiu valdkonnas maailmas? Kas see roll piirdub kiriku liikmetega, kelle eest kirikud on ilmselgelt vastutavad, või ulatub see kristlikust kogudusest ka väljapoole?“

Saksamaa välisministeeriumi Euroopa riigiminister dr Michael Roth tundis oma videosõnumis rõõmu 2022. aastal Saksamaal toimuva Kirikute Maailmanõukogu 11. täiskogu üle.

13. oktoobril toimunud konverents oli lähtepunktiks 13.–15. oktoobrini toimuvale konsultatsioonile, mille käigus arutatakse KMN-i tervise- ja tervendamisprogrammi arengusuundi.

Nimetatud konsultatsioon toob kokku kirikud ja oikumeenilised partnerid, et valmistada ette täiendav(ad) dokument(id) tervise ja tervendamise komisjonile esitatavatele ettepanekutele ja statuudile. Need dokumendid peaksid komisjonile andma kriitilised lähtepunktid programmi arengusuundade, peamiste programmiliste prioriteetide ja kohase organisatsioonilise struktuuri visandamiseks.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English