ISSN 2228-1975
Search

Tulemise mõtteid (nr 51/ 30.11.2012)

Foto: Urmas Nõmmik

 

Nüüd siis algabki uus kirikuaasta. Nüüd siis asume ootama valguse sündi. Juba aimame suurte sündmuste kuma, mis muudavad maailma. Saabuv pühapäev on esimene advendipühapäev. Advent tähendab tulemist ja ootamist, esmalt suure Kuninga tulemist ja ootamist. Toimetuskolleegiumil on väga hea meel, et EELK emeriitõpetaja Toomas Paul võttis lahti harutada Mt 21:1–9 toetuva teema „Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses“. Maailm on kahetuhandeaastase ootamise ajal palju muutunud, kuulutus on muutunud ning Messia teist tulemist me ehk ei oskagi enam ette kujutada. Kuhu meie muutused viivad, on küsimus. Ja kas ootus on elav, on küsimus.

Advendi kõrval ei unustanud toimetus tänast andresepäeva. EELK vikaarõpetaja Allan Kährik keskendub oma jutluses tõsiasjale, et Andreas läks Mt 4 kohaselt Jeesusega kaasa. Ta tegi seda olenemata paljudest vasturääkivustest, millistele on aegade jooksul erinevaid seletusi otsitud. Ent neist ei piisa nii lihtsalt kaasaminemise põhjuse selgitamiseks. Miks siis ikkagi?

Paslik on kõneleda advendi hakul usu- ja südametunnistuse vabadusest, sest alatasa me ei mõtle neile loomulikuna tunduvatele ideedele. Ent usuvabaduse idee ei ole ju kuigi vana ning ta on võidetud suurte raskustega. Sellel ideel on niisiis oma lugu jutustada. Tartu Ülikooli ja EEKBL Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppejõud Ain Riistan aitab meid tänases artiklis seda lugu mõista, sest just nüüd möödub 400 aastat ühe baptistliku liikumise rajaja Thomas Helwyse teose „Ülekohtu saladusest“ ilmumisest. Just seda teost on peetud esmakordseks katseks põhjendada usu- ja südametunnistusevabaduse ideid kõikidele religioonidele laienevalt.

Advendiaeg on kaasaegsetes läänelikes ühiskondades aeg, mil ristiusk ilmub laiema meedia huvisfääri. Kiriku ja meedia suhteid Eestis lahkab Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi teadur Kadri Ugur. Meediaeksperdi ja ühtlasi kiriku liikme seisukohalt saab vaid tõdeda, et kirikul on veel väga palju meedia potentsiaali jäänud kasutamata. Meedia on suur abimees ning väljakutse tuleb vaid ausalt vastu võtta – sellele kirjutab alla ka Kirik & Teoloogia toimetuskolleegium.

Rahulikku Kristuse tulemise- ja ootuseaja algust!

 

Tänases numbris:

Ain Riistan, 400 aastat Thomas Helwyse „Ülekohtu saladusest“, 1. osa.

Kadri Ugur, Meedia ja kirik samas lauses, väikese vihjega ajalukku.

Toomas Paul, Kuningas ja eesel (Mt 21:1–9).

Allan Kährik, Miks nad ikkagi läksid temaga kaasa? (Mt 4:18–22)

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English