ISSN 2228-1975
Search

Inimeseks jääda, inimeseks saada (nr 312/ 1.12.2017)

Foto: Karin Kallas

Sellel pühapäeval algab ootuseaeg ja tulemise aeg. Tegemist on muidugi sümboolse tähistusega, mis kordub aastast aastasse. Sümboolse selles mõttes, et inimeste aja tajumises märgitakse sellel ajaperioodil midagi, mis tegelikult iseloomustab kogu inimese elu kogu aeg. Kristlikku elu võib näha kui tõotuse tulemise, täidemineku ootamist. Talvisel pööripäeval ja ajal enne seda teadvustatakse seda eriliselt, võetakse aega, et selle üle järele mõelda ja seda oma argielus tunnetada.

Esimese advendi jutluse on kirjutanud Uue Testamendi teadlane ja baptisti koguduse vaimulik Peeter Roosimaa. Roosimaa kirjutab lootusest, mida on tõotanud Kristus, ning Jumala hoolivusest, mis on inimestega ka siis, kui inimene seda ei mõista, kui inimene on Jumalast võõrdunud. Kuigi advendiajal meenutame me sündmust ajaloos – ühe inimese sündi –, siis ei piirdu advendiaja tähendus tagasivaatamisega, vaid sündmus ise osutab ette, tulevikku, ning kannab endas tõotust inimestele.

Avaldame õp dr Jaan Lahe intervjuu värske teoloogiadoktori Ergo Naabiga. Intervjuust saame lugeda Naabi teoloogiatee algusest, jätkuvast huvist teoloogia vastu ning ühiskondlikest vaadetest. Küsimusele elu mõtte kohta vastab Naab, et elu mõte on jääda inimeseks. Tegemist ei olegi ehk enesestmõistetavuse ja lihtsa antusega, vaid ülesandega, mille täitmisel on ka kerge kukkuda.

Seekordne artikkel on Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme Jaan Lahe sulest. Lahe manab lugeja silme ette pildi Pauluse-aegsest Roomast, selle võrdluseks on Lahe jaganud oma fotosid praegusest Roomast, mis on vaid killud ja tükid linna kunagisest hiilgusest. Lisaks linna ilmele saame lugeda ka kristlikest kogudustest Roomas ning väikese ülevaate ka linna ühiskonnast.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Jaan Lahe, Pauluse Rooma. Rooma linn Juliuste-Claudiuste dünastia valitsusajal.

Ergo Naab, Jaan Lahe, Elu mõte on jääda inimeseks. Vestlus doktor Ergo Naabiga.

Peeter Roosimaa, Pilliroona murduda või lootust leida? Esimese advendipüha jutlus.

Luterlaste ja õigeusklike ametliku rahvusvahelise ühiskomisjoni avaldus ordineeritud teenimisest/preesterlusest.

ILMUNUD: Martin Lutheri “Lauakõned” Loomingu Raamatukogus.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English