ISSN 2228-1975
Search

Norra kirik: kristlik sionism on teoloogiliselt vastuvõetamatu

Norra kiriku piiskopliku konverentsi 30. oktoobril avaldatud avalduses kristliku sionismi kohta öeldi, et kristlik sionism on teoloogiliselt vastuvõetamatu ja inimõigustega vastuolus.

Õiglane ja jätkusuutlik rahu Iisraelis ja Palestiinas peab austama rahvusvahelist õigust ning tagama mõlema rahva julgeoleku ja õigused, märgitakse avalduses.

“Selles, kuidas piiblis olevaid tõotatud maa lubadusi tuleks tõlgendada, on lahkarvamusi,” seisab avalduses. “Kuid meil on vastuvõetamatu tõlgendada Piiblit eetilisi tagajärgi arvesse võtmata.”

On problemaatiline tõlgendada muistseid prohvetiennustusi sääraselt, et kõik tänapäevased poliitilised sündmused on Jumala poolt eelnevalt kindlaks määratud, märgitakse avalduses. “Nii võetakse inimestelt vastutus ajaloo kulgemise eest,” seisab tekstis. “Vähe sellest, kristlik sionism raskendab Palestiina ja Iisraeli kirikute olukorda.”

See nõuab Norra kirikult solidaarsust, jätkatakse avalduses. “Vana Testamendi lubadusi juudi rahva ja maa kohta ei saa kasutada ettekäändena palestiinlaste kodudest väljasaatmiseks või nende õiguste seadustamiseks,” seisab avalduses. “Neil on ka ajaloolised juured riigis ja nad kuuluvad sinna.”

Norra kiriku piiskoplik konverents „peab kristlikku sionismi seetõttu teoloogiliselt vastuvõetamatuks ja inimõigustega kokkusobimatuks“, seisab tekstis. “Norra kirik jätkab juutidega dialoogi otsimist uurides võimalusi, kuidas saaksime usklikena aidata kaasa piirkonna rahule.”

Lähis-Ida luterliku kiriku juht emeriitpiiskop Munib Younan avaldas tänu õigeaegse avalduse eest. “Kristlik sionism pole kahjulik mitte ainult kristlastele, vaid ka juutidele, moslemitele ja kogu inimkonnale,” ütles Younan. “Kristlik sionism kasutab meie Püha Piiblit selleks, et välja töötada oma alusetud stsenaariumid ebaõigluse kohta ja vaidlustada Kristuse sõnum armastusest ja õiglusest kogu inimkonnale,” ütles ta.

Avalduse täistekst siin.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English