ISSN 2228-1975
Search

Kirikute sõnum Euroopa Liidule: meie tulevik sõltub ühistest väärtustest

Euroopa Kirikute Konverentsi pressiteade 28. juunil 2017 Brüsselis

Dialoog Euroopa Liidu institutsioonidega

27. juunil kogunes Euroopa Parlament president Antonio Tajani juhtimisel, et pidada dialoogi juudi, islami ja kristlike kogukondade esindajatega Euroopa tuleviku teemal. Kõrgetasemeline dialoog oli inspireeritud hiljutistest Euroopa Parlamendi otsustest parendada mitmeid oma lepinguid ning Euroopa Komisjoni 2017. aasta valgest raamatust Euroopa tuleviku teemal.

Kirikud on samaväärselt pühendunud nendel teemadel toimuvatele kõnelustele, eelkõige COMECE eelseisva Vatikani kogunemise „(Uuesti)mõeldes Euroopast“ ja Euroopa Kirikute Konverentsi avaliku kirja ja konsultatsioonide „Milline tulevik Euroopale?“ valguses.

Käsitluse avasid Euroopa Liidu ametnikud, kes on vastutavad dialoogi eest religioossete ja mittekonfessionaalsete organisatsioonidega. Mairead McGuiness, Euroopa Parlamendi esimene asepresident, esines tähelepanekutega Euroopa Liidu lähenemisviisidest enda tulevikule ebakindlatel aegadel. Ta rõhutas religioossete kogukondade panuse tähtsust Euroopas inimeste vahel üha lähedasema liidu arendamisse. Frans Timmermans, Euroopa Komisjoni esimene asepresident, toonitas, et Euroopa Liidu identiteet sisaldab enamat kui vaid ühine majandusruum. Ta märkis, et Euroopa Liidu tähendus on mõistmise tugevdamine, kuulates inimesi, kellega nii nõustud, kui ka ei nõustu.

Kaks paneeldiskussiooni koondasid kokku religioossed kaastööd Euroopa Liidu lepingu süsteemi potentsiaali ja tuleviku osas. Peapiiskop Jean-Claude Hollerich, SJ, Luksemburgi katoliiklikust piiskopkonnast toetas Euroopa jaoks värske tulevikuvisiooni loomist ja seda, et lepingute täielik potentsiaal aitaks ehitada uut Euroopa unistust. Piiskop Christopher Hill KCVO, DD, Euroopa Kirikute Konverentsi president, Inglismaa kiriku esindaja, kutsus üles sisulisemale kohustuste võtmisele solidaarsuse, subsidiaarsuse ja suveräänsuse põhimõtete valdkonnas, et seista vastu Euroopa suhtes tekkinud pettumusele, mida tuleb ette isegi kirikutes.

Kokku tulnud religioonide, kristlike traditsioonide, õpetlaste ja Euroopa Liidu institutsioonide valitud esindajate paljususes nõustusid kõik, et usunditest lähtuvad panused on olulised Euroopa hinge loomisel ning sidusa, enama kui ainult poliitika ja majandusega kokku liidetud Euroopa Liidu ehitamisel.

Kõnelejad:

Peapiiskop Jean-Claude Hollerich, SJ, Luksemburgi katoliiklik piiskopkond

Piiskop Irja Askola, Helsingi piiskop, Soome Evangeelne Luterlik Kirik

Professor Pantelis Kalaitzidis, Volose Õigeusu Akadeemia direktor

Albert Guigui, Brüsseli ülemrabi, Euroopa Rabide Konverentsi esindaja

Piiskop Christopher Hill KCVO, DD, Euroopa Kirikute Konverentsi president, Inglismaa kirik

Hr Khalid Hajji, Maroko Ulema Euroopa Nõukogu peasekretär, Brüsseli Tarkuse ja Maailmarahu Foorumi president

Piiskop Tamas Fabiny, Evangeelne Luterlik Kirik Ungaris

Moderaator pr Mercedes Bresso, Euroopa Tuleviku kaasraportöör, Euroopa Parlamendi Põhiseadusküsimuste komisjon

Moderaator pr Danuta Hübner, Euroopa Parlamendi Põhiseadusküsimuste komisjoni esimees

Dialoogi seminarid toimuvad Euroopa Liidu lepingu 17. artikli alusel, mis garanteerib avatud, regulaarse ja läbipaistva dialoogi kirikute ja Euroopa Liidu vahel. Täielik programm ning kõik kõnelejad ja paneelides osalejate nimekiri avanevad siit.

Erin Green

Euroopa Kirikute Konverentsi kommunikatsioonikoordinaator

www.ceceurope.org

www.facebook.com/ceceurope

 

Uudise originaaltekst avaneb siit.

Soovitatud:

English