ISSN 2228-1975

Üle piiri (119 /21.3.2014)

SLOVENIA 082 - Copy
Foto: Ergo Naab

 

Täna oleme ületanud piiri, mis eraldab talve kevadest. Kuigi looduses koheselt muutust ei märka, on see teadmine ise juba suure tähendusega. Me ootame kevadet ja looduse ärkamist. Ootame rohelust ja lindude laulu. Aeg on oma piiri tõmmanud ja talvel on aeg oma riismed kokku korjata. Me usume, et see juhtub. Sama kindlalt nagu oleme veendunud kevade tulekus, usume me ka headuse võimu. Headus on oma piiri tõmmanud ja selle edu on vaid aja küsimus.

Tänases jutluse rubriigis räägib Kaitseväe kaplan Anna-Liisa Vaher, kuidas me peaksime paastuajal vaimus läbima sama teekonna, mille Jeesus läbis ristile minnes. Meie eesmärk on saada taolise sisemise võitluse läbi  tugevamaks ja usus kannatlikumaks. Sest nii nagu Jeesuse jaoks oli kõrbekiusamine äkiline ja emotsionaalne muutus, peame ka meie raskustes oma usku treenima. Vaher rõhutab, et tegemist ei ole mitte niivõrd kurjaga võitlemisega kuivõrd enese proovilepanemisega: kas on suutlikkust uskuda seda, mida Jumal on tõotanud.

Tänaseid poliitilisi sündmusi kommenteerides, väidab  Eesti Maaülikooli rektori nõunik Peeter Olesk arvamusloos, et ekspansiivsus, mida meie idanaaber viljeleb, põhineb tema usul. „Meie ei saa seda usku piirata,“ väidab Olesk, „sest see tähendaks teisemeelsuse keelamist ja hereetikute tagakiusamist. Küll saame me püstitada piiri oma tahtmise ja alandlikkuse vahele sinna, kus on ohus ellujäämine“. Tartu rahu leping tõi kord Eesti Vabariigi asukatele rahu ilma relvadeta. „Kuid kas see on rahu?“ esitab nõunik Olesk intrigeeriva küsimuse. Ta pooldab fikseeritud piirijoone tõmbamist, millega öeldaks selge „ei“ suurvenelikule ekspansionismile.

Küsimus usulis-poliitilistest piiridest on aktuaalne ka tänases artiklis. Adventkoguduse vaimulik Ergo Naab käsitleb Rooma impeeriumis evitud keisrikultuse osatähtsust algkristliku kirjanduse kujunemisel. Selleks, et mõista neid tekste, oleks vajalik mõista varase keisririigiaja Rooma imperialistlikke jõude ja ajendeid, mis moodustasid toonase ajaloo sisu ja kulgemise. Artiklis vaadeldakse, kuidas taolised kontekstuaalsed eeldused resoneeruvad Pauluse sõnumis.

Ilusat kevadet ja head lugemist!

 

Tänases numbris:

Ergo Naab: Keisrikultus ja Kristuse kultus: Kas uurimislooliste eeldustega ajaloolise tõeni?

Peeter Olesk: Kas Tartu rahu on sõda?

Anna-Liisa Vaher: Paastu algus (Mk 1: 12–13).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English

English