ISSN 2228-1975
Search

Kogumise aeg (nr 509/ 8.10.2021)

Elame ses mõttes huvitaval laiuskraadil, et kogeme iga-aastaselt nelja erinevat aastaaega kõigi klimaatiliste eripäradega. Ja oleme sadade sugupõlvede ja aastatuhandete vältel end harjutanud toime tulema nii varakevade suurvetega, suve leitsaku, talve lumekülla ja sügise nukrusega. Sügis on alanud. Tõmbume õuede tuultest-vihmadest tubasesse kaitstusesse. Valmistume pimedamaks ja jahedamaks ajaks. Aga sügis on ka viljade salve kogumise aeg, vaimuviljade kogumise aeg, kokkutulemise aeg, järelemõtlemise aeg.

1. oktoobril 2021 toimus Tartu Ülikoolis konverents „Kuhu lähed, Eesti teoloogia?“, mis oli pühendatud Akadeemilise Teoloogia Seltsi asutamise 100., Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise 30. ja meie ajakirja Kirik & Teoloogia 10. aastapäevale (konverents on järelvaadatav ja selle kava leiab siin). Avaldame järgnevates ajakirja numbrites konverentsi ettekannetele toetuvaid artikleid. Osalt on tegu tekstidega, mis kanti ette oluliselt lühendatult, osalt ettekannete töödeldud kujudega. Põhiettekandeid kommenteerivad lühemad artiklid, mis põhinevad vastusettekannetel.

Tänases numbris saab sõna Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik ettekandega „Kuhu lähed, Eesti Vana Testamendi / Heebrea Piibli teadus?“ Nõmmiku sõnul erineb Vana Testamendi teadus teistest teoloogia distsipliinidest selle poolest, et sel on lahutamatu paariline väljaspool kristlikku teoloogiat. „See on ka ainus teoloogia distsipliin, milles domineerivad globaalses akadeemias kahe keskuse asemel kolm: Euroopa ja Põhja-Ameerika kõrval ka Iisrael. Kristlikust ja judaistlikust kontekstist pärit uurimise dialoogi on süvendanud Teise maailma sõja traagika, mis on pannud Euroopa ja Põhja-Ameerika kirikuid ja akadeemiaid otsima sisulisemat dialoogi juutlusega.“ Nõmmiku ettekandele vastab ja seda kommenteerib Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari õppejõud Hindrek Taavet Taimla.

Kohalike omavalitsuse valimiste eel, ent puudutades ühtlasi inimeseksolemise palju sügavamaid mõõtmeid, kirjutab koolitaja ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku liige Kadri Ugur valikutest. Ta teeb seda oma vanaisa loo näite najal. Muu hulgas kirjutab Ugur: „Murelikuks muutun ma siis, kui inimene kaotab perspektiivi ja tunneb end lõksus olevat.“ Loo puändina võib lugeda tõotust.

Head lugemist!


Tänases numbris:

Urmas Nõmmik, Kuhu lähed, Eesti Vana Testamendi / Heebrea Piibli teadus?

Hindrek Taavet Taimla, Vastus U. Nõmmiku ettekandele „Kuhu lähed, Eesti Vana Testamendi / Heebrea Piibli teadus?“.

Kadri Ugur, Vanaisa tundmatud valikud.

Eberhard Jüngel on surnud.

Christoph Schwöbel on surnud.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English