ISSN 2228-1975
Search

Teoloogiadoktor Urmas Nõmmik valiti Tartu Ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika professoriks

Tartu ülikooli senat valis Vana Testamendi ja semitistika professoriks Urmas Nõmmiku.

„Professori ametikohale avaldas soovi kandideerida üks kandidaat ja tema kandidatuuri pidas rahvusvaheline ekspertkomisjon igati sobivaks, leides, et Nõmmik ületab sellele ametikohale seatud nõudeid. Eksperdid hindasid kõrgelt Nõmmiku teadustööd, tõstes eriti esile tema panust metodoloogia arendamisel. Nõmmiku peamised uurimisvaldkonnad on seotud Heebrea Piibli ja judaismi uurimisega. Nõmmik on olnud aktiivne eri keeltes publitseerija ja tema publikatsioonid on saanud rahvusvahelises erialases akadeemilises ringkonnas hea vastuvõtu osaliseks. Lisaks tõid retsensendid välja Nõmmiku aktiivsuse oma teadustöö tulemuste arutamisel rahvusvahelise teadlaskonnaga. Nõmmikul on väljapaistev kogemus piibli tõlkimisel eesti keelde. Muuhulgas hinnatakse kõrgelt tema juhtimiskogemust ja Nõmmiku rakendatud kaasavat juhtimiskultuuri.“

Urmas Nõmmik on Tartu ülikooli usuteaduskonna vilistlane. Ta kaitses doktorikraadi 2008. aastal Marburgi Philippi ülikoolis, mis on vanim protestantlik ülikool maailmas. Tema juhendaja Otto Kaiser oli rahvusvaheliselt tuntud Vana Testamendi teadlane. Seejärel habiliteerus ta 2016. aastal Müncheni Ludwig Maximiliani ülikooli evangeelse usuteaduskonna juures. Alates 2017. aastast on Nõmmik Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja.

Ajakirja Kirik & teoloogia toimetuskolleegium õnnitleb südamest oma liiget ja soovib Jumala õnnistust selles töös!

Soovitatud:

English