ISSN 2228-1975
Search

Võlu uurimine – uurimise võlu (nr 176/ 24.4.2015)

IMG_1502
Foto: Johann-Christian Põder

 

Hermann Hesse kirjutab ühes luuletuses, et igasse algusesse on kätketud võlu. Võlu on aga kätketud ka protsessidesse, mis on kestnud ja kestavad sajandeid. Võlu on seejuures erinev, sest haaratud-olemine ja tähendus on erinev. See läbib mitmeid hinge- ja elutasandeid, jätab jälgi erinevatesse aegadesse, ühiskondadesse ja inimestesse ning puudutab ja kütkestab vähem või rohkem vahetult südameid, elu- ja maailmamõistmist ka praegu. Võlu mõistmine ja uurimine võib nõuda erinevaid lähenemisi, aga igal juhul on see pühendumist nõudev ülesanne. Igaüks, kes uurib, võib kõneleda uurimise valust – aga esiti ja eelkõige selle võimalusest, tähendusest, uurimise ilust ja võlust!

Tänases arvamusloos kirjutab Vana Testamendi ja semitistika dotsent ning ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Urmas Nõmmik oma muljetest, mis on tekkinud Helsingi Ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi tippkeskuse töös osalemisel. Ta vaatleb piibliteaduste rolli Soome ülikoolis ja ühiskonnas ning kirjeldab tööd keskuses ning selle tähtsust tervele piibliteadusele. „Helsingi Ülikooli usuteaduskonna juures töötab kogu maailma piibliteaduste mõttes vägagi arvestatav tippkeskus, mida võib mõista kui aktuaalsete uurimisimpulsside sulatusahju ja uue kompetentsi taimelava. Sellest, meie arusaamisi Piiblist oluliselt mõjutavast tööst võidavad Soome ühiskond ja kirikud kindlasti väga palju kasulikku. Aga lisaks on võitjate poolel kogu rahvusvaheline teadus, teoloogia ja kirikuelu.“

Artikkel pärineb Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna vanemteadur Aimar Ventselilt ning uurib religiooni ja usku Jakuutias. Ventsel kirjeldab Jakuutia traditsioonilisi uskumusi ja nende väljendusvorme, toetudes oma Siberi ekspeditsioonidele ja arvukatele kokkupuudetele kohalike elanikega. Ta kirjutab šamaanide võlust, neist „kummalistest ja müstilistest tegelastest“, keda ikka ja jälle otsitakse: „Igaüks, kes on mõnda aega Siberi vahet käinud, puutub varem või hiljem kokku šamanismi varjuga. Inimesed räägivad sellest, kuidas nende koduküla taga metsas elas kunagi šamaan ja et ta onn on seal veel siiamaani, asjad sees /…/ Lähemal uurimisel selgub, et kõik need andmed pärinevad hoopis kelleltki neljandalt ja viiendalt, kes aga täiesti põhjalikult teab, millest räägib. Ebakonkreetne, müstiline, aga siiski konkreetne“.

Jutluses julgustab EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool meid Tooma kombel kahtlema ja küsima. Ta rõhutab, et kahtlus on positiivne, kui see ärgitab küsima. Kahtlemine on osa inimloomusest. „On nii inimlik pimesi mitte uskuda vaid kuuldut, nii mõistetav on Tooma soov ise kogeda, ise leida Issand. Toomas tunnevad paljud otsijad ära iseenda oma küsimustega ja lohutav on lugeda, et Jeesuse jüngrite seas on koht ka sellisel mehel.“ Oluline on mitte loobuda oma otsingutest, mitte sulguda üksindusse, vaid olla koguduse osaduses. Tihti võib tõde olla moonutatud nagu kõverpeeglist nähtu. Autor palub kõigile otsijaile ning kahtlejaile julgust ja püsivust küsida küsimusi, kuni need saavad vastuse – Jumalalt endalt.

Põnevat lugemist!

 

Tänases numbris:

Aimar Ventsel, Religioonist ja usust Jakuutias.

Urmas Nõmmik, Helsingi Ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi tippkeskus – maailmatasemel uurimisinstitutsioon.

Tiina Ool, Julge kahelda ja küsida (Jh 20:24–29).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“, sh

Kristjan Luhamets, Sven Findeisen 85.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English