ISSN 2228-1975
Search

Isa, Poeg ja Püha Vaim – jää, vesi ja udu!

mikkleedjärv2Jumala kolme isikut, kolme väljendusviisi, mil moel on Ta end inimkonnale aegade jooksul ilmutanud, on inimesel võimalik mõista üksnes usu läbi. Sest ei ole ju mitte kuidagi inimesel võimalik kokku leppida kohtumist Looja või Jeesuse või Püha Vaimuga sellesse hetke, kui tema tahab. Vaid usus on võimalik nendega kohtuda!

Veel keerukamaks kujuneb Jumala kolme isiku ja nende seotuse mõistmine ilma usuta. Nii on ikka ja taas võrreldud Jumala kolme isikut vee kolme olekuga, mis paistavad inimsilmale täiesti erinevatena, kuid oma koostiselt on üks ja seesama. Nendega Jumala isikuid kõrvutades võib iga inimene paremini mõista ka Jumalat.

jää,vesi ja aur-1

Üldjuhul me ei näe looduses korraga jääd, vett ja udu, kuid vahel võime eriliste ilmastikuolude ilmnemisel näha, kuidas veest tekib jää ja samas on tekkivat jääd varjutamas uduloor. Kuid selle kõige nägemiseks vajame me valgust, mida võimegi võrrelda usuga, mis valgustab meie südame jaoks ka Jumala kolme isikut, et inimlaps võiks tunda Isa ja Poega ja Püha Vaimu.

jää,vesi ja aur-2

Siiski on Jumala kolm isikut midagi palju enamat, kui inimene tunda oskab ja mõista suudab, sest Jumal on kõikjal ja kõiges! Tema on valgus meie hingele, armastuse soojus meie südamele ja usu selgus meie arule. Vahel näeme me Teda Isana, vahel kohtume Pojaga ja vahel käime teed koos Püha Vaimuga, kes juhatab õiges suunas. Kuid seda üksnes siis, kui me süda on avatud usule!

jää,vesi ja aur-3

 

Mikk Leedjärv on EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja ja Mereväe kaplan.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Jutlused ja mõtisklused

Eksimus ja uus elu (Mt 3: 1-2)

1. RESIGNATSIOON JA LOOTUS „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!““ Need sõnad Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English