ISSN 2228-1975
Search

Lagune tuhandeks killuks (nr 517/ 3.12.2021)

Milliseid palveid kuuleme me kõige rohkem inimeste suil? Ilmselt palveid tervise, lähedaste inimeste, töökoha ja muu sarnase eest. Igal pühapäeval paluvad kirikulised aga ka, et Jumal hoiaks riiki ja valitsust. Seda võib erinevalt tõlgendada, ent üks selgitus on see, et ükskõik kui halb valitsus ja riik ka ei oleks, kord on parem kui korratus. On see nii? Või ei suuda me lihtsalt ette kujutada kui õudne võib kord olla? Samas polegi seda vaja ette kujutada, vaid võib kalli Euroopa lähiminevikku vaadata, et seda näha.

Kirik & Teoloogia kolleegiumi liige Orenti Kampus mõtiskleb seekord riigi ja Jumala üle. Ta pöörab teravdatud tähelepanu sellele, mil viisil tahab riik astuda Jumala asemele: ta vangistab ning nõuab teenimist ja ustavust. Ent keda süüdistada? Kes valitseb riiki? Kes asetab riigi Jumala asemele? Ja lõpuks, mis see riik muud on kui inimesed ise. Ehk võibki poleemikas riigi ja mistahes muu inimeste institutsiooni vastu aimata inimese enesekriitikat.

Avaldame järjekordse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku perikoopide abimaterjalid, mis käsitleb Ristija Johannesele pühendatud kolmanda advendi kirjakohta 1Kr 4:1–5. Perikoobi käsitluses tuuakse välja, et kirjakoha taustal võib aimata viidet Johannesele, kes jäi Jeesuse ustavaks sulaseks kuni surmani. Autorid vihjavad, et kuigi idee sellest, et olla surmani ustav Jumalale ei ole Eestis tänapäeval levinud, siis vankumatu ustavus mõnele muule meelepärasele põhimõttele pole meile sugugi võõras. Näiteid praegusest pingelisest ühiskonnast saab igaüks juurde mõelda. Nii nagu eelmine lugu, võiks ka see tõugata kriitilisele järelemõtlemisele iseenda üle. Kas see, mille eest ma olen valmis surema (sõna otseses mõttes või mitte), on surma väärt? Kas ta tõotab mulle uut elu?

Avaldame Tartu Ülikooli usuteaduskonna magistrandi Kristina Viina luuletuse koos autori illustratsiooniga. Ehk võiks just luule ja kunst anda jõudu, et tulla toime nii enese, teiste inimeste kui lõpuks ka ühiskonna keerukusega. Ent ehk annab see julgust, et just mitte toime tulla, laguneda hetkeks tuhandeks killuks, vaadata ennast murtuna ning loota, et Jumal jälle killud üles korjab.

Head lugemist!


Tänasest numbrist võib lugeda:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 5/1: kolmas advent 1Kr 4:1–5.

Orenti Kampus, Kõne Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäeval.

Kristina Viin, Palve.

Usupõhiste perspektiivide tunnustamine ümberasustatud isikute kaitsmisel.

Juhtkirja foto: Karin Kallas-Põder


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Juhtkirja foto: Karin Kallas-Põder

Soovitatud:

English