ISSN 2228-1975
Search

Kuidas Jumal on end meile andnud (Jh 15:1–8)

[Jeesus ütleb:] „Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse.“ (Jh 15:1–8).

Mitmetel meist on lilled kodu terrassil. Teame, et meil on vaja nende eest hoolitseda. Vahest ilmub lillele surnud õisi, mis tuleb ära korjata. Neid ei kitkuta ainult sellepärast, et kuivanud õied ja oksad on koledad, vaid eelkõige sellepärast, et lill suudaks kasutada kogu oma elujõu uute ning olemasolevate õite hoolitsemiseks.  Tänase päeva evangeeliumis räägitakse oksadest, millest ühed on viljakad ja teised kuivad. Kuivad oksad korjatakse ära ning põletatakse, aga head oksad kannavad palju vilja. Jeesus nimetab Jumalat, oma Isa, aednikuks. Viinapuu on vääntaim, mille oksad harunevad tüvest meetrite kaugusele. Ka oks, mis paistab hea olevat, võib vilja mitte kanda, kuid tagasihoidlik oks võib anda mahlakaid viinamarju. Oluline pole välimus, vaid sisu.

Jeesus nimetab ennast viinapuuks ning oma järgijaid viinapuu oksadeks. Puu tüvest tõuseb jõud kogu elamisse ja tegutsemisse. Oks ei saa eksisteerida ilma tüveta, sest ilma selle antud jõuta sureb oks ära. Kristlane, kes pöördub Kristuse vastaseks ja nõnda kuivatab oma oksa kokku, lõikab ennast või teda lõigatakse oma allikast ära. Usk aga ehitab ühendust. Kõige tähtsam on jääda Kristusesse. Jeesus ütleb:  „Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.“ (Jh 15:5).

Meie usume, et on ainult üks Jumal, aga Tema on ilmutanud end inimestele Isa, Poja ja Püha Vaimuna. Ta mõjutab Looja, Lunastaja ning Pühitsejana. See õpetus kolmainsast Jumalast, mis tegelikult sisaldab endas kõike ristiusu kohta, on väga raskelt mõistetav. Seal on ju kolm ainsana ning üks kolmena – mõte, mis ei klapi meie mõtteviisidega. Selle tõttu on meil põhjust rääkida Kolmainsuse saladusest. Meie Jumal on saladuslik Jumal ja kõik, mis me Temast teada saame, on Ta enda poolt meile ilmutatud.

Leerilastel on olnud võimalus – ehk on neilt sellest ka juba kõrini – püüda aru saada Jumala olemusest siin oleva näitlikustamisvahendi abil. Teravapilguline vaataja märkab, et minu käes on väike püramiidikujuline objekt. Minu arvates on see üks kõige  parematest viisidest, kuidas püüame mõelda Kolmainsusest. Võiksime püüda käsitada Jumala olemust nii, et mõtleme, et üks püramiidi külg esindab Jumalat Loojana, Isana. Sellise Jumalana, kes loob kõige, mis on olemas ning hoiab seda alal. Selle Jumala kätetööna oleme meie kõik ja kõik, mis meie ümber on, Tema loodud.

Teine külg jälle võiks esindada Jumalat Lunastajana, Pojana. Sellise Jumalana, kes vabatahtlikult ohverdab ennast, et päästa meid, inimesi, ja et tuua meid tagasi ühendusse meie taevase Isaga. See Jumal on valmistanud pattude andeksandmise ja päästmise igale inimesele.

Kolmas külg esindab Jumalat Pühitsejana, Püha Vaimuna. Sellise Jumalana, kes pakub meile suurimat kingitust, mida anda on võimalik – usu kingitust. See Jumal tahab, et iga inimene võtab Ta kingituse vastu ja hoiab seda kingitust enda käes iga päev oma elus. Vaim räägib iga ühele hingele ta „omas keeles“. Jumal kõnetab iga inimest talle omasel ainulaadsel viisil. Ta on kilbiks, lohutajaks ja aitajaks. Ta kaitseb meid meie enda, selle maailma kurja ning Jumala hukkamõistmise eest. Kas sa usud seda lubadust oma elus, kas sa näed Jumala võimalusi?

Nagu öeldakse, „puu tuntakse ära selle viljast“. Ilma oksade ja tüveta aga ei teki ka vilja. Need kolm kuuluvad kokku. Samamoodi nagu kuuluvad kokku sõnad ja teod. Maailma kõige tuntum sümbol, rist, tuletab meelde seda ka siin. Püstpuu ulatab taeva ja Jumala poole, aga on tugevalt kinni maas. Põikpuu näitab kõrval oleva poole lähedal ja kaugel. Usk Jumalasse pole ainult ustavus temale, aga ka armastust teiste inimeste vastu. See Vaimu vili, mis on sulle antud, on mõeldud abiks su töös oma ligimeste heaks.

Oleme jõudnud sellele järeldusele, et me Jumala kolmel erineval isikul on erinevad ülesanded, mille sihtpunktiks on aga üks ainus asi: inimese päästmine. Täpselt samamoodi, nagu me näeme korraga ainult ühte külge sellest püramiidist, nii näeme korraga ainult Jumala ühte palet, kui uurime Tema tööd. Siiski on need teised küljed kogu aeg olemas ja need on osa sellest ühest tervikust. Kui me vahetame vaatenurka, näeme, et see sama Jumal tegutseb teistmoodi. Siiski on tegemist sama Jumalaga.

Mõni on pannud tähele, vähemalt meie leerilapsed oleks pidanud märkama, et sellel püramiidil on ka neljas külg, põhi. Kas see nüüd ei purusta minu esitatud kuju kolmainsast Jumalast? Ei, sest me võime mõelda, et see neljas külg kirjeldab Jumala ilmutust, Piiblit. Nimelt meie, inimesed, suudame teada Jumalast ainult seda, mida Ta ise on meile rääkinud oma sõnas, Piiblis.

Meie Jumal on selline Jumal, kes annab inimestele vihjeid oma olemasolust mitmel erineval viisil, räägib iseendast inimeste keeles oma sõnumis inimestele, ja läheneb meile erilisel viisil oma evangeeliumi kaudu. Ta otsib kadunuid, sind ja mind. Ega ta ei pea pettuma oma otsimisega, sest Ta on armastanud meid suurimal võimalikul viisil – Ta andis iseenda meie eest.

 

Tuomas Palola (1974), teoloogiadoktor, on Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Jyväskylä koguduse abiõpetaja.

K&T viitamisjuhendit vt siit.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Jutlused ja mõtisklused

Eksimus ja uus elu (Mt 3: 1-2)

1. RESIGNATSIOON JA LOOTUS „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!““ Need sõnad Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English