ISSN 2228-1975

Et teil oleks rahu minus (nr 242/ 29.7.2016)

Foto: Nils Kuhn
Foto: Nils Kuhn

 

Viimase aja uudised on võrdlemisi rahutukstegevad. Sõda, mis seni tundus olevat kaugel – Süürias, Iraagis jm – on jõudmas meie ukse alla. Lähis-Ida paistab põlise konfliktikoldena, kus pikemaajaline rahu näib võimatuna. Kui meie soovime üksteisele kohtudes head tervist ja terviklik olemist, on semiitide tervituseks rahusoov. „Rahu“ sisse mahub palju – õiglus ja leppimine, elu rahus oma poliitiliste naabritega, lähedaste ja ligimestega, iseenda ja Jumalaga.

Tänases KJT numbris kirjutab toimetuskolleegiumi liige Urmas Nõmmik vanas Lähis-Idas esinenud jututüübist, mis seab eesmärgiks rahu kui väärtuse. Seda jututüüpi võib kohata nii Vanas Testamendis kui  ka sumeri lühieeposes Bilgamesist ja Akkast. Käesolevas numbris ilmuvas esimeses osas on vaatluse alla võetud eeskätt rahu sõlmimise lugu Iisaki ja Abimeleki vahel, nagu ka nt Jaakobi,  Abneri, Eliisa jt. rahusõlmimise lood.

Kiriku ülesandeks on juhatada inimesi rahu Jumala juurde. Et see õnnestuks, ei tohi kirik oma kuulutuse keskmest kaotada Jeesust Kristust. Niipea, kui tähelepanu keskmesse tõusevad teised küsimused, ähvardab oht, et olulisim kipub varju jääma. Jaan Tooming mõtiskleb oma tänases arvamusloos selle üle, kas luteri kirik pole liiga palju auru kulutanud samasooliste kooselu ja abieluga seonduva arutlemisele ning seda olukorras, kus abielu ei mõisteta luteri kirikus sakramendina.

Kristuse keskmesse seadmine laseb meil kogeda tema Vaimu vilju. Kristuse kui tee ja tõe järgimisest kõneleb tänases jutluses Kirik ja Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Kerstin Kask: „Olles osaduses Temaga [Kristusega] võime kogeda vaimu vilju   nagu   neid  kirjas  Galaatlastele  esitletakse:   armastust,  rõõmu,  rahu, pikameelsust, lahkust, headust, ustavust,  tasadust ja enesevalitsust.“

Rahulikku suve jätku!

 

Tänases numbris:

Urmas Nõmmik, Sumeri Bilgamesist Piibli Iisakini ehk konflikti lahendamisest Vana Iisraeli ja Lähis-Ida moodi, 1. osa.

Jaan Tooming, Maailma laadamelu.

Kerstin Kask, Kristuse armastuse puudutus (5Ms 13:1–5).

Lisaks täiendus rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Luterliku Maailmaliidu loodud logoga rubriigist „2017 – reformatsioon 500“ leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2015. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia  väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English

English