ISSN 2228-1975
Search

Tunnistuseks maailmale ja maailmas (nr 532/ 18.3.2022)

Usume, et ühe inimese sõna või tegu ei oma väga suurt kaalu. Ütleme seda sageli siis, kui ajad on pinevad, olud segased ning tunneme end jõuetuna lumepallina kasvava kaose ees. Minu sõnast ja teost ei sõltu ju midagi. See on kui veetilk kuumale pannile. Sellele vaatamata usume ka, et ühe inimese sõna või tegu omab väga suur kaalu. Seda siis, kui see on öeldud või tehtud õigel hetkel, kasutades seda positisiooni ühiskonnas, mis talle on usaldatud või mille ta on endale ise välja võidelnud. Nii heas kui halvas, mõnikord, tuleb tunnistada, tugevama õigusega. Üksikisiku sõnad ja teod omavad suurt kaalu ka siis, kui ühe inimese sõna ühineb teise ja kolmanda omaga, kui teeme seda üheskoos, üksteist võimendades ja toetades. Selliselt ei kasva lumepallina mitte ainult kaos ja kurjus, vaid saab kasvada ka headus ja kurjale vastu seismise vägi.

Ajakirja tänane number on pühendatud kristliku tunnistuse andmisele oma elus mitme vaatenurga alt. Kus usaldus Jumala vastu, julgus või ka möödapääsmatus paneb inimesi tegudele, milleks nad ei arvanudki end võimelised olema ja mis muudab maailma meie ümber.

Veebruarikuu 15. päeval toimus veebikonverents, mis oli pühendatud Eduard Profittlichile, saksa päritolu jesuiidile, kellest sai 1936. aastal iseseisvunud Eestis roomakatoliku kiriku piiskop ja kes suri 22. veebruaril 1942 Kirovis, Uurali vanglas. Äsja möödus 80 aastat tema surmast ja Eesti Rooma-Katoliku kirik on algatanud märtrina surnud Profittlichi õndsakskuulutamise protsessi. Profittlichil oli võimalus lahkuda Eestist ja päästa niimoodi oma elu, kuid ta otsustas jääda oma koguduse keskele ja tunnistada usku kurjuse jõudude vastu oma elu hinnaga. Selle nädala numbris avaldame kaks konverentsi ettekannet. Esimene on kirikuloolane Maria Chiara Dommarco ettekanne, kes kirjeldab Profittlichi ja Püha Tooli suhteid ning teine, Marge-Marie Paasi ettekanne tutvustab Profittlichi õndsakskuulutamise protsessi kulgemist. Arvamuslugude rubriigis avaldame samuti Stephan Lipke, SJ, ülevaate 15. märtsi konverentsil käsitletud teemadest.

Ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige ja õigeusu vaimulik Orenti Kampus meenutab lugejale Jeesuse mõistukõne variserist ja tölnerist, millest on saanud justnagu õpetus kristlikuks eluks, mille abil ennast teistega võrrelda, astendada, kategoriseerida ja katalogiseerida. Aga mida tähendab siis ”elada Jumala elu ehk Jumalat”? Kampus tõdeb, et Jumala ees kõlblikuks ei saa me niikuinii kunagi, ei ennast ülendades ega alandades. ”See on minakeskne toimimine. Ja seetõttu ei andnud Jeesus oma mõistujutule sellist seletus, mis on kirja pandud, sest kui keegi tahab käia Jeesuse järel ehk elada Jumala elu ehk Jumalat, see unustagu oma mina ehk toimigu endale mõtlemata, unustades, et on mingi mina.“

Sõda Euroopas on toonud kuuldavale palju hääli ka kirikutes ja kristlaste seas, kes tunnevad, et see on nüüd hetk, kus me ei saa vaikida, vaid peame üheskoos andma sõna ja teoga tunnistust kurjuse vastu. Sõnal on suur jõud ka sümbolina. Järgmise nädala numbris avaldame eesti keelde tõlgituna sadade õigeusu teoloogide ja kirikuliikmete avalduse Russkii mir-õpetuse kohta. See on mõjus ja juba mõne päevaga laia kõlapinda leidnud avalik kristlik tunnistus „vene maailma“ valeõpetuse vastu, mille allakirjutanud kuulutavad ühemõtteliselt ebaortodoksseks ja seetõttu hüljatavaks. Ajakiri Kirik & Teoloogia avaldab uudiste rubriigis Eesti Kirikute Nõukogu avalduse seoses sõjategevusega Ukrainas ja sõjapõgenike vastuvõtmisega Eestis, millele on alla kirjutanud kõik nõukogu liikmeskirikute juhid, kaasa arvatud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit. Täna võttis Ukraina sõja teemalise avalduse vastu ka Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, mis ühendab endas 94 evangeelset kirikut: luterlasi, reformeerituid, metodiste ja unioonikirikute liikmeid. Nüüd on aeg näidata, mis jõud on meie igaühe sõnal ja teol üheskoos.

Tänases numbris:

Maria Chiara Dommarco, Vabadus lahkuda ja vabadus jääda: E. Profittlich ja Püha Tooli suhted.

Marge-Maria Paas, Teekond pühaduse poole. Jumala sulase, peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamine.

Stephan Lipke (SJ), Santo subito? Peapiiskop Eduard Profittlichi märtrisurma 80. aastapäevale pühendatud veebikonverents.

Orenti Kampus, Variser ja tölner (Lk 18:10-13).

Eesti Kirikute Nõukogu võttis vastu Venemaa sõjategevust hukka mõistva avalduse.

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas avaldus sõja kohta Ukrainas.

Luterliku Maailmaliidu peasekretär Anne Burghardtile omistati “Der Friedenstein” auhind.


Ajakirjas Kirik & Teoloogia väljendatud seisukohad ei pruugi kattuda ajakirja toimetuse seisukohtadega.

Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English