ISSN 2228-1975
Search

Eesti Kirikute Nõukogu võttis vastu Venemaa sõjategevust hukka mõistva avalduse

Neljapäeva, 17. märtsi 2022 töökoosolekul võttis Eesti Kirikute Nõukogu vastu Eesti Kirikute Nõukogu ja liikmeskirikute juhtide avalduse seoses sõjategevusega Ukrainas ja sõjapõgenike vastuvõtmisega Eestis. Avaldusega ühinesid kõik liikmeskirikud, kaasa arvatud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik.

Avalduses öeldakse, et ÜRO Peaassamblee on Venemaa sõjategevuse Ukrainas hukka mõistnud ja et Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad ühinevad selle hinnanguga.

Avalduses rõhutatakse ka sõjapõgenike aitamise vajadust ja valmisolekut pakkuda neile igakülgset abi ja tuge.

Avalduse täisteksti loe Eesti Kirikute Nõukogu veebilehelt.

Soovitatud:

English