ISSN 2228-1975
Search

Santo subito? Peapiiskop Eduard Profittlichi märtrisurma 80. aastapäevale pühendatud veebikonverents

Moskva Püha Toomase instituut koos Eesti Apostelliku Administratuuriga korraldasid 15. veebruaril 2022 veebikonverentsi, mis oli pühendatud Eduard Profittlichile (1890–1942), saksa päritolu jesuiidile, kellest sai 1936. aastal iseseisvunud Eestis piiskop, kelle mõistis surma Nõukogude kohus ja kes suri 22. veebruaril 1942 Kirovis, Uurali vanglas. Konverentsil oli rohkem kui 40 osalejat Kõrgõzstanist ja Venemaalt, Lätist ja Leedust, Saksamaalt ja Itaaliast ning kõige enam ilmselgelt Eestist.

Monsenjöör Profittlichi ametijärglane Tallinnas, piiskop Philippe Jourdan, jagas mälestust sellest, kui paavst Franciscus külastas 2018. aastal Peeter-Pauli katedraalis Profittlichi memoriaali ning küsis, kas Profittlich suri märtrisurma. Kuulnud, et see oli nii, ütles paavst: „Santo subito!“[1] Loomulikult ei toimu see kohe. Ometi kinnitasid Rooma Jeesuse Ühingu peapostuleerija, isa Pascual Cebollada, ja tema Tallinnas asuv kaastööline selles juhtumis Marge-Marie Paas, et pärast umbes kaheksa aastat kestnud tööd saavad nad positio causae Vatikani Pühakute Kongregatsioonile üle anda loodetavasti 2022. aasta lõpuks.

Peapiiskop Paolo Pezzi Moskvast ja Venemaa piirkonna ülem isa Bogusław Steczek, rõhutasid Profittlichi õndsaks kuulutamise tähtsust kristlastele kogu Kesk- ja Ida-Euroopas − Poolas ja Eestis, kus ta õppis ja töötas ning Venemaal, kus ta saavutas oma via crucis’e eesmärgi.

Tartust pärit eesti kirikuloolane luterlane dr Priit Rohtmets tutvustas ajaloolist olukorda Eestis ajal, kui Profittlich siin töötas. Juba sel ajal oli Eesti tugevalt sekulariseerunud riik ja Profittlich oli nende seas, kes mõistsid, et nad peavad Kristuse kuningriigi sõnumi levitamiseks pöörduma linnades kasvava intellektuaalide eliidi poole. Nii siis kui praegu on ja oli tõeline väljakutse teha selgeks, et katoliiklus pole sõnum ainult välismaalastele, vaid pakub head sõnumit ka eestlastele.

Milaanos ja Moskvas elav kirikuloolane Maria Chiara Dommarco ja Püha Toomase Instituudi direktor isa Stephan Lipke ütlesid, et selles kontekstis elas, töötas ja suri Eduard Profittlich Kristuse tunnistajana.

Praegusel ajal ilmuvad isa Profittlichi mälestuse levitamiseks raamatud ja artiklid eesti, inglise ja saksa keeles Marge-Marie Paasilt, Christoph Wrembekilt, Katrin Laurilt ja paljudelt teistelt. Loodetavasti saab see märter juhtida meid meie palvetes rahu ja valguse eest praegusel pimedal ajal kõikjal maailmas ja eriti Ida-Euroopas.


Isa Stephan Lipke (1975) on jesuiidipreester, Püha Toomase Instituudi direktor Moskvas.

Peapiiskop Eduard Profittlichi märtrisurma 80. aastapäevale pühendatud veebikonverentsi ettekanne 15. märtsil 2022. Inglise keelest tõlkinud Kreet Aun.


Loe veel:

Marge-Maria Paas, Teekond pühaduse poole. Jumala sulase, peapiiskop Eduard Profittlichi õndsaks kuulutamine.

Maria Chiara Dommarco, Vabadus lahkuda ja vabadus jääda: E. Profittlich ja Püha Tooli suhted.


[1] Santo subito – „Kohe pühakuks“ on väljend 8. aprillil 2005. a Roomas Püha Peetri basiilikas toimunud paavst Johannes Paulus II mälestusmissa ajal katedraali juures viibinud inimeste loosungitelt, millega avaldati soovi, et lahkunud paavst kuulutataks kiiresti pühakuks. Tlk märkus.

[1] Santo subito – „Kohe pühakuks“ on väljend 8. aprillil 2005. a Roomas Püha Peetri basiilikas toimunud paavst Johannes Paulus II mälestusmissa ajal katedraali juures viibinud inimeste loosungitelt, millega avaldati soovi, et lahkunud paavst kuulutataks kiiresti pühakuks. Tlk märkus.

Ajakirjas Kirik & Teoloogia väljendatud seisukohad ei pruugi kattuda ajakirja toimetuse seisukohtadega.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English