ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu peasekretär Anne Burghardtile omistati “Der Friedenstein” autasu

Luterliku Maailmaliidu (LML) peasekretärile, Eesti teoloogile Anne Burghardtile omistatati 2022. aasta “Der Friedenstein” autasu, teatas 17. märtsil Gotha Kultuurifond, Saksamaal.

Autasu “annab märku usu tähtsusest ajal, mil usk ja lootus taanduvad,” seisab kultuurifondi pressiteates. Autasu antakse välja alates 1997. aastast. Varasemate laureaatide hulka kuuluvad Rootsi kuninganna Silvia, dirigent Kurt Masur ja Hiina dissident Wei Jingsheng. Sel aastal antakse autasu “naisele maailma ühest suurimast kristliku filantroopia, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja rahu organisatsioonist”.

Õpetaja Anne Burghardt on “ennast tõestanud ekspert teoloogia valdkonnas ning pühendunud oikumeeniale ja rahvusvahelistele suhetele”.

LML-i peasekretär Burghardt ütles autasu omistamise uudisest kuuldes: “Kiriku üks keskseid ülesandeid on olla alati teadlik oma kolmest varakiriklikust mõõtmest: kerygma, leiturgia, diakonia, s.t evangeeliumi kuulutamisest, jumalateenistusest ja palvest ning teiste teenimisest.”

2022. aastal, mil LML tähistab oma 75. aastapäeva, tähistab Gotha linn Tüüringi liidumaal ”500 aastat reformatsioonist Gothas”. Martin Luther on linnas korduvalt käinud; 1521. aastal ka reformaatorina, jutlustades siis sealses augustiinlaste kirikus.

2022. aasta “Der Friedenstein” autasu antakse õpetaja Anne Burghardtile üle 5. mail Gothas toimuval tseremoonial. Autasuga kaasnevad 5000 eurot kavatseb Burghardt annetada LML-i tegevuste heaks, mis on pühendatud rahu edendamisele ja lepitusele.

Allikas: Luterlik Maailmaliit

Kulturstiftung Gotha annab rahvusvahelist autasu “Der Friedenstein” välja alates 1997. aastast. Selle autasuga tunnustatakse ja premeeritakse isiksusi, kes on osutanud erilisi ja silmapaistvaid teeneid rahu ja lepituse ning rahvastevahelise üksteisemõistmise säilitamisel ja edendamisel. Lisaks sellele võib autasuga “Der Friedenstein” tunnustada isikuid, kes on osutanud silmapaistvaid teeneid kunsti ja kultuuri säilitamisel ja edendamisel või teaduses ja teadusuuringutes.

Soovitatud:

English