Arhiiv

Kokku 441 postitust

Anno Domini 2020 (nr 421/ 3.1.2020)

Rõõmurikast, lootusrikast, armastusrikast uut Issanda aastat! – soovib ajakirja Kirik & Teoloogia kolleegium. Andku Looja meile tarkust kasutada meile kingitud aega arukalt ning kaitsku ja hoidku meid, kinkigu meile avarad südamed ja avagu taipamise väravad! “Kuidas anda ennast Issanda teenistusse, et need mõtted, millega järgmist aastat kokku võtame, et nendega saaks tõdeda, me oleme kasutanud […]

Jõulud – jumalik armastuslugu (nr 420/ 27.12.2019)

Foto: Johann-Christian Põder Taani mõtleja Søren Kierkegaard on jutustanud oma „Filosoofilistes pudemetes“ ühe meeldejääva jõululoo (Tartu 2008, tõlk. Jaan Pärnamäe, lk 34-40). Ta ütleb, et tihti räägitakse õnnetust armastusest kui armastusest, kus armastajad üksteist ei saa. Aga on ka teistsugust õnnetut armastust – armastust, kus armastajad üksteisest aru ei saa, üksteist ei mõista. Viimane iseloomustab […]

Arm, armastus ja andeksandmine (nr 419/ 20.12.2019)

Foto: Ergo Naab Tänase numbriga lõpetame Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimuse „Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas“ avaldamise. Dokumendis seisab: „Kristlased usuvad Kolmainu Jumalasse, kes on radikaalselt armuline.” Tänases tekstisosas vaadeldakse religioonide paljusust käsitlevaid piiblitekste ning kirjeldatakse lõpetuseks päris praktiliselt dialoogikultuuri ja kuidas seda kirikute erinevates tegevusvaldkondades arendada. Uurimusdokumendis sedastatakse: “Jumala radikaalne arm annab meile vabaduse […]

Reede ja 13 ja täiskuu (nr 418/ 13.12.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Rahu, ilusat kolmandat adventi ning head jõulupaastu jätku. Tänases numbris jätkame Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimuse „Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas“ avaldamist. Lugeda saab ülevaadet kirikute dokumentidest ning Piibli ja evangeelse teoloogia hoiakutest religioonide paljususe suhtes. Dokumendis seisab: „Kristlased usuvad Kolmainu Jumalasse, kes on radikaalselt armuline.” Tõesti on, nii nagu ütles kõrbeisa […]

Kristlik usk ja religioonide paljusus (nr 417/ 6.12.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Advendiajal (adventus = ld k tulemine) ehk Kristuse tulemisajal on väga kohane mõtelda järele kristliku usu suhte üle religioonide paljususse. Koostöös Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjoniga avaldab Kirik & Teoloogia läbi kolme ajakirja numbri Alar Helsteini tõlgitud Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimuse „Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas“. Tõlkele […]

On aeg sündida ja aeg surra (nr 416/ 29.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Ilusat advendiaja algust, armas ristirahvas ja mitte. Kõik, kes ootate Kristust, rahu teile. Auväärne Katrin-Helena Melder, EELK Järva praostkonna praost, kuulutab meile täna suurt rõõmu oma 1. advendi jutlusega, mille aluseks on Sakarja 9:9–10. Jeesus on Rahukuningas, Ta valitseb merest mereni, st et igat inimest! Jeesus on merede valitseja, Temas käes on […]

Kirik ja maailm (nr 415/ 22.11.2019)

Foto: Kerstin Kask Mis on kirik, seda on sõnaselgelt öelnud Martin Luther: “Usutunnistus laseb selgelt mõista, mis on kirik, nimelt pühade osadus, see on hulk ehk kogum selliseid inimesi, kes on kristlased ja kuulavad Jumalat.” Ja samas küsib Luther: “Mille järgi võib siis aga inimeste seas siin maailmas ära tunda kristlikku püha rahvast?” Tõepoolest, küsimus […]

Halastust ja armastust (nr 414/ 15.11.2019)

Elul kristlasena on avar ja igavikuline perspektiiv, mis ulatub kaugemale siinsest maisest elust.  Võrreldes igavikuga, mille Jumal on tõotanud oma rahvale, tundub see kõik ühelt poolt nii ajutine ja üürike, aga on teiselt poolt ülimalt kaaluka tähendusega, mis puudutab inimese saatust igavikus.  Sama näeme ka Jeesuse jutustatud tähendamissõnas kohtupäevast, mis on järgmise nädala Igavikupühapäeva EELK […]

Ligimene igas inimeses (nr 413/ 8.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Ebavõrdsus, mis tuleneb nii ühiskondlikest – eelkõige majanduslikest – ja looduslikest oludest, on maailma mastaabis eriti märgatav. Eesti on üsna heal kohal – loodus annab meie maanurgas piisavalt vilja ja vett. Samuti ei ole siinsed majandusprobleemid sellele tasemel, et me peaksime võitlema vaesusega. Nii võib kirjeldada nii Eesti kui Euroopa olukorda üldiselt. […]

Teekäijad (nr 412/ 1.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Seekordse Kirik & Teoloogia numbri lood räägivad teel käimisest, teel olemisest. Teel käimine elu metafoorina on kõnekas – osutab see liikumisele, elu dünaamilisusele, õppimisele, otsimisele, leidmisele. Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi annab ülevaate mõistetest „elu“ ja „igavene elu“. Ta kirjutab: „Käesoleva artikli eesmärgiks on avada mõistete „elu“ ἡ ζωή […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English