ISSN 2228-1975
Search

Jumala päästev vägi (nr 523/ 14.1.2022)

Foto: Kreet Aun

Kolmandale pühapäevale pärast ilmumispüha pühendatud EELK perikoopide abimaterjal vaatleb esimese peatüki salme 16 ja 17 apostel Pauluse kirjast roomlastele. Apostel Paulus käsitleb neis salmides Jumala päästvat väge ning Tema lubadust, et uskujad saavad päästetud. Et sellest osa saada, on meist igaühel vaja teha uskumise või mitteuskumise valik, langetada otsus. Ergo Naab on kommetaari peatükis kirjutanud: „…evangeelium on jõud, mis toob kaasa pääste ja kutsub usule.“

Uskumise märgiks on ristimine. EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse õpetaja dr theol Mart Jaanson kutsub meid oma läbi tunnetatud ja mõtlema panevas Kristuse ristimise püha jutluses järgima Jeesuse eeskuju ja laskma end samuti ristida, sest ainult usust ei piisa. Jumala päästvast väest osa saamiseks on oluline ristimine, selle läbi sünnib inimene uuesti. Mart Jaanson ütleb: „Seega järgnetakse Jeesusele mitte tema õigete sõnade või hea õpetuse pärast, mida siis ollakse taibanud, vaid justnimelt uuestisündimise kaudu ristimises ja Püha Vaimu saamises.“

Mis saab edasi siis, kui me usume ja oleme ristitud? Siis järgneb lõputu õppimise ja komistamise ja uuesti õppimise rada. On ju iga inimese osa läbi elu kestev õppimine, nii ka igal uskujal. Õppimise osaks on raamatud ja raamatuid kirjutavad inimesed, nii uskujad kui usukauged.

Kirik & Teoloogia toimetus intervjueeris Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetajat Toomas Jürgensteini. Temale omasel säraval ja inimlikul moel arutleb Jürgenstein toimetuse küsimustele vastates raamatutest, nende kirjutamisest, lugejatest, uskujatest, usukaugetest ja õpetajatest. Vastuseks küsimusele, miks ta on õpetaja ja mida ta meile õpetab, ütleb Toomas Jürgenstein alustuseks nii: „Eelkõige seda, et iga õpetaja on alati ka õppija: need kaks asja kuuluvad kokku. Ja teiseks, kuna intervjuus on juttu eelkõige raamatutest, tahaksin südamele panna vastutustundlikku ümberkäimist eelkõige kirjutatud sõnaga.“

Nende saatesõnadega pakume teile lugemiseks Kirik & Teoloogia käesoleva nädala panuse kirjutatud sõnade hulka.

Head lugemist!


Seekordses numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 5/3: kolmas pühapäev pärast ilmumispüha Rm 1:16–17

Kirjutamisest ja õpetamisest. Intervjuu Toomas Jürgensteiniga

Mart Jaanson, Kristuse ristimise püha jutlus (Tt 3:4–7)

Saksamaa: Kirik võtab siduva kohustuse kaitsta kliimat


Ajakirjas Kirik & Teoloogia väljendatud seisukohad ei pruugi kattuda ajakirja toimetuse seisukohtadega.

Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English