ISSN 2228-1975
Search

Käsikäes valgusele vastu (nr 522/ 7.1.2022)

Kimiko Koseki (1903–1984), „Our Lady of the Apostolate“

Paistab, et pühad ei tahagi lõppeda, kuigi päevad lähevad tasapisi pikemaks ja päikeselisemaks. On uus aasta. Sotsiaalmeedias jagavad inimesed rõõmu – jõulurõõmu, häid soove vana-aasta õhtuks ja uueks aastaks… Hiljuti jäi silma, et on jagatud ka kolmekuningapäeva pühadesoove, rõõmu millestki maagilisest, näiteks pühitsemisest. Pühitsegem siis elu ja jagagem rõõmu. Iga päev on sünni päev, igal hommikul oleme me uued. Eriti koroonakriisi tingimustes paistab silma, kui oluline on inimestele jagamise rõõm ja teadmine, et me pole maailmas üksi. Ent pühad kõnelevad meile muustki, näiteks sellest, missugused on meie väärtused.

Praost Mart Salumäe tsiteerib oma kolmekuningapüha jutluses Johannese evangeeliumi „Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks“ ning leiab, et ka hommikumaa targad, kuigi me neist vähe teame, olid Jumala lapsed. Ta vastandab Heroodese kivistunud fundamentalismi armastuse kolmikkäsuga ning tunnistab, et kuna erinevad rahvad puutuvad üha tihedamalt kokku, peaksime rohkem üksteisega arvestama.

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp avaldab kokkuvõtva artikli oma doktoritööst „Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul“. Võrreldes munitsipaalkoolide väärtustega tõstab ta esile olulisi voorusi kristlikes koolides: tänulikkust, vabadust, inimväärikust ja isikupära. Triin Käpp kirjutab, kuidas kristlikud koolid täidavad paljude perede jaoks seda ühiskondlikku lünka ehk religioonialast haridust, mida ise lastele anda ei osata.

Meie toimetuskolleegiumi värske liige ja Tartu Ülikooli magistrant Kristina Viin jagab arvamusveerus muljeid Hugo Treffneri Gümnaasiumi armastatud usundiõpetaja Toomas Jürgensteini teosest „Sa oled taevas“. Jürgenstein tuletab meile meelde, et teoloogia on alati arenev ning dialoogis aja ja keskkonnaga, seega kutsub ta üles rõõmsale ja avatud usklikkusele, vaatele, kus kõigilt on midagi õppida.

Uudisloos on rõõm tutvustada meie uusi toimetuse liikmeid Igor Ahmedovit, Kristina Viina ja Doris Diana Orri.  Rõõmsat lugemist!


Seekordses numbris:

Triin Käpp, Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul.

Kristina Viin, Rõõmule avatud. Toomas Jürgenstein „Sa oled taevas“.

Mart Salumäe, Jeesus, kogu maailma valgus (Mt 2:1–12).

Kirik & Teoloogia toimetus laieneb.

Tasuta veebiloengud teemal „Protestantlus natsionalismi ja kosmopolitismi vahel“.


Ajakirjas Kirik & Teoloogia väljendatud seisukohad ei pruugi kattuda ajakirja toimetuse seisukohtadega.

Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English