ISSN 2228-1975
Search

Alver Aria

veebruar 26, 2021

Artiklid

Tahte kujunemisest kristlikus ettevõtluses

Sissejuhatus Äritegevuse globaliseerudes peaksime huvituma, milline on religioossuse mõju äritoimingute läbiviimise varieeruvusele. Lihtsam on alustada mõistmist kristlikust ettevõtlusest – mida kristlik ettevõtja mõistab eduna, kuidas

Read More »
Artiklid

Ahnus ja kiriku suhtumine ahnusesse

Sissejuhatus Ahnuse puhul peame mõistma motiive, emotsioone ja eneseõigustusi. Religioosselt on ahnus patt. Artiklis antakse ahnuse tunnused, ressursi jaotamise dilemma mudel, voorusliku käitumise käsitlusi ja

Read More »
Artiklid

Ülim reaalsus ilma jumalata

Sissejuhatus Sotsiaalse keskkonna üheks uurimise võimaluseks on jaotada indiviidid kaheks – religioossed ja mitte-religioossed isikud. Mingis osas kattuvad religioossetel ja mittereligioossetel isikutel eetilised standardid ja

Read More »
Artiklid

Religioossuse mõju tarbimislepingute keerukusele

Sissejuhatus Suhtumist religiooni peetakse Lääne ühiskonnas privaatsfääriks. Kaupade või teenuste pakkumisel võib huvitumine partnerite religioonihoiakutest olla põhjendatud, tagamaks ühesugune arusaamine lepingute sõlmimise võimalikkusest ja täitmisest.

Read More »
Artiklid

Vaimuliku dilemmad pihtimisel

Uurimisküsimuse püstitamine Migratsioon toob kaasa isikute saabumise, kelle taustast teavad sihtriigi elanikud vähe või üldsegi mitte. Nende hulka kuuluvad põgenikud ja välismaalt saabunud tööjõud. Ühelt

Read More »
Artiklid

Tehinguusalduse religioossed aspektid

Usaldusriskide analüüsi alused Ühiskonna koostoimimine nõuab usaldust. Usaldusel põhineb indiviidide koostöö – vahetatav informatsioon on suures osas tõene ning lubadused kehtivad. Artiklis vaadeldakse usaldust  kaubanduslepingutes

Read More »
Artiklid

Religioonihoiakute avaldamine

Sissejuhatus: uuringu eesmärgid ja metoodika Sotsiaalse vahetuse teooria kohaselt astuvad indiviidid üksteisega kontakti omandamaks puuduolevaid materiaalseid või sotsiaalseid hüviseid, samuti koostöö raames liitmaks enesel puuduolevaid

Read More »
English