ISSN 2228-1975
Search

Kuidas võita hirmu (nr 534/ 1.4.2022)

Foto: Doris Diana Orr

Viimasel ajal on paljud meie hulgast kindlasti tundnud varasemast rohkem hirmu. Ebakindlus meie riigi ja kogu maailma tuleviku osas on saanud uued mõõtmed. Hirmul on elus oluline roll, kuid see ei tohiks meid kammitseda tegemast õigeid otsuseid. Hirm võib olla edasiviiv jõud, kuid hirmust tuleb üle saada.

Selle nädala jutluses räägib Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu hirmust vabanemisest: “On vaid üks võimalus, asjad eneses õigeks saada – lasta Jumal sellesse, mille tema on meis enda jaoks loonud. Lasta armastusel hirm välja tõrjuda.” 

Avaldame isa Christoph Wrembeki EELK vaimulike konverentsil 25.01.2022 peetud ettekande, milles ta arutleb samuti hirmu üle, nimelt hirmu üle kirikus. Ta leiab, et kõik võiks mõnikord tunda eksisentsiaalset hirmu, mis paneb endasse vaatama ja suunab õigele teele. Wrembek analüüsib esimeses Moosese raamatus kirjeldatud Aabrahami läbielamist ning mõtiskleb, kas Jeesus võis enne surma hirmu tunda.

200 aastat on möödunud Kempeni Thomase teose “Kristuse jälgedes” ilmumisest eesti keeles. Ingmar Kurg kirjutab teose valmimise kontekstist, autorist ning raamatu olulisusest 21. sajandil.

Tutvustame Tarmo Toomi koostatud raamatut „Varakristlik teoloogia”, mis on esimene põhjalik eestikeelne ülevaade patristikast.

Head lugemist!

Tänases numbris:

Isa Cristoph Wrembeck SJ, Hirm kirikus. Isa Christoph Wrembeki ettekanne EELK vaimulike konverentsil 25.01.2022 Nelijärvel.

Ingmar Kurg, „Kristuse jälgedes“ XXI sajandil. 

Jaan Tammsalu, Issand, vabasta meid hirmust (Js 41:10).

Ilmunud on esimene põhjalik eestikeelne ülevaade patristikast.


Ajakirjas Kirik & Teoloogia väljendatud seisukohad ei pruugi kattuda ajakirja toimetuse seisukohtadega.

Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English