ISSN 2228-1975
Search

Ilmunud on esimene põhjalik eestikeelne ülevaade patristikast

Tarmo Toom, „Varakristlik teoloogia“

Toimetajad: Mariina Viia ja Eva Saul, Tartu Ülikooli Kirjastus 2022

Tarmo Toomi sulest on ilmunud raamat, mis käsitleb kristliku teoloogia sündi ja kujunemist. Nagu Tarmo Toom ise eessõnas kirjutab, puudub raamatus läbiv argument. Rõhk on pandud informatsiooni selgele ja süsteemsele edasiandmisele, mis oleks sobilik ja arusaadav nii teemaga hästi tuttavatele inimestele kui ka teemasse sisenevatele uustulnukatele.

Autor annab edasi tasakaalustatud varakristlikku narratiivi, tema eesmärk on vältida konfessionaalset hoiakut, kallutatust erinevate positsioonide ning tõlgenduste kasuks, narratiivi kasutamist erinevate vaadete esiletõstmiseks. Toom väljendab lootust, et eriti eesti teoloogiatudengid leiavad endale midagi selle raamatu lehekülgedelt.

Peatükid annavad ülevaate varakristlikust kirjandusest üldiselt, hereesiatest, autoriteedikriisist Uue Testamendi järgses ajastus ja pühakirja tõlgendamise küsimustest. Samuti käsitleb raamat konkreetseid teoloogilisi teemasid nagu Kolmainsus, kristoloogia, eklesioloogia ja soterioloogia ning annab ülevaate ka oikumeenilistest kirikukogudest.

Tagakaanelt

See raamat on esimene põhjalik eestikeelne ülevaade varakristlikust teoloogiast ehk patristikast ja on mõeldud kõigile, kes soovivad saada aimu kristliku teoloogia sünnist ja esialgsest kujunemisest. Lugejale pakutakse pilti varakristlikust teoloogiast selle algses kirjususes ja vastukäivuses. Käsitlus ei keskendu mitte niivõrd kirikuloole, kuivõrd teoloogia ajaloole. Tähelepanu keskmes on õpetuslike veendumuste kujunemine, põhiraskus on seega aruteludel Kolmainu Jumalast, kristoloogiast, eklesioloogiast ja soterioloogiast. Mõistmaks paremini kristlikke põhiõpetusi ja nende tekkelugu, on lisatud peatükid õpetuslikest autoriteetidest, Piiblist ja Piibli tõlgendamisest, regula fidei’st ja kirikukogudest, ortodoksiaja hereesiaeristamisest ning varakristlikust kirjandusest.

Teoloogiaprofessor Tarmo Toom on sündinud 1961. a Tallinnas. Ta õppis Šveitsis ja Ameerika Ühendriikides ning kaitses 2001. a doktorikraadi ajaloolises teoloogias Ameerika Katoliikliku Ülikooli juures. Ta on õpetanud mitmes kõrgkoolis ning töötab praegu Georgetowni Ülikoolis (Washington DC). Tema uurimisvaldkondadeks on Augustinus, patristiline hermeneutika, Kolmainu teoloogia ja usutunnistuste ajalugu. Ta on avaldanud hulga teadusartikleid ning kirjutanud või toimetanud mitu raamatut. Neist viimane on „The Cambridge Companion to Augustine’s ‘Confessions’“ (Cambridge 2020), samuti on ta peatselt ilmuva kuueköitelise „Brill Encyclopedia of Early Christianity“ kaastoimetaja.

Soovitatud:

English