Uudised ja oikumeenia

Kokku 854 postitust

„Jäägem ühtseks” – kirikud kutsuvad üles pühenduma ühistele euroopalikele väärtustele ka COVID-19 ajal

Kuna COVID-19 pandeemia mõjutab jätkuvalt Euroopat ja kogu maailma, on Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) ja Euroopa Liidu Piiskoppide Konverentside Komisjoni (ELPKK) presidendid avaldanud ühise üleskutse, et rõhutada ühtsuse olulisust, kutsudes üles kõiki kirikuid, kogukondi ja poliitilisi juhte näitama oma pühendumust euroopalikele väärtustele. 2. aprillil 2020 välja antud ühisavalduses „Jäägem ühtseks” kutsutakse üles näitama „ühist pühendumust […]

Aeg hingehoidliku, ettepoole vaatava ja praktilise kristluse jaoks: Kirikute Maailmanõukogu ja regionaalsete oikumeeniliste organisatsioonide ühine avaldus

„Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab.” (2Kr 1:3–4) Regionaalsete oikumeeniliste organisatsioonide ja Kirikute Maailmanõukogu esindajatena jagame me raskusi, millega meie kogudused üle maailma peavad […]

Kuidas olla koroonaviiruse ajal tõeliselt kirik

Luterlikud juhid kutsuvad kõiki kirikuid üles toetama seadusi ja määrusi, mis „edendavad ja kaitsevad elu” Ajal, mil koroonaviiruse (COVID-19) puhangu leviku piiramine on kogu maailmas järjest aktuaalsem, on Luterliku Maailmaliidu (LML) juhid kõigile liikmeskirikutele kirjutanud, kajastades parimaid viise enneolematutele väljakutsetele reageerimiseks ja rõhutades uute lähenemisviiside vajalikkust, et koguneda teenimiseks, säilitades samas puhangu ohjeldamiseks vajaliku vahemaa. […]

Tiina-Erika Friedenthal kaitses doktoritöö

Tiina-Erika Friedenthal kaitses 9. märtsil tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö teemal „Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses“! Tiina töö juhendajateks olid dots Urmas Petti ja dots Liina Lukas, oponendiks dots emer Thomas Salumets. Kirik & Teoloogia toimetus soovib koos lugejatega palju õnne värskele doktorile! “Teatriga on alati […]

Võimalus osaleda klassikaliste ja idamaiste keelte suvekoolis 2020

Sibiu Lucian Blaga ülikooli oikumeeniliste uuringute instituut korraldab juulis/augustis 2020 klassikalise ja idamaise keele (vanakreeka, ladina, vanaslaavi keelte) suvekooli. Kutsutud on Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) liikmeskirikute teoloogiatudengid. Muistsete keelte õppimise kõrval pakub suvekool ka võimalust kohtuda teiste riikide tudengitega. Huvitatud isikud võivad korraldajatega otse ühendust võtta. Lisateavet leiate kaustast: Suvekooli klassikalised ja idamaised keeled! […]

Liina Kilemit kaitses doktoritöö

Esmaspäeval, 2.märtsil 2020. a kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritööd Liina Kilemit, kes kirjutas töö teemal ”Kristlike kogudustega liitumise põhjustest“. Liina juhendajaks oli dr Lea Altnurme ning oponendiks dr Mikko Lagerspetz. Kirik & Teoloogia toimetus soovib koos lugejatega palju õnne värskele doktorile! Kirik & Teoloogia toimetus esitas värskele doktorile ka paar küsimust. Värske doktor ütles oma […]

In memoriam: lahkus Greifswaldi Ülikooli süstemaatiline teoloog Bernd Hildebrandt (1940–2020)

26. veebruaril suri Saksa teoloog ja endine Greifswaldi Ülikooli süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja Bernd Hildebrandt, keda sidusid head sõprussuhted ka Eestiga. Hildebrandt alustas oma akadeemilist teed Berliini Humboldti Ülikoolis ja kutsuti sealt Greifswaldi Ülikooli usuteaduskonda, kus ta töötas süstemaatilise teoloogia professorina pea 30 aastat. Oma doktoritöö kirjutas ta surma ja patu teemal, habilitatsiooniväitekiri oli pühendatud […]

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas kutse noortele teoloogidele ühist tööprotsessi käivitavale konverentsile Cambridge’is (14.–18.10.2020)

„Ühtsus lepitatud mitmekesisuses“ on Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) ühtsusmudel. Tänu intensiivsele teoloogilisele tööle ei ole EKOE liikmeskirikud mitte ainult ületanud ajaloolised õpetusliked lahknemised, vaid süvendavad jätkuvalt osadust paljude uurimistööprotsesside ja õpetuslike kõneluste abil. Rühm noori teolooge EKOE liikmeskirikutest on kutsutud tegelema käimasoleva teoloogilise tööga ja olema saatjaks EKOE praegustele uurimisprotsessidele. Me kutsume EKOE liikmeskirikute […]

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas kutse naiste võrgustiku konverentsile „Juhtimisrõõm“ (1.-2.10.2020, Viin)

Peatselt on lõppemas nomineerimistähtaeg 1.-2. oktoobrini 2020 Viinis toimuvale naiste võrgustiku kohtumisele. Kutsutud on ordineeritud naised, kes on hiljuti asunud juhtimispositsioonile või on selleks valmistumas. Igast liikmeskirikust oodatakse ühte isikut. Kas oled sellisest rahvusvahelisest täiendusõppe üritusest huvitatud ja vastad eelmainitud kriteeriumitele? Kui jah, siis võta ühendust oma kirikuga ja taotle enda nimetamist üritusel osalejaks! Allikas: […]

VAATA-KUULA: Konverents „EELK identiteet?“ on järelvaadatav ja -kuulatav

Tiit Kuusemaa sissejuhatus ja Eenok Haameri avapalve: kuula 00:00–03:29. Vallo Ehasalu ja Jaan Lahe „Piiskoppide ametist Uues Testamendis ja varases kristluses“. Vallo Ehasalu: vaata siit; kuula 04:25–17:22; Jaan Lahe: vaata siit; kuula 17:22–33:45. Thomas-Andreas Põder „Õigusreformist ja piiskopkondadest evangeelse luterliku dogmaatika vaatevinklist“. Vaata 1. fail, 2. fail, 3. fail; kuula 35:58–01:07:45; loe ka teksti ametlikku, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English