Uudised ja oikumeenia

Kokku 863 postitust

Martti Kalda kaitses doktoritöö

2. juunil kaitses Tallinna Ülikoolis oma doktoritöö „Vana-India ühiskondlik-poliitiliste tekstide käsitlusviise“ indoloog Martti Kalda (pildil). Töö juhendajaks oli EELK Usuteaduse Instituudi professor ja Tallinna Ülikooli dotsent, ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe, oponentideks Tartu Ülikooli professor Ülo Valk ning Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi president dr Märt Läänemets. Martti Kalda (sünd 1973) on õppinud Eesti […]

Nelipühade loo jagamine 21 keeles

Luterliku Maailmaliidu (LML) 2020. aasta nelipühade video jagab Apostlite tegude raamatus 2:1–21 jutustatud nelipühade lugu, koondades 21 liikmeskirikute liiget, kes kõik loevad ette ühe salmi oma emakeeles. „Nelipüha pühapäev kutsub meid vastu võtma Vaimu volitusi Jumala missioonile,“ ütles Avaliku teoloogia programmijuht dr Sivin Kit. „Video abil koondame inimesed kogu maailmast, et jagada keskset ja asjakohast […]

Teavitus ametist taandumisest aastal 2021: Luterliku Maailmaliidu peasekretäri avaldus

Peasekretär õp dr Martin Junge (foto: LWF) Ma teavitasin täna ametlikult Luterliku Maailmaliidu (LML) presidenti, et 31. oktoobril 2021 astun ma tagasi Luterliku Maailmaliidu peasekretäri ametist. Tol päeval täitub mul ametis üksteist aastat. Minu üldise kirikus teenimise kutsumuse raames on praeguseks peaaegu kümme aastat väldanud teenimine LML-i peasekretärina olnud hämmastavalt rikastavaks ja inspireerivaks kogemuseks. Ma […]

Suri teoloog ja religiooniloolane Kurt Rudolph

13. mail 2020. a lahkus meie keskelt üheksakümne ühe aastasena Saksa teoloog ja religiooniloolane Kurt Rudolph. Kurt Rudolph sündis Dresdenis 3. aprillil 1929. a. Ta õppis aastatel 1948–1953 Greifswaldi ja Leipzigi ülikoolis teoloogiat, religioonilugu ja semitistikat ning kaitses 1956. a Leipzigi ülikoolis doktoritöö mandalaste usundi kohta, mille eest talle anti teoloogiadoktori kraad. 1957. a kaitses […]

Maailma kiriklike ühenduste ühispöördumine “Pandeemia on prohvetlik hetk”

Kirikute Maailmanõukogu, Maailma Reformeeritud Kirikute Osadus, Luterlik Maailmaliit ja Maailmamisjoni Nõukogu korraldasid 17. ja 24. aprillil 2020 virtuaalkonverentsi teemal „Eluökonoomia pandeemia ajal”. Konverentsi pöördumises kutsuvad kirikute esindajad valitsusi üles toetama suuremal määral tervishoiu- ja sotsiaalkaitsesüsteemi. Samuti teevad nad ettepaneku võlgade kustutamiseks ja nn Sakkeuse maksu kehtestamiseks, mis sisaldab endas progressiivse tulumaksu kehtestamist nii riiklikul kui […]

Luterliku Maailmaliidu andmetel on kirikute toetusvajadus suur

Luterliku Maailmaliidu kiirreageerimisfondi on laekunud üle 50 avalduse, mis näitavad, et kirikute toetusvajadus on suur. Luterliku Maailmaliidu (LML) COVID-19 kiirreageerimise fondi kaudu on rahalist toetust taotlenud enam kui 50 liikmeskirikut kogu maailmas. Fond loodi aprilli keskel, et aidata kirikuid ja kogukondi, kes võitlevad koroonaviiruse haiguse (COVID-19) pandeemia tagajärgedega. Viimase kahe nädala jooksul on kirikujuhid pöördunud […]

Luterliku Maailmaliidu võõraviha ja vägivalla vastane üleskutse

Foto: Mattia Ascenzo Luterliku Maailmaliidu (LML) juhid rõhutavad kirikute olulist rolli pandeemia ajal päevakorrale kerkinud ksenofoobia, vägivalla, ebaõigluse ja ebavõrdsuse vastases võitluses ning nende ületamises. Oma hiljutises kirjas liikmeskirikutele kutsuvad LML-i president peapiiskop dr Panti Filibus Musa ja peasekretär õp dr Martin Junge kirikuid ja kogudusi kogu maailmas üles järgima valitsuste määrusi ja juhiseid, et […]

Ülemaailmsed usupõhised organisatsioonid kutsuvad üles soolisele õiglusele koroonakriisi ajal

Usu esindajatest ja usupõhistest võrgustikest koosnev rühmitus „Faith in Beijing“ („Usk Pekingis“) tegi 23. aprillil avalduse, milles kutsus maailma üles pöörduma valitsuste ja tsiviilühiskonna poole, et seista kiireloomuliste koroonaviiruse meetmete eest, mis kaitseks naiste õigusi ja edendaks soolist õiglust. „Ühisavaldus: sugu, usk ja COVID-19“ kirjeldab, miks just naised ja tüdrukud tunnevad kõige rängemalt koroonaviiruse mõjusid. […]

USA kirikujuhid ja Kirikute Maailmanõukogu avaldavad nördimust Trumpi otsuse üle peatada WHO rahastamine

USA Kirikute Nõukogu kutsub president Donald Trumpi üles võtma tagasi otsus Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahastamise peatamise kohta. Nõukogu leiab oma avalduses, et see otsus on „ohtlik, ebamoraalne ja väär“. „Kuigi rahvusvahelised organisatsioonid nagu WHO pole täiuslikud, on rahastamise peatamine …vastutustundetu ja halvasti ajastatud.“ Jim Winkler, Ameerika Ühendriikide Kirikute Nõukogu president ja peasekretär, ütles, et on […]

„Jäägem ühtseks” – kirikud kutsuvad üles pühenduma ühistele euroopalikele väärtustele ka COVID-19 ajal

Kuna COVID-19 pandeemia mõjutab jätkuvalt Euroopat ja kogu maailma, on Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) ja Euroopa Liidu Piiskoppide Konverentside Komisjoni (ELPKK) presidendid avaldanud ühise üleskutse, et rõhutada ühtsuse olulisust, kutsudes üles kõiki kirikuid, kogukondi ja poliitilisi juhte näitama oma pühendumust euroopalikele väärtustele. 2. aprillil 2020 välja antud ühisavalduses „Jäägem ühtseks” kutsutakse üles näitama „ühist pühendumust […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English