Uudised ja oikumeenia

Kokku 828 postitust

Luterlik Maailmaliit osaleb ÜRO kliimakonverentsil COP25

Foto: LML/Sean Hawkey Luterlik Maailmaliit (LML) ootab 2019. aastal ÜRO kliimakonverentsi e COP25, mis on oluline kliimamuutuste üle peetava dialoogi ja kliimamuutustele pühendumise platvorm. LML saadab konverentsile noorte kliimaaktivistide delegatsiooni, mis esindab kirikute osadust. Elena Cedillo, kliimaõigluse programmijuht, kõneles tulevasest konverentsis LML-i infoosakonnaga. Vajalik ja oluline platvorm LML sai eelmisel nädalal COP-i büroost uudise, et […]

Kirikud tähistasid usupuhastuspühal õigeksmõistuõpetuse ühisavalduse aastapäeva

31. oktoobril ehk usupuhastuspühal kogunesid kirikud kogu maailmas, et pühitseda oma luterlikku pärandit. Paljud neist tähistavad õigeksmõistuõpetuse ühiasavalduse 20. aastapäeva (Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ). Dokumendis, mille allkirjastasid 31. oktoobril 1999 Luterliku Maailmaliidu (LML) juhid ja Augsburgi roomakatoliku kirik, ületati lõhestatus peamises teoloogilises küsimuses õigeksmõistust ehk päästest ainuüksi Jumala armu kaudu, mis […]

EKOE nõukogu avaldus: Kirikuosadus lõhenemiste aegadel

„Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.” (1Kr 13:13) Olles kogunenud oma istungile, rõhutab Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduse juhtorgan, nõukogu, kui oluline on kirikute jaoks hoida kokku ajal, mil riikide vahel luuakse piire ja toimuvad eraldumised. Kolmkümmend aastat pärast Berliini müüri langemist ja kommunistlike režiimide lõppu Kesk- ja Ida-Euroopas, […]

Kirikute Maailmanõukogu mõistab hukka lepituspäeval toimunud sünagoogi rünnaku Saksamaal

Foto: Albin Hillert / Kirikute Maailmanõukogu Saksamaa linnas Halles leidis kolmapäeval aset relvastatud rünnak sünagoogi vastu, kui kümned jumalateenistusest osavõtjad pidasid jom kipúri ehk juutide paastu- ja lepituspäeva, mis järgneb roš ha-šanále ehk juutide uusaastapühale. Kirikute Maailmanõukogu (KMN) peasekretär õp dr Olav Fykse Tveit ütles, et „kallaletung näib olevat jultunud rassistliku antisemitismi väljendus, mis kahjuks […]

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“ Kursuse viib läbi EELK UI süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder. Koolitusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöölised, teoloogia ja seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised. Ehkki kristlik jumalateenistus on sündmus, mis toimub kolmainu Jumala nimel, paistab kolmainuõpetus jääma teoloogilises mõtlemises sageli pigem […]

10. oktoobril toimub Karen Armstrongi raamatu “Piibel. Biograafia” eestikeelse tõlke esitlus

Käesoleva aasta suvel ilmus eestikeelses tõlkes viljaka briti kirjaniku teos pealkirjaga „Piibel. Biograafia“. Armstrong on publitseerinud üle veerandsaja raamatu ja kirjutanud arvukalt artikleid paljudele väljaannetele. Teda peetakse üheks originaalsemaks ja omapärasemaks mõtlejaks tänapäeva maailmas, kes lähtub oma religiooniteemalistes uurimustes võrdlevast perspektiivist. Kuigi ta pole otseselt teoloog ega piibliteadlane, on tema teosed religioonide-teoloogia suunaga ja nõrgalt […]

Kurhessen-Waldecki maakirikus seatakse ametisse uus piiskop

Saksamaal Kasseli Martini kirikus seatakse 29. septembril 2019 pidulikult ametisse Kurhessen-Waldecki evangeelse maakiriku uus piiskop. Pärast 19-aastast ametiaega lahkub emerituuri piiskop dr Martin Hein ja ametisse seatakse dr Beate Hofmann. Käesoleva aasta mais valisid sinodiliikmed oma kevadisel koosolekul Hofgeismaris 55-aastase Betheli kirikliku kõrgkooli diakooniteaduse professori Hoffmanni suure häälteenamusega maakiriku uueks piiskopiks. Uue piiskopi pidulikku ametisseseadmise […]

Kirikute Maailmanõukogu ja Ühinenud Piibliseltside viljakas tippkohtumine Genfis

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) ja Ühinenud Piibliseltsid (ÜPS) korraldasid 18.–19. septembrini Genfis kahepäevase juhtkonna tippkohtumise. Mõlemad organisatsioonid jagasid värskeid uudiseid ja infot assambleede ettevalmistuste kohta, mis mõlemad mõlemad toimuvad 2021. aastal. Samuti uuriti uusi väljaandeid ja koostöövõimalusi. KMN-i peasekretär dr Olav Fykse Tveit võõrustas kolmandat ja väga viljakat juhtimisnõupidamist ja järeldas: „Kristluse ülemaailmse kohaloleku monumentaalne nihe […]

EELK Usuteaduse Instituut kutsub avalikule külalisloengule kristlikust teoloogiast kui teadusest

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema avalikul külalisloengul prof dr Sven Grosse (Basel) LUTERLIK TEOLOOGIA JA TEADUSTEOORIA 11. oktoober 13.15-15.15 Loeng toimub saksa keeles, küsimused ja diskussioon inglise keeles. Tõlgib prof dr Thomas-Andreas Põder. Mis on teoloogia kui teaduse – usuteaduse – ajendiks ja motiiviks? Orienteerudes piibellikule mõistele „tarkus“, selgitab loengu sissejuhatav esimene osa kristlikku vajadust […]

Utsjoel tähistati uue põhjasaamikeelse piiblitõlke ilmumist

Utsjoel tähistati uue põhjasaami keelse piiblitõlke ilmumist ning see võeti ametlikult Soome Evangeelses Luterlikus kirikus kasutusele. Pidulikul jumalateenistusel teenisid Soome peapiiskop Tapio Luoma, Oulu piisop Jukka Keskitalo, saamitöö sekretär Erva Niittyvuopion ja saamide vaimulik Mari Valjakan. Jumalateenistuse alguses andsid tõlketöörühma esindajad uue tõlke pidulikult piiskoppidele ja saami koguduse esindajatele üle . Põhjasaami keel on saami keeltest […]

Iganädalane uudiskiri

English