Uudised ja oikumeenia

Kokku 920 postitust

TEADE: EELK Usuteaduse Instituudi rahvaülikool alustab veebikursustega

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut alustab mais rahvaülikooli formaadis e-kursuste sarja, mille raames on teoloogiast, kirikuloost ning kiriku ja ühiskonna suhetest huvitatud inimestel võimalik oma teadmisi täiendada ning üksteisega mõtteid vahetada. Koolitustele registreeruda ja nende eest tasuda on võimalik instituudi uuenenud kodulehe vahendusel, vt www.eelkui.ee. Lisainfo: kerstin.kask@eelk.ee Mis saab inimesest pärast surma? Surm ja sealpoolsus religioonides […]

Teoloogiadoktor Urmas Nõmmik valiti Tartu Ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika professoriks

Tartu ülikooli senat valis Vana Testamendi ja semitistika professoriks Urmas Nõmmiku. „Professori ametikohale avaldas soovi kandideerida üks kandidaat ja tema kandidatuuri pidas rahvusvaheline ekspertkomisjon igati sobivaks, leides, et Nõmmik ületab sellele ametikohale seatud nõudeid. Eksperdid hindasid kõrgelt Nõmmiku teadustööd, tõstes eriti esile tema panust metodoloogia arendamisel. Nõmmiku peamised uurimisvaldkonnad on seotud Heebrea Piibli ja judaismi […]

Luterliku identiteedi alus: vabadus, armastus, teenimine

Luterliku Maailmaliidu (LML) loodud uurimisprogramm kutsub kõiki liikmeskirikuid üles tegelema usukogemustega ja jagama neid erinevates kultuurikontekstides. Luterlikke põhiväärtusi nagu vabadus, armastus ja ligimese teenimine on üha enam vaja vastutunnistusena ühiskonnas üha suurenevatele tõrjutuse ja ebaõigluse narratiividele. See visioon peitub käimasoleva luterliku identiteedi uurimise protsessi taga, millega kutsutakse kirikuid üles osalema ülemaailmses arutelus selle üle, kuidas […]

Kirikute Maailmanõukogu tähistab ülemaailmset immuniseerimisnädalat julgustades vaktsineerima

Erakorralised jõupingutused COVID-19 vastaste vaktsiinide väljatöötamiseks ja massiliste vaktsineerimisprogrammide väljatöötamiseks annavad lootust miljonitele inimestele kogu maailmas. Kogu pandeemia jooksul on rahvatervise organisatsioonid teinud tihedat koostööd valitsusväliste ja usupõhiste organisatsioonidega. See on muutnud nii vaktsiinide kohta faktiteabe avalikkuse ette toomist kui ka inimeste vaktsineerimisega solidaarset käitumist. Iga-aastasel ülemaailmsel immuniseerimisnädalal, UNICEFi algatusel, mis toimub tänavu 24. – […]

Euroopa Kirikute Konverentsi ja Euroopa Piiskoppide Konverentside Nõukogu ühisavaldus „Charta Oecumenica” 20. aastapäevaks

Euroopa kirikute vahelise kasvava koostöö jaoks mõeldud suuniseid sisaldava dokumendi, „Charta Oecumenica” 20. aastapäeva tähistamiseks  on Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) president õpetaja Christian Krieger ja roomakatoliku kiriku Euroopa Piiskoppide Konverentside Nõukogu (EPKN) president H. Em. kardinal Angelo Bagnasco teinud järgmise ühisavalduse. Viimased 20 aastat on Euroopa jaoks olnud suhteliselt rahulik periood, samuti on paranenud oikumeenilised […]

In memoriam: lahkus suur teoloog Hans Küng (1928-2021)

Foto: katholisch.de Teisipäeval, 6. aprillil 2021. a suri oma kodus Tübingenis suur teoloog ja ühiskonnategelane Hans Küng. Hans Küng kuulub 20. sajandi viljakamate teoloogide hulka, ta mõjutas ja inspireeris oma arvukate töödega paljusid inimesi. Tema kompromissitu ja kriitiline hääl kujundas ja mõjutas aastakümneid kiriklikku ja oikumeenilist maastikku ning ka ühiskonda laiemalt. Küng sündis 1928. aastal […]

„Õndsad on rahutegijad“. Vahendamise ja lepituse oskused kirikule

Luterlike kirikute üleilmse osaduse – Luterliku Maailmaliidu (LML) – väljaandel ilmus hiljuti inglise, hispaania ja portugali keeles liikmeskirikute tarbeks mõeldud abimaterjal Õndsad on rahutegijad, mille toimetajaks on LML-i Ladina-Ameerika, Kariibi ja Põhja-Ameerika piirkondade sekretär õp dr Patricia Cuyatti. Maailmaliidu kodulehel vabalt ligipääsetavas abimaterjalis esitavad nende teoloogid ja uurijad kirikutele oma kogemusi ja kaalutlusi praktilistest lähenemistest […]

Teade: oodatakse ettekandeid religioonisemiootika-teemalisse paneeli rahvusvahelisel kongressil “Juri Lotmani semiosfäär”.

10. maini 2021 oodatakse ettepanekuid ettekanneteks paneelis „Semiotics of Religion: Religion in the Semiosphere“ (Religioonisemiootika: Religioon semiosfääris), mis leiab aset Juri Lotmani 100. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvahelisel kongressil (vt jurilotman.ee/kongress). Kongress toimub Tallinnas ja Tartus 25.-28. veebruarini 2022. Paneeli korraldajateks on Thomas-Andreas Põder ja Matthew Kalkman. Lähema informatsiooni leiab allolevast failist.CfP_for_the_panel_on_semiotics_of_religion_-at_Lotman_100_congressLaadi alla

Ilmub Iiobi-teemaline Usuteadusliku Ajakirja erinumber

Lähipäevil tuleb trükipressi alt värske Usuteadusliku Ajakirja erinumber nr 1 (77) / 2020. Piibli Iiobi raamatu tekstide ja nende tõlgenduslooga seotud artikleid koondava ingliskeelse erinumbri teema on „Job Intertextually: Synchrony and Diachrony across Creative Debate“ („Iiob intertekstuaalselt: sünkroonsus ja diakroonsus loomingulises debatis“). Kogumiku koostajad on Diana Tomingas ja Urmas Nõmmik. Erinumbri ilmumist on toetanud Eesti […]

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas juhised „Üheskoos kirik pandeemia ajal – mõtisklused evangeelsest vaatevinklist“

Äsja on ilmunud ja tasuta internetis ligipääsetav (kuid ka paberkandjal tellitav) Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) ajakirja focus värske väljaanne (inglise keeles allalaaditav siit, saksa ja prantsuse tõlked on tulemas). Selle sisuks on EKOE nõukogu ülesandel EKOE eetikaekspertrühma poolt koostatud oluline abimaterjal „Üheskoos kirik pandeemia ajal – mõtisklused evangeelsest vaatevinklist“. Tekst aitab orienteeruda eetilistes küsimustes, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English