Uudised ja oikumeenia

Kokku 814 postitust

Luterlik Maailmaliit tähistab ülemaailmset humanitaarpäeva

Luterlik Maailmaliit (LML) tähistab 19. augustil 2019 koos teiste humanitaarabiorganisatsioonidega ülemaailmset humanitaarpäeva. LML-i Maailmateenistus osaleb Aafrika, Aasia, Kesk-Ameerika ja Lähis-Ida 25 eri riigis pikaajalistes arenguabiprogrammides ja kriisioperatsioonides. Sellesse tegevuse annavad oma panuse 7305 pühendunud ja kindlameelset kaastöötajat, keda LML soovib sellel tähtpäeval tunnustada. Sellel aastal on tähelepanu keskpunktis naised humanitaarabiorganisatsioonides. LML töötajatest moodustavad naised 40% […]

Evangeelne Luterlik Kirik Ameerikas valis Elizabeth Eaton’i tagasi juhtivaks piiskopiks

Foto: ELCA 6. augustil 2019. a toimunud Ameerika Evangeelse Luterliku Kiriku (ELCA) assambleel valiti ELCA juhtivaks piiskopiks tagasi õpetaja Elizabeth A. Eaton. Esimeses hääletusvoorus anti 897 häält, valimiste toimumiseks oli vaja 670 häält. Eaton sai 725 häält, mis moodustab 81,19% kõikidest antud häältest. Eaton on esimene ELCA juhtiv piiskop, kes on esimese hääletusvooru võitmisega uuesti tagasi […]

Ilmus Jaan Lahe monograafia Mithrase kultusest

Möödunud nädalal ilmus Münsteris Vana Lähis-Ida ja Vahemeremaade ajaloole spetsialiseerunud teaduskirjastuses „Zaphon“ saksakeelne monograafia „Mithras – Mithra – Mitra. Rooma jumal Mithras võrdleva usundiloo vaatenurgast“, mille autoriks on ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige ja Usuteaduse Instituudi professor Jaan Lahe. Tuntud briti Mithrase-kultuse uurija Richard Gordon tutvustab raamatut, mis on Jaan Lahe pikaajalise uurimistöö vili, […]

Luterliku Maailmaliidu 3. rahvusvaheline seminar ilmikjuhtidele

27. juunist kuni 6. juulini toimus Luterliku Maailmaliidu (LML) keskuses Genfis ja reformatsioonilinnas Wittenbergis 3. rahvusvaheline seminar maailmaliidu liikemeskirikutes juhtivatel ametkohtadel töötavatele ilmikutele. Seminaril osales 22 luterlast 16 erinevalt maalt. Elizabeth Brennan Burgess, kes on Ameerika Evangeelse Luterliku Kiriku (ELCA) organisatsiooni Ameerika Evangeelse Luterliku Kiriku Naised eestseisuse liige, nimetab seminari erakordseks sündmuseks, mis tema maailmamõistmist […]

Luterlik Maailmaliit kuulutab välja uue stipendiumite taotlusvooru

Luterlik Maailmaliit (LML) kutsub oma liikmeskirikute liikmeid üles kandideerima stipendiumitele, mis on mõeldud toetama õpinguid teoloogia, diakoonia ja arengukoostöö valdkonnas. LML-i Diakoonia ja Arengukoostöö sekretär Marina Doelker julgustab liikmeskirikuid neid võimalusi kasutama oma inimressursside arendamiseks. „Me soovime eriti toetada naiskandidaate diakoonia valdkonna stipendiumitele, aga veelgi enam nende teoloogiaõpinguid,“ lisas ta. Samuti on võimalik taotleda stipendiumi […]

30 aastat naiste ordinatsiooni Tansaania luterlikus kirikus

Foto: LML/TELK Evans Ayo Tansaania Evangeelse Luterliku Kiriku (TELK) naised tähistasid hiljuti Kateshis naiste ordineerimise 30. aastapäeva. Pidustustel osalenud kutsusid kirikut üles selle eest hoolitsema, et naiste ordineerimine oleks võimalik kõikides piiskopkondades ehk diotseesides. „Me oleme nüüdseks 30 aastat sellel teekonnal. Me oleme palju näinud ja palju õppinud,“ ütlesid TELK-i viiendal naisvaimulike ja -teoloogide konsultatsioonil […]

Marju Lepajõe (28. oktoober 1962 – 4. juuli 2019)

Suvisel juubelilaulupeo nädalal lahkus meie seast ootamatult filoloog, tõlkija ja usuteadlane Marju Lepajõe. See on kaotus, mida on väga raske mõista ja veel raskem sõnadesse panna, sest Marju suutis inspireeriva inimesena ja oma meeldejäävate väljaütlemistega puudutada meist paljusid. Marju sündis ja kasvas Tartus põllumajandusteadlaste Leida ja Jaan Lepajõe peres, seltsiks vanemad vennad Madis ja Tiit. […]

Eelteade: EKOE suveakadeemia „Kirik maapiirkonnas“

Reini-äärsete Kirikute Konverents, üks Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) regionaalrühmadest, korraldab EKOE liikmeskirikutele 23.–26. augustini 2020 suveakadeemia teemal „Kirik maapiirkondades“. Suveakadeemia toimub konverentsi- ja kohtumiskeskuses Le Liebfrauenberg Põhja-Alsace’is (Prantsusmaa) ja on suunatud täienduskoolitusena kirikuõpetajatele erinevatest Euroopa regioonidest. Kõnelejad Prantsusmaalt, Inglismaalt, Saksamaalt ja Šveitsist tutvustavad oma kogemusi ja ettevõtmisi, mis on seotud „kirikuga maa piirkondades“, ning […]

Noored luterlased toovad esile 2019. aasta nõukogul murekohti

Foto: LML/Albin Hillert Luterliku Maailmaliidu (LML) noortenõukogu liikmed kutsuvad rakendama meetmeid kliimamuutuste, soolise võrdõiguslikkuse ja kiriku juhtimises osalemise valdkonnas. Noored luterlikud ordineeritud ja ilmalikud juhid maailma eri paigust kogunesid Genfi nõukogu eelsele istungile, et väljendada muret soolise võrdõiguslikkuse ja kliimamuutuste pärast ning rõhutamaks tähendusrikkamat osalemist kohalike koguduste elus. LML-i nõukogusse kuulub 14 noorliiget, kaks igast […]

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid

30. mail 2019 toimus Tartu Ülikooli peahoones usuteaduskonna lõputööde kaitsmine. Kokku kaitsti 12 tööd: 7 bakalaureuseastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval, 4 magistriastmel religiooniuuringute õppekaval ning 1 magistriastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval. 2 religiooniuuringute magistriastme lõputöödest olid magistriprojektid. 3. ja 4. juunil 2019 toimus lõputööde kaitsmine EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas. Kokku  kaitsti 20 tööd: 15 usuteaduse […]

Reformatsioon 500
English