Uudised ja oikumeenia

Kokku 892 postitust

Kirikute Maailmanõukogu ajutine peasekretär tervitab tõerääkimist kliimamuutuste kohta.

2. detsembril Columbia ülikoolis toimunud ülemaailmsete juhtide foorumil peetud pöördumises esines ÜRO peasekretär António Manuel de Oliveira Guterres teemal “Planeedi seisund”. Ta kirjeldas meie planeeti kui “purustatut” ja inimkonda kui entiteeti, kes peab enesetapusõda loodusmaailma vastu. Surmavad ja katastroofilised tagajärjed, sealhulgas kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja COVID-19 pandeemia, ilmnevad üha enam. Kirikute Maailmanõukogu (KMN) ajutine […]

Jätkuvad Jaan Lahe uue raamatu esitlused

Käesoleva aasta septembris esitleti ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme, EELK Usuteaduse Instituudi professori ja Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja Jaan Lahe värsket monograafiat „Sõnum teisest maailmast. Mis on kristluse põhisõnum?“ esmakordselt Usuteaduse Instituudis. Sellele järgnesid raamatuesitlused Tartu Jaani kirikus, Tallinna Metodisti Kirikus, Viljandi Jaani kirikus ja Rakvere Kolmainu kirikus. Raamatu esitlused jätkuvad ka lähimatel […]

Saksa protestantlik kirik tähistab oma toetust Kirikute Maailmanõukogu rassismi vastu võitlemise programmile

Hesseni ja Nassau Evangeelne Kirik meenutab oma viiekümne aasta tagust otsust rahastada Kirikute Maailmanõukogu (KMN) rassismi vastu võitlemise programmi, pidades silmas laialdast avalikku kriitikat kui jätkuvat kohustust seista vastu kõikidele rassismi ja ebainimlikkuse vormidele. Hesseni ja Nassau Evangeelse Kiriku sinod hääletas 1970. aasta oktoobris 100 000 Saksa marga eraldamise poolt oma põhieelarvest KMNi rassismivastase programmi […]

Kirikute Maailmanõukogu kutsub tungivalt üles tagama õiglusele ja Mägi-Karabahhi elanike inimõigustele tuginevat püsivat rahu

Foto: KMN/Marianne Ejdersten Kirikute Maailmanõukogu (KMN) täitevkomitee tegi rahumeelsusele ja tarkusele üles kutsuva avalduse pärast Aserbaidžaani, Armeenia ja Venemaa juhtide vahel välja kuulutatud kokkulepet, mis lõpetas Mägi-Karabahhi/Artsahhi eest kuue nädala jooksul peetud intensiivse võitluse. Tervitades verevalamise ja hävitamise lõppu, kutsus täitevkomitee üles püüdlema „püsiva rahu poole, mis oleks rajatud õiglusele ja Mägi-Karabahhi/Artsahhi ja laiema piirkonna […]

Evangeelne Kirik Saksamaal võttis vastu tulevikustrateegia

Evangeelne Kirik Saksamaal pidas eelneval nädalavahetusel 12. kirikukogu 7. istungit. Sellel kirikukogu istungil langetati kaugeleulatuvaid otsuseid evangeelse kiriku tuleviku üle. Kirikukogu toimus koroona pandeemia tõttu esimest korda ajaloos digitaalselt ja selle motoks oli „Kirik on tulevik“. Esmalt kinnitas kirikukogu suure häälteenamusega strateegiadokumendi „Välja avarusse – kirik kindlal alusel“, mis tegeleb ühiskondlike muutuse teemaga ja annab […]

Norra kirik: kristlik sionism on teoloogiliselt vastuvõetamatu

Norra kiriku piiskopliku konverentsi 30. oktoobril avaldatud avalduses kristliku sionismi kohta öeldi, et kristlik sionism on teoloogiliselt vastuvõetamatu ja inimõigustega vastuolus. Õiglane ja jätkusuutlik rahu Iisraelis ja Palestiinas peab austama rahvusvahelist õigust ning tagama mõlema rahva julgeoleku ja õigused, märgitakse avalduses. “Selles, kuidas piiblis olevaid tõotatud maa lubadusi tuleks tõlgendada, on lahkarvamusi,” seisab avalduses. “Kuid […]

Postmark kui austusavaldus reformatsiooni sündmustes osalenud naistele

Reformatsiooni naistele pühendatud mälestusmark, mille kujundas Susann Stefanizen ja mida tutvustati avalikkusele Hannoveri turukirikus Saksamaal. Foto: Föderaalne rahandusministeerium Lisaks meestele nagu Martin Luther ja Philipp Melanchthon oli 500 aastat tagasi reformatsiooni elluviimisel paljudel naistel abistav roll. Seda tähistatakse nende auks välja antud mälestuspostmargiga, mis on Saksa postiteenistuses saadaval alates oktoobri algusest. Mark kujutab kolme eri […]

Digitaalsele vaenukõnele reageerimiseks on vaja kriitilist mõtlemist ja kriitilist klikkimist

Foto: CEC Hiljuti ilmus uus raport ja „tööriistakast“ teemal, kuidas käia ümber vihkamist sisaldava online-sisuga – autoriks Maailma Kristliku Kommunikatsiooni Ühingu (World Association for Christian Communication, WACC) Euroopa haru. Raporti pealkiri on „Eemaldades sotsiaalmeedia lõhesid: juhtnöör üksikisikutele ja kogukondadele online-vihkamisega ümberkäimiseks“ ja seda esitleti 13. oktoobril toimunud webinari raames. Esitlusel kirjeldas Euroopa Kirikute Konverentsi (CEC) […]

Toimus prof Randar Tasmuthile pühendatud raamatu „Verbum Domini manet in aeternum” esitlus

7. oktoobril 2020 kell 12 esitleti Tallinna Püha Vaimu kirikus prof Randar Tasmuthi pühendusteost „Verbum Domini manet in aeternum“, mis anti talle ka pidulikult üle. Käesoleval aastal sai prof Randar Tasmuth 65-aastaseks. Pühendusteos „Verbum Domini manet in aeternum“ („Issanda sõna püsib igavesti“) sisaldab teadusartikleid Tasmuthi sõpradelt ja õpilastelt, kokku 19 autorilt. Kõik kogumikus leiduvad artiklid […]

Porvoo osaduskond pidas teoloogilist konverentsi

8. oktoobril 2020 toimus Zoom’i keskkonnas Porvoo osaduse teoloogiakonverents teemal „Visioon osaduskonnast“. Konverentsil, mis pidi algselt aset leidma Sigtunas, Rootsis, kuid mis otsustati koroonaviirusest tingituna viia üle elektroonilisse keskkonda, osales enam kui 40 Porvoo liikmeskirikute esindajat. Osalejate seas oli ka vaatleja staatuses oleva Läti Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja Ainars Rendors.  Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajatena võtsid konverentsist osa Porvoo kontaktrühma liige õp Tauno Teder ning õp dr Tiit Pädam ja õp Anne […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English