Uudised ja oikumeenia

Kokku 818 postitust

Utsjoel tähistati uue põhjasaamikeelse piiblitõlke ilmumist

Utsjoel tähistati uue põhjasaami keelse piiblitõlke ilmumist ning see võeti ametlikult Soome Evangeelses Luterlikus kirikus kasutusele. Pidulikul jumalateenistusel teenisid Soome peapiiskop Tapio Luoma, Oulu piisop Jukka Keskitalo, saamitöö sekretär Erva Niittyvuopion ja saamide vaimulik Mari Valjakan. Jumalateenistuse alguses andsid tõlketöörühma esindajad uue tõlke pidulikult piiskoppidele ja saami koguduse esindajatele üle . Põhjasaami keel on saami keeltest […]

Kiriklik kampaania andestust kujutava emoji leidmiseks

Soome kirik koos partneritega rõhutavad andestuse tähtsust ja otsivad uusi võimalusi sõnumi edastamiseks. Ekraanitõmmis kampaania veebilehelt forgivemoji.com Soome Evangeelne Luterlik Kirik (SELK) algatas meediakampaania andestust sümboliseeriva emoji leidmiseks. Selle kampaania ajal on võimalik saata ideid emoji kujunduseks ja hääletada oma lemmik-emoji poolt. Võidu-emoji saadetakse Unicode’i konsortsiumile ettepanekuga arvata see standardemojide hulka hiljemalt käesoleva aasta lõpuks.   […]

Maailma usundite rahu dialoogi 10. assamblee

Religioonid rahu heaks (Religions for Peace) koostöös sihtasutusega Maailma usundite ja kodanikuühiskonna rahu-dialoog (Foundation Peace Dialogue of the World Religions and Civil Society) kutsub 20. – 23. Augustil 2019. aastal kokku maailma usundite rahu 10. assamblee, mis on maailma kõige esinduslikum ja multireligioossem usukogukondade kogunemine. See toimub Saksamaa föderaalse välisministeeriumi ja Baieri riigi heldel toetusel. […]

Ilmusid Bultmanni valitud teosed

Mõne päeva eest ilmusid kirjastuses Ilmamaa, sarjas „Avatud Eesti Raamat“ (AER) Saksa teoloogi Rudolf Bultmanni valitud esseed. Kogumik, mis kannab pealkirja „Eksistents ja evangeelium“, sisaldab Bultmanni erinevatest aegadest pärinevaid tekste. Kogumiku on koostanud, tõlkinud ja kommenteerinud ning põhjaliku järelsõnaga varustanud ajakirja Kirik&Teoloogia toimetuskolleegiumi liige, teoloogiadoktor Jaan Lahe, kes on uurinud Bultmanni pärandit ligi kakskümmend aastat. […]

Luterlik Maailmaliit tähistab ülemaailmset humanitaarpäeva

Luterlik Maailmaliit (LML) tähistab 19. augustil 2019 koos teiste humanitaarabiorganisatsioonidega ülemaailmset humanitaarpäeva. LML-i Maailmateenistus osaleb Aafrika, Aasia, Kesk-Ameerika ja Lähis-Ida 25 eri riigis pikaajalistes arenguabiprogrammides ja kriisioperatsioonides. Sellesse tegevuse annavad oma panuse 7305 pühendunud ja kindlameelset kaastöötajat, keda LML soovib sellel tähtpäeval tunnustada. Sellel aastal on tähelepanu keskpunktis naised humanitaarabiorganisatsioonides. LML töötajatest moodustavad naised 40% […]

Evangeelne Luterlik Kirik Ameerikas valis Elizabeth Eaton’i tagasi juhtivaks piiskopiks

Foto: ELCA 6. augustil 2019. a toimunud Ameerika Evangeelse Luterliku Kiriku (ELCA) assambleel valiti ELCA juhtivaks piiskopiks tagasi õpetaja Elizabeth A. Eaton. Esimeses hääletusvoorus anti 897 häält, valimiste toimumiseks oli vaja 670 häält. Eaton sai 725 häält, mis moodustab 81,19% kõikidest antud häältest. Eaton on esimene ELCA juhtiv piiskop, kes on esimese hääletusvooru võitmisega uuesti tagasi […]

Ilmus Jaan Lahe monograafia Mithrase kultusest

Möödunud nädalal ilmus Münsteris Vana Lähis-Ida ja Vahemeremaade ajaloole spetsialiseerunud teaduskirjastuses „Zaphon“ saksakeelne monograafia „Mithras – Mithra – Mitra. Rooma jumal Mithras võrdleva usundiloo vaatenurgast“, mille autoriks on ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige ja Usuteaduse Instituudi professor Jaan Lahe. Tuntud briti Mithrase-kultuse uurija Richard Gordon tutvustab raamatut, mis on Jaan Lahe pikaajalise uurimistöö vili, […]

Luterliku Maailmaliidu 3. rahvusvaheline seminar ilmikjuhtidele

27. juunist kuni 6. juulini toimus Luterliku Maailmaliidu (LML) keskuses Genfis ja reformatsioonilinnas Wittenbergis 3. rahvusvaheline seminar maailmaliidu liikemeskirikutes juhtivatel ametkohtadel töötavatele ilmikutele. Seminaril osales 22 luterlast 16 erinevalt maalt. Elizabeth Brennan Burgess, kes on Ameerika Evangeelse Luterliku Kiriku (ELCA) organisatsiooni Ameerika Evangeelse Luterliku Kiriku Naised eestseisuse liige, nimetab seminari erakordseks sündmuseks, mis tema maailmamõistmist […]

Luterlik Maailmaliit kuulutab välja uue stipendiumite taotlusvooru

Luterlik Maailmaliit (LML) kutsub oma liikmeskirikute liikmeid üles kandideerima stipendiumitele, mis on mõeldud toetama õpinguid teoloogia, diakoonia ja arengukoostöö valdkonnas. LML-i Diakoonia ja Arengukoostöö sekretär Marina Doelker julgustab liikmeskirikuid neid võimalusi kasutama oma inimressursside arendamiseks. „Me soovime eriti toetada naiskandidaate diakoonia valdkonna stipendiumitele, aga veelgi enam nende teoloogiaõpinguid,“ lisas ta. Samuti on võimalik taotleda stipendiumi […]

30 aastat naiste ordinatsiooni Tansaania luterlikus kirikus

Foto: LML/TELK Evans Ayo Tansaania Evangeelse Luterliku Kiriku (TELK) naised tähistasid hiljuti Kateshis naiste ordineerimise 30. aastapäeva. Pidustustel osalenud kutsusid kirikut üles selle eest hoolitsema, et naiste ordineerimine oleks võimalik kõikides piiskopkondades ehk diotseesides. „Me oleme nüüdseks 30 aastat sellel teekonnal. Me oleme palju näinud ja palju õppinud,“ ütlesid TELK-i viiendal naisvaimulike ja -teoloogide konsultatsioonil […]

Reformatsioon 500
English