ISSN 2228-1975
Search

Ühisosa ja identiteet (nr 538/ 29.4.2022)

Ajakirja Kirik ja Teoloogia selle nädala erinumber on pühendatud 16. aprillil 2022 Rakveres toimunud Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu (EEKBL) eesti ja vene noorte ühiskonverentsile „Ühisosa – Точка пересечения“. EEKBL-i kuulub 84 kogudust, millest 12 on slaavi kogudused ja 72 eestikeelsed kogudused. Koguduste omavahelised kokkupuuted on olnud nii ajaloolistel kui keelelistel põhjustel napid, kuid just noorem põlvkond on tunnetanud „vajadust mõlema kogukonna sügavama vastastikuse tundmaõppimise ja koostegutsemise vastu koguduste elus“, nagu rõhutab konverentsi tutvustavas arvamusloos venekeelse Tallinna Betaania koguduse töötegija ja raamatute autor Igor Raikhelgauz. Selline eesti ja venekeelseid kogukondi ühendav kakskeelne konverents toimus esimest korda koguduste liidu ajaloos ning selle eripäraks on koguduste noorema põlvkonna initsiatiiv otsida ühisosa ja küsida oma identiteedi järele.

Konverentsi plaaniti Igor Raikhelgauzi sõnul juba pikalt, aga veebruaris Ukrainas puhkenud sõjategevus asetas konverentsi toimumise küsimärgi alla. Vaatamata algsetele kõhklustele leidsid nii eesti kui slaavi noored – selle tõestuseks oli rohkem kui 100 konverentsile registreerunut –, et sellises kriitilises olukorras on neil veelgi rohkem üksteist vaja. Olgu kasvõi pakilises sõjapõgenike abistamise küsimuses, kus „eesti kogudustel on soov teenida pagulasi ja vajalikud korralduslikud oskused ja võimalused, slaavi kristlased oskavad aga vene ja ukraina keelt,“ kirjutab Raikhelgauz.

Tänase lehenumbri artikkel on EEKBL pastori dr Meego Remmeli konverentsiettekanne, kus ta mõtiskleb kiriku ja riigi suhete üle, mis on läbi kirikuloo pendeldanud konflikti ja harmoonia paradigmade vahel. Protestantlik reformatsioon juurutas nn kahe kuningriigi paradigma, kus lähtekohaks oli põhimõte, et „võimu vaim ja Vaimu võim ei saa ühte sulanduda“. See aga ei tähenda, et kristlased peaksid ühiskonnaelu korraldamisest ja valitsemisest täielikult hoiduma. Remmel meenutab, et oleme kristlastena kutsutud aktiivselt teenima ja olema maailma valguseks.

EEKBL-i president Erki Tamm kõneleb konverentsi avateenistuste jutluses oma isiklikust kogemusest, kuidas keeleliselt ja kultuuriliselt erinevad kogukonnad puutuvad kokku koguduseelus. Tamm tunnistab, et ühisosa leidmine eesti- ja venekeelse kogukonna vahel ei ole meie mineviku ja sellest tuleneva kogemustepagasi tõttu alati lihtne, kuid Jumala armastus kutsub meid armastama ka oma ligimest. Need kaks kuuluvad kokku ja ei saa olla üht ilma teiseta. Meie ühine taevane Isa kutsub meid oma n-ö pühade tubade eraldatusest ühte suurde tuppa kokku tulema, et kohtuda seal nii Tema kui ka üksteisega.

Head lugemist!

Tänases numbris:

Meego Remmel, Mõeldes kiriku ja riigi suhetest.

Igor Raikhelgauz, Ühisosa otsides: miks eestlastel ja slaavlastel on Eesti kristlaskonnas teineteist vaja? 

Erki Tamm, Meie ühisosa on meie Isa.

Roomakatoliku kirik ja Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas teatavad dialoogi alustamisest.

Õp Hedi Vilumaa määrati EKOE nõukogu asendusliikmeks.


Ajakirjas Kirik & Teoloogia väljendatud seisukohad ei pruugi kattuda ajakirja toimetuse seisukohtadega.

Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English