ISSN 2228-1975
Search

Armu teile ja rahu Jumalalt (nr 529/ 25.2.2022)

Esimest korda kogu oma ilmumisaja jooksul ilmub Kirik&Teoloogia number ajal, kui Euroopas on puhkenud sõda. Uudiste rubriigis toome teieni kristlike maailmaosaduste ja Kirikute maailmanõukogu üleskutsed sõjategevus Ukrainas lõpetada ning konflikt rahumeelselt lahendada. Sõda on nagu keeris, mis haarab endasse kõik ümbritseva.

Palvetagem, et paluda rahu ja armu Jumalalt kõigile sõjaga seotutele, nii et leitaks tee konflikti lõpetamiseks. Toimetus ühineb kõigi nendega, kes kutsuvad üles palvetama Ukraina ja sealsete elanike eest, samuti aitama sõja läbi kannatanuid ja kodu kaotanuid oma võimaluste piires.

Meie maailm on täis arvamuste paljusust. Arvamuste paljususest 2. sajandi Egiptuse kristluses kirjutab Kirik&Teoloogia kolleegiumi liige Jaan Lahe. Erinevad kristlikud voolud ja mõjutused moodustavad kirju pildi sellest, kuidas Egiptuses 2. sajandil otsiti mõistmist selle kohta, mis kristlus on.

Käesoleva nädala arvamuslugu kirjeldab vanglakaplanaadi tööd kinnipeetavatega ning kuidas ristiusu mõju aitab vangidel vabanedes püsida õigel teel. Tanel Meiel kirjutab: „Vanglates elatakse väga aktiivset usuelu ning usk ja kirik on kinnipeetavate sisemaailmas väga kõrgel kohal.“ Tema arvamusloo keskmes on mure, et vanglas kristluse juurde aidatud vang võib vabanedes, vaimuliku toetuse võimaluste vähenemise ning vähem aktiivse usueluga tavaelus usust kaugeneda. Sellele on arvamuse autoril ka lahendus pakkuda, kus teavitatakse vabanenu kodukoha kogudust: „… leidmaks võimalusel talle toetav ja abistav kogukond, kes aitab teda hoida õiguskuulekal teel. Kogudus annab eksinud hingele võimaluse saada kindlust ja abi ning juhatust meeleparanduses.“ Igaüks väärib teist võimalust.

Vanglast lahkuva vangi üksinduse teemaga kõlab kokku Anu Põldsami piltmõtisklus „Üksinduse randadelt“. Sõnad, mis panevad mõtlema hinge üksildusele. Pildid, mis asetavad inimese üksi looduse võimsuse ja ilu keskele.

Soovime Ukrainale rahu, armu ja kaitset Jumalalt.

Soovime kõigile meie lugejatele head uue numbri lugemist!

Tänases numbris:

Jaan Lahe, Mida me teame kristlusest Egiptuses 2. sajandil?

Tanel Meiel, Arm ja armulikkus

Anu Põldsam, Üksinduse randadel

Luterlik Maailmaliit, Euroopa Kirikute Konverents, Ukraina: kristlikud maailmaosadused mõistavad hukka rünnakud, kutsuvad üles rahule ja kutsuvad palvetama

Kirikute Maailmanõukogu, Kirikute Maailmanõukogu nõuab praeguse relvastatud vaenutegevuse viivitamatut lõpetamist


Ajakirjas Kirik & Teoloogia väljendatud seisukohad ei pruugi kattuda ajakirja toimetuse seisukohtadega.

Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English