ISSN 2228-1975

Üksinduse randadel

Katkend Artur Alliksaare luuletusest „Üksinduse randadel“:

„Kannatus, laulude taevasse kõrguv,
see on mu valvusetähis,
majakas, tõotust ja lohutust nõrguv,
võrratu lootuse lähis.

Teadvus end ahtasse teokarpi suleb,
hing ent on virge ja vaba,
just nagu taipaks ta seda, mis tuleb
talve ja hangede taga.“

Siin on me pide- ja puutepunkt kesk ilmaruumi ja ajamerd.
Siin, kus me keelel on kodu ja me juured on mullas ja tões, samal ajal kui süda ümiseb suveööst.
Siin, kus tuuled tantsivad kaldapealseil, puud hingates kannavad mälu, ja lastel on pohlased põsed ning raukadel selged silmad.
Siin, kus kesk linnakära elavad salatsi kratid ja kaval-antsud, kus kerisekivilt lendub leivalõhna ja sammal kannab jälgi palvete tantsust.
Siin, kus igal väikesel rõõmul suur on kaal ja vabadus ikka on ime.
Siin, kus üks majakas läidab tule ja teine kinnisilmigi teab, mis on see jõud, mis teda edasi veab.
Siin, kus nii paiga- kui rändlind teeb pesa ja tähesulis talvetaevas pole kunagi pime.
Siin meie hing on virge ja vaba.

Anu Põldsam (1981), dr. theol., on Tartu Ülikooli usuteaduskonna judaistika lektor.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Jutlused ja mõtisklused

Eksimus ja uus elu (Mt 3: 1-2)

1. RESIGNATSIOON JA LOOTUS „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!““ Need sõnad Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English

English