ISSN 2228-1975
Search

Ilmumine (nr 56/ 4.1.2013)

Foto: Anu Põldsam

 

Üksik leht. Palju lehti. Kõik on samasugused. Aga valgus on üksikul lehel. Mitte tema tahtest, vaid valgusest. Sõna on saanud lihaks. Jumala tahtest. Ühe läbi on võitnud kogu maailm. Kes usuvad, need näevad. Kolm hommikumaa tarka Petlemmas nägid. Jeesust sõimes nägid. Epifaania, valguse pealepaistmine, ilmumine on teoks saanud.

Kolm tarka, kes Jeesust kummardama tulid, tegid seda kirikukalendri järgi kolmekuningapäeval. Mis siis, et traditsiooniliselt on kolme tarka tõlgendatud kuningatena, on evangeeliumi kohaselt tegemist siiski tarkadega. Sellest, et tark oli hommikumaal muiste lausa omaette institutsioon, annab tunnistust mahukas tarkuskirjanduse pärand, nii Piiblis kui väljaspool seda. Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorandi Jonas Jakobsoni sulest, kes kirjutab Jeesus Siiraki ehk Ben Sira Tarkuseraamatust, on pärit tänane Kirik & Teoloogia artikkel. Ben Sira tarkus on Piibli kõige mahukam tarkuskirjanduslik teos, inspireeriv ja poeetiliselt kõrgelennuline, ehkki paljud piiblikaanonid, kaasa arvatud Lutheri oma, on seda tunnistanud vaid apokriivana. Kui pärast Jakobsoni sissejuhatavaid märkusi võtta lugemiseks paljuski tähelepanuta jäänud Siiraki raamat, võib saada aimu piibelliku tarkuse tegelikust ulatusest.

EELK Saksa Lunastaja koguduse õpetaja Matthias Burghardt lähtub aga taaselavnenud tähelepanust Neitsi Maarja suhtes. Seal, Petlemmas Jeesuse sõime ja kolme targa juures seisnud Maarja on teadupärast kujunenud tõsiseks usu proovikiviks, keda on ajaloos nii üle- kui alahinnatud. Arvamuslugu arutleb küsimuste üle, kes ta on ning mismoodi võiks tema roll ja tähendus aidata kaasa meie probleemide lahendamisele siin ja praegu.

EELK Kose koguduse õpetaja Mare Palgi on tänases Kirik & Teoloogia jutluseks saanud inspiratsiooni hetkest enne päikesetõusu. Kirjutab ta sisuliselt aga epifaaniast – „Epifaania tuletab ristirahvale meelde, et Jumal on ennast ilmutanud, lunastus on juba saabunud. Valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Sellest annab tunnistust ka õrn kuma.“ Taevane Jeruusalemm juba paistab.

Viitega tänasele kultuurilehe Sirp numbrile, milles ilmus lisaks Merilin Kiviorgi ja Ilmar Vene religiooni puudutavatele artiklitele ka Toomas Jürgensteini ajakirja Kirik & Teoloogia arvustus, soovime meie ajakirja lugejatele head lugemist ja veelgi paremat uut, 2013. aastat.

 

Tänases numbris:

Jonas Jakobson, Jeesus Siiraki Tarkuseraamat ehk Ben Sira tarkus: sissejuhatuseks.

Matthias Burghardt, Kuidas saab Neitsi Maarja Eestit aidata?

Mare Palgi, Hetk enne päikesetõusu (Js 60:1–6).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vt ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English