ISSN 2228-1975
Search

Euroopa Kirikute Konverentsi inimõiguste teemaline raamatukogu

Armeenia genotsiid

2010. aastal asutas Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) Kiriku ja ühiskonna komisjon inimõiguste teemalise raamatukogu (Human Rights Library), mille ülesandeks on koondada ja vahendada erinevaid inimõigusi puudutavaid seisukohti EKK liikmeskirikutes.

Raamatukogu on elektrooniline ning kõigile vabalt ligipääsetav Kiriku ja ühiskonna komisjoni kodulehel: http://csc.ceceurope.org/issues/human-rights-library/.

Raamatukogus leitavad dokumendid ja materjalid on jaotatud põhiliselt rubriikidesse: „Üldist: kirikute lähenemine inimõigustele“, „Tsiviil- ja poliitilised õigused: religiooni- või usuvabadus“; „Sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised õigused, k.a õigus haridusele“, „Nõrgemad rühmitused: lapse õigused, migratsioon, romad“, „Genotsiid“, „Juriidilised kaasused“ (kirikute kaasused Euroopa Inimõiguste Kohtus).

 

Aluseks: Human Rights Library

 

Vt ka “Rahvusvaheline konverents arutles kristliku arusaama üle inimõigustest” (K&T nr 3/ 30.12.2011) ja “Peapiiskop Rowan Williams kõneles kirikute rollist ühenduses inimõigustega” (K&T nr 13/ 9.2.2012).

Euroopa Kirikute Konverents (The Conference of European Churches [CEC]) ühendab umbes 120 anglikaani, õigeusu, protestantlikku ja vanakatoliku kirikut kõikidest Euroopa maadest ning 40 assotsieerunud organisatsiooni. EKK asutati 1959. Kantseleid on Genfis, Brüsselis ja Strasbourg’is.

Üheks asutajaliikmeks on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik eesotsas peapiiskop Jaan Kiivit seenioriga. Viimane oli ka üks esimestest EKK presi- dentidest. EKK kesksesse juhtorganisse, keskkomiteesse, on EELK-st pärit kandidaadina valitud varasemalt Kadri Metsma. Praegu kuulub EKK keskkomiteesse õp Peeter Kaldur (alates 2009. aastast). EKK assotsieerunud liikmeks on alates 2003. aastast Eesti Kirikute Nõukogu.

Soovitatud:

English