ISSN 2228-1975
Search

Rahvusvaheline konverents arutles kristliku arusaama üle inimõigustest

9.–11. detsembril kohtusid esindajad enam kui 60 kirikust ja 14 Euroopa riigist Bad Bolli Evangeelses Akadeemias Saksamaal, et arutleda selle üle, kuidas erinevad kristlikud konfessioonid mõistavad inimõigusi. Inimväärikuse ja inimõiguste mõistmisele lähenemises on erinevusi, kuid ühiselt ollakse veendunud, et kirikud peavad jõuliselt toetama rahvusvahelistest inimõiguste standarditest kinnipidamist ja nende kaitsmist.

Küsimus inimõiguste mõistmisest ja nende kaitsmise tähendusest sai konverentsi käigus väga konkreetseks, kui osalejad kõnelesid oma kogemustest inimõiguste rikkumisega, näiteks arvamus- ja sõnavabaduse piiramisega, vägivallaga kodusõjas või kristliku usu tõttu tagakiusamisega.

Teiste hulgas kõnelesid konverentsil Moskva Patriarhaadi Berliini ja Saksamaa peapiiskop Feofan, Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) president õp dr hc Thomas Wipf ja Euroopa Kirikute Konverentsi Kiriku ja Ühiskonna komisjoni direktor õp Rüdiger Noll. Konverentsi avas Württembergi Evangeelse Luterliku Maakiriku piiskop dr hc Frank Otfried July. Osalejad kinnitasid oma kavatsust dialoogi jätkata, et toetada kirikute tegevust inimõiguste alal.

Konverentsi organiseerisid ühiselt Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE), Euroopa Kirikute Konverentsi Kiriku ja Ühiskonna komisjon, Vene Õigusu Kirik ehk Moskva Patriarhaat ja Konrad Adenaueri Fond.

Allikas: www.leuenberg.eu (14.12.2011)

Soovitatud:

English