ISSN 2228-1975

Jutlused ja mõtisklused

February 4, 2022

Esiletõstetud lood
Igor Ahmedov

Püha Vaimu vägi (Lk 2:25–35)

veebruaril tähistas kirik Issanda templissetoomise püha, mille üle ma tahan allpool mõtiskleda. „Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga

Read More »
Esiletõstetud lood
Anne Kull

Elada armastust (Rm 12:6–16)

„Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi

Read More »
Esiletõstetud lood
Mart Salumäe

Jeesus, kogu maailma valgus (Mt 2:1–12)

„Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas?

Read More »
Esiletõstetud lood
Elo Süld

Sinu patt, mina maksan (Fl 4:4-7)

„Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale

Read More »
Esiletõstetud lood
Jaanus Noormägi ja Ilona Merzin

Jõulujutlus (Lk 2:6–7)

„Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest

Read More »
Esiletõstetud lood
Piret Riim

Misjonär ma olen

Miks mitte kõnelda misjoni alguseaegadest? „Siis Mooses ütles Jumalale: „Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud

Read More »
Esiletõstetud lood
Kristina Viin

Palve

Näen valgust, tunnen su soojust ülestõstetud pihkudega. Silmad on sunnitud taevasse, häbist voolavad nad tühjaks, kaladeks merre. Kellele mu sünged mõtted meeldivad, neelaku need pealegi

Read More »
English