Jutlused ja mõtisklused

Kokku 523 postitust

Uks Jumala armastusse (Jh 10:1–10)

„„Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees […]

Keset hirmu on antud julgus. Jutlus pühapäeval pärast Kristuse ülestõusmispüha (Jh 20:19–20)

„Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!“ Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes.“ (Jh 20:19–20) Enamikel piiblitekstidel on […]

Tee ruumi Jumala pojale – Jeesusele (Mk 12:1–12)

„Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima: „Üks inimene istutas  viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast. Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega. Ja […]

Paastuaja palvus

Tänane mõtisklus on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kose koguduse õpetajalt ja Kirik & Teoloogia toimetuse liikmelt Kerstin Kaselt ja sõlmib ilmekas vormis kokku alguse ja otsa, looja ja loodu ning eluvee allikad. Andres Õie abil valminud videomõtisklust kuulates-vaadates vilksatavad silme eest läbi pildid kõrbest, mis eluvee puudutusest ellu ärkab ja roheliseks muutub. Kerstin Kask (1973) […]

Päris lunastus (Lk 7:36–50)

„Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine, ja kui see sai teada,  et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja […]

Au ja häbi kadalipus (Lk 7:36–50)

„Jeesus ütles Siimonale: „Seepärast on sellele naisele palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.““ (Lk 7:47)  Tänases evangeeliumilugemises kuulsime ühte ilusaimat lugu terves Piiblis. See on lugu Jeesuse võidmisest. Me näeme siin ühte eriomast mustrit, mis on iseloomulik mitmes teiseski evangeeliumi loos (tähendamissõna kadunud pojast, variser ja tölner, jt).   Sarnastes lugudes on sageli võrdlevalt esitatud kaks täiesti erineva taustaga inimest. Üks on rikas nagu see lugupeetud variser Siimon meie täna kuuldud loos. Rikas mitte niivõrd varandusliku jõukuse poolest, kuivõrd just oma positsiooni, […]

Kõrbeaja kohtumised (Mk 1:12–13)

„Ja kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta  oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda.“ (Mk 1:12–13) Möödunud nädalal pärast vastlapäeva oli tuhkapäev ja algas paastuaeg. Ma usun, et paljude jaoks seostub tänapäeval mõistega paast eelkõige söögikoguste vähendamine ja seda saab ka kenasti oma figuuri jaoks ära kasutada. […]

Seal saab ilmsiks Jumala armastus (Lk 9:57-62)

Me elame praegu paastuajas. Paastuaeg on ettevalmistuseks kristliku kiriku kõige suuremale ja tähtsamale pühale – ülestõusmispühale. See on aeg, mil mõelda sellele, miks oleme saanud kristlasteks ning mida see meile tähendab. Paastuaega nimetatakse ka Kristuse kannatamise ajaks. Sellel ajal mõtleme selle peale, mida Jeesus on pidanud iga inimese pärast taluma. Kiusatuste võitmise ning kannatuste talumise […]

Silmavalgus almuse asemel (Mt 20:29–34)

„Ja Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk. Ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid, et Jeesus möödub, kisendasid nad: „Halasta meie peale, Issand, Taaveti Poeg!” Rahvahulk aga sõitles neid, et nad vaikiksid. Kuid nemad kisendasid veel rohkem: „Halasta meie peale, Issand, Taaveti Poeg!” Ja Jeesus seisatas, kutsus neid ja ütles: […]

Tervenemise puudutus (Mt 8:1-4)

„Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured rahvahulgad. Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!“ Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!“ Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest puhtaks. Ja Jeesus ütles talle: „Vaata, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English