Jutlused ja mõtisklused

Kokku 437 postitust

Leppimine armastusega (Mt 5:20-30)

[Jeesus ütleb]: „Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!  Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa! ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla.  Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga […]

Armuline Jumal (Mt 9:1-8)

„Ja Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna. Ja vaata, tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud!“ Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi: „See teotab Jumalat!“ Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: „Mispärast te mõtlete […]

Jumal on aednik (Js 5:1-7)

“Ma tahan nüüd laulda oma armsamast,mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakal mäenõlvakul. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid; ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka surutõrre. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad, mida see andis. Ja nüüd, Jeruusalemma elanikud ja […]

Koos Jeesusega (Jh 16:23–33)

„Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik! Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile […]

Jutlus ESTO 2019 avajumalateenistusel (Mt 7:24–27)

Jeesus ütleb: “Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule.” (Mt 7:24–47) Oleme viimase 30 aasta kestel saavutanud Eesti rahvuslike tähtpäevade […]

Kas peame muretsema, kuidas saabub meile võit maailma üle?

Kas peame muretsema, kuidas saabub meile võit maailma üle? Inimest on juhendatud, et kui jätta tähelepanuta mure ning hoolitseda hinge eest on kõik võidud saavutatavad. Võidud endas, koos kaaslastega ja rahvana välise vaenlase üle.  „Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?“ või „Mis me joome?“ või „Millega me riietume?““ (Mt 6:31) Keskendugem olulisele. Kes tegutseb […]

Jumala armastus on meile antud. Jutlus kolmainupühaks (Js 6:1–4)

„Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: „Püha, püha, püha on […]

Vaim, kes vaimustab ja vahvastab (Jh 14:15-20.25-27) Jutlus 1. nelipühal

“Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja ma palun Isa ja Ta annab teile teise Lohutaja, et Tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe Teda ega tunne Teda ära. Teie tunnete Tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei […]

Meie kätte usaldatud aja mõte

„Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.“ Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.“ (Jh 7:37-39). […]

Ja olla nagu puu

Ma tahan elada stimulatsioonideta elu. Et ma tahan, tähendab, ma elan ergutite abil. Ma tahan kulgeda nagu puu. Et ma tahan, järelikult ma ei kulge nagu puu – ma olen ikkagi inimene, mitte puu! Ma tahan elada ilma väärtusteta, ilma põhimõteteta. Seega, mul on need. Või ei julge ma endale tunnistada, et mul pole neid. […]

Reformatsioon 500
English