Jutlused ja mõtisklused

Kokku 511 postitust

Jumal kutsub meid palvesse ja ligimest vastu võtma

Kirikute Maailmanõukogu palvenädala materjalid. Loe palvenädala kohta siit.Esimene päev. Jumala kutsutud „Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid“ (Jh 15:16a)Jumal kutsub Aabrahami (1Ms 12:1–4)Jeesus kutsub esimesed jüngrid (Jh 1:35–51) Meditatsioon Teekonna algus on inimese ja Jumala, loodu ja Looja, aja ja igaviku kohtumine. Aabraham kuulis kutset: „Mine sellele maale, mida ma Sulle […]

Imede ime (Lk 4:16–21)

„Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud: „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama […]

Loomist (Kaljo Põllule mõeldes)

Pööripäeva aegu näeb imelist,kõrvu kuuldub ammu räägitut,vanarahva pajatatut.Ei mäletatud enam,aga ilm sündis uuesti. Sügava veesilma vaikusesIlmalind pläterdas, tühja jalutas,Ilmapaika otsis, ümber passis,kaikust ja kaja mõõtis,seisma jäi. Kummardas Ilmalind, nokaga sügavas sorkis,pelgas mulle, muda näppis,tiris tühjast klombi haralise,sellel istuma sättis,muna munes. Sättis Ilmalind istuma munale,laotas sulgi laiali,muna rinna all küpses.Maigutas ja keret pööras,koorte vahelt sisu küünitas. […]

Asjade evangeelium

I osa On asjad. Mõned asjad on pühamast pühamad. Kõigepealt nendest.   Kandik, Sa asjade Issand! Kõigeväeline Kandik, kes Sa kõike kannad, kes Sa, oo Auväärne, kõiki ümmardad, Vastupidavuste Vastupidavus, Pikkade meelte alus, rahu olgu Sinuga.   Teekann Sa Väljavalaja, kann Tujude Hoidja, tundmuste peegel, tunnetuste tarbenõu, maitsete jagaja, kauniduste suursugusus, oo Ümar Iludus, rahu […]

Jõululuule 2020: “Märgilise aasta viimsed päevad”

Märgilise aasta viimsed päevad pühalikud võidutunnid käes läbi pimeduse valgust näevad silmad, õnnistatud armuväes   selle aastaga saab otsa palju lõppemas üks kindel ajajoon uue homse usk kui kindel kalju rahulolus luulet sellest loon * Õndsas õnnes võtan tempo maha viibin sundimatult igas hetkes ajas ei ma vaata selja taha ei ka ette, igavikuretkes   […]

Neil karjastel väljal

Igal aastal loeme Luuka evangeeliumist järgnevat lõiku: „Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Ja see […]

Kuidas me ootame? Jutlus 3. advendipühapäevaks

Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. (Jh 1:29j) Kirikuaasta oma pühade ja perioodidega on väike elu mudel. Ikka ja uuesti tuuakse meid tagasi selle küsimuse juurde – aga kes […]

Vaadake üles, sest lunastus läheneb. Jutlus 2. advendiks (Lk 21:25–31)

„… Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega. Aga kui kõik see hakkab sündima, […]

Teelisele

„Kõik teed viivad Rooma,“ öeldakse. See ütlus tuletab meelde, et kusagil on keskpunkt, absoluutne lõpp ja algus, nii nagu paljudele kunagi oli Rooma. Kusagil on raske rännaku kiirgav lõpptulemus. Kusagil on kauge kuulus linn. Kusagil on kohtumispaik, teerist…. Kusagil. Aga sinna tuleb jõuda. Ja mõnikord on vaja enne jõuda rajale, millel on lootust suunduda veidi […]

Ole valmis! Jutlus valvamispühapäevaks (Ml 3:13–18)

„Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand. Aga teie ütlete: „Mida me su kohta oleme rääkinud?” Te ütlete: „Ilmaaegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede Issanda palge ees? Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad, need koguni kiusavad Jumalat ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English