Jutlused ja mõtisklused

Kokku 478 postitust

Mõttefragmendid nelipühaks (Ap 2:1–8)

(2:1) „Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik ühes paigas koos. (2:2) Ja äkitselt sündis taevast mühin, otsekui kange tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. (2:3) Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, ja need laskusid iga üksiku peale nende seas. (2:4) Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ning hakkasid rääkima […]

Südame kõne Jumalaga (Mt 6:5-15; Rm 8:24-28; Tn 9:17-20)

Jeesus õpetab meid palvetama, me oleme meieisapalvega kokku kasvanud ja oleme tunnetanud seda, mida Jeesus peale „aamen“ ütlemist oma jüngritele rõhutab:„Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks, kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.“ (Mt 6:14) See […]

Sinu suure halastuse pärast (Tn 9:17–19)

„Ja nüüd, meie Jumal, kuule oma sulase palvet ja anumist, ja lase oma pale paista oma hävitatud pühamu peale Issanda pärast! Pööra, mu Jumal, oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millele on pandud sinu nimi, sest me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, […]

Astudes välja õigluse eest

Euroopa päeva puhul avaldame mõtiskluse Euroopa evangeelsete kirikute osaduse (EKOE) konsultatsiooni „Astudes välja õigluse eest“ (Tallinn, 5.-7. nov 2008) avapalvuselt (vt kajastust ajalehes Eesti Kirik siit). Konsultatsioon oli osa tööprotsessist, mille käigus koondati ja analüüsiti liikmeskirikute avaldusi ja seisukohavõtte sotsiaaleetilistel teemadel, et tuvastada mustreid, kuidas ja millele toetudes toimub seisukohtade kujundamine, ning kirjeldada ja toetada […]

Vaimuvalgus

See ei ole loodud valgus, mis täidab meie vaimu. See on Jeesus, kes on valgus. Ja see valgus ei ole siit maailmast. Ja meie kummardame Jumalat vaimus ja tões ja tõeline valgus on vaimuvalgus, mis pole loodud, on antud meile Jumalalt Jeesuse Kristuse näol. Seda valgust ei saa kirjeldada, sest tal pole selle maailma valguse […]

Hea karjase pühapäev

Seekord avaldame videopalvuse.

Otsides jäävat rõõmu (Jh 20:19-20)

„Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!” Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes.” Me tähistame täna Kristuse ülestõusmispüha ja […]

Mäetippu jõudmine (Fl 2:5−11)

Tarvastus 28. märtsil 2010, Palmipuudepühal Hümn Kristusele: „Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud […]

Võimu ja vaimu konflikt (Jr 26:12–16)

„Aga Jeremija rääkis kõigile vürstidele ja kogu rahvale, öeldes: „Issand on mind läkitanud prohvetlikult kuulutama selle koja ja selle linna kohta kõiki neid sõnu, mis te olete kuulnud. Ja nüüd parandage oma eluviise ja tegusid ja kuulake Issanda, oma Jumala häält, siis Issand kahetseb õnnetust, mida ta teile on tõotanud. Aga mina, vaata, olen teie […]

Arvesta Jumalaga (Jr 26:12–16)

Piiblis on kolm suurt kirjaprohvetit: Jesaja, Jeremija ja Hesekiel. Nende prohvetite ennustused on raamatuna üles kirjutatud. Jeremija dikteeris  Jumalalt saadud ennustused Baaruki nimelisele kirjutajale, et neid rahvale ette loetaks ja neis olevat arvesse võetaks. Suuliselt esitatud kuulutustega ei olnud tal olnud edu, sest rahvast pahandas see, mis ta rääkis. Ehk on kirjasõnast rohkem kasu. Kui […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English