Jutlused ja mõtisklused

Kokku 455 postitust

Lootuse, armastuse ja rõõmuga rahu poole (Sk 9:9–10)

„Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Mina hävitan Efraimist sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast, sõjaammudki hävitatakse. Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.” (Sk 9:9–10) Advendiaeg on imeline aeg, sest me valmistume […]

Teekonna algus. Jutlus advendiaja 1. pühapäevaks AD 2019 (Sk 9:9–10)

„Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. /…/ Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.“ (Sk 9:9–10) Armsad õed ja vennad Kristuses, veebiajakirja Kirik & Teoloogia lugejad! Soovin teile kõigile […]

Tähendamissõna kümnest neitsist. Jutlus Valvamise pühapäevaks. (Mt 25:1-13)

„Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. Viis nendest olid rumalad ja viis arukad, rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli, arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. Aga keskööl kostis hüüd: „Ennäe, peigmees! […]

Armasta kogu oma mõistusega (Mt 22:34–40)

„Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates: „Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?“ Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle […]

Armastuse eksam (Lk 10:25–37; Gl 2:16–20)

„Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: „Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?“ Aga Jeesus ütles talle: „Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed?“ Tema vastas: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui […]

Asjad, mis jäävad silma

Me ikka armastame kujutleda inimese elu teekonna või rännakuna, kus on väga eripalgelisi lõike, on neid, kus päike paitab põski, on karme tormituuli või hämaramaid aegu, mille meenutamisest parem loobuks. Ja eks selle teekonna pildiga haakub kindlasti ka Jeesuse ütlus, et Tema on tee, tõde ja elu. Ehk siis kui meie oleme teekäijad oma teekonnal, […]

Üks kindel linn ja varjupaik on meie Jumal taevas

Kui mu teoloogia on täiuslik, täitsa täiuslik, siis on mu Jumal surnud.Kui mu teoloogia on lõplik, täiesti lõplik, siis on mu Jumal surnud.Kui mu teoloogia on õige, kõige õigem, siis on mu Jumal surnud.Kui mu teoloogia on kooskõlas pühakirjaga, täielikult pühakirja põhine, siis on mu Jumal surnud.Ainult surnu juurde viib tee!Ja tema hauale.Jumala hauale viis […]

Armastuse käsk (Mt 22:36-40)

„Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?” Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.” (Mt 22:36-40) “Kui teie õigus ei ole […]

Tänulikkuse tähtsus (5Ms 8:7–18)

„Sest Issand, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes,  nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja mee maale,  maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu, maale, mille kivid on raud ja mille mägedest sa saad raiuda vaske.  Kui sa sööd ja su […]

Tõuse üles (Lk 7:11–16)

„Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut, oma ema ainsat poega, ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linnarahvast saatis teda. Ja kui Issand nägi ema, hakkas tal temast hale […]

Iganädalane uudiskiri

English