Triin Käpp

Triin Käpp has written 12 posts for K&T

Päris lunastus (Lk 7:36–50)

„Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine, ja kui see sai teada,  et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja […]

Igaühe jaoks olemas olev Jumal (2Ms 3:9-15)

„Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!“ Kuid Mooses ütles Jumalale: „Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?“ Aga tema kostis: „Mina olen sinuga, ja […]

Ühe koguduse koroonalugu

Kas teeme kohvilaua ühekordsete nõudega?  Aga meie Loodut hoidva kiriku projekt?  Kas teeme üldse kohvilauda?   Kas saame armulauda jagada?  Kirik on kinni.. Teeme veebiteenistuse.  Aga kuidas?   Ülaltoodu kirjeldab ehedalt märtsi keskpaiga vestlusi, mille olemus ja teema  tund-tunnilt muutus. Oli palju meile,  Facebook Messengeri  vestlusi, telefonikõnesid.    Siis olime lukus uste taga. Esialgu tegemas täissõnateenistust, seejärel palvusi, pühad olid tulemas. Nagu kõik meie, tervitasime […]

Aasta pildid Jumala ajas (Nl 3:22-26)

“See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued – sinu ustavus on suur! Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast loodan ma tema peale. Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet.” (Nl 3:22-26)  […]

Vaimust kantud ja andeid rakendades

„Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. […]

Kristlike koolide roll ühiskonnas 

Kui kõik kristlaste lapsed panevad oma lapse kristlikku kooli, siis kuskohas saab mittekristlane kristlastega tuttavaks?  Te loote oma lastele mulli, et kogu maailm ongi selline, aga ei ole ju.  Kas järgmiseks tulevad meile islamistlikud/fundamentalistlikud koolid? Kui kristlik kool on lubatud, miks ei peaks need olema?  Olen pidanud neile ja paljudele teistele sarnastele küsimustele vastama sellest ajast alates, kui […]

Hoiatus ebajumalateenistuse eest (5Ms 13:1–5)

„Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin! Ära lisa sellele midagi juurde ja ära võta sellest midagi ära! Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle tunnustähe või imeteo, ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis, öeldes: „Käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja teenigem neid!“, siis ära kuula […]

Usuteadus kui sidumiskunst (1Ms 1:1-5, 2:2-3). Jutlus Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise 25. aastapäevaks

„Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!” Ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik – […]

Miks on kooli vaja?

Eestis on kombeks kõneleda sellest, et eestlane on hariduse-usku. Nii kõneles President meie vabariigi aastapäeva aktusel: „Eesti rahvas on hariduse-usku. Me tõesti täiesti siiralt usume, et parim, mida vanemad saavad oma lastele pärandada, on hea haridus. Mitte maad, majad, metsad või pangaarve“ (Ilves 2015). Niisamuti kuulsime Tartu Ülikooli usuteaduskonna lektorit Marju Lepajõed kõnelemas ööülikooli saates […]

Meie pimedus pole pime ja öö on sama valge kui päev (1Tm 6:13–16)

„Ma käsin sind Jumala ees, kes teeb kõik elavaks, ja Kristuse Jeesuse ees, kes Pontius Pilaatuse ees andis hea tunnistuse, et sa käsku säilitaksid puhtalt ja laitmatult meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni, mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English