Tauno Toompuu

Tauno Toompuu has written 12 posts for K&T

ÜRO säästva arengu eesmärgid ja kiriku misjonitöö

Oktoobris toimunud misjonikonverentsi ja misjonipüha kontekstis arutasime ühe ametivennaga selle üle, milline peaks misjon tänases Euroopas välja nägema. Kui Jeesuse jumalariigi kuulutusega käis kaasas haigete tervendamine, tõrjutute tagasitoomine, põlatute väärikuse taastamine, siis meie oma töös oleme sageli väga sõnakesksed ja passiivsed praktilistes asjades. Viimase all ei pea me silmas mitte järjekordseid remonttöid kirikuhoone juures, vaid […]

Küsimus tõe järele (Mt 7:15–23)

„Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt? Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda  head vilja.Iga puu, mis ei […]

Kristuse ülestõusmispüha (Jh 20:1-10)

„Maarja Magdaleena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile: „Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud.” Peetrus läks […]

Vaimulikud teemehed

Suvekuudel autoga mööda Eestimaad sõites on päris tavaline iga natukese aja tagant mõne teeremondi peale sattuda. Vaikselt taaskord täiesti ootamatutesse kohtadesse kerkinud valgusfooride taga aja kaotuse üle nurisedes ei ole enamasti muud teha kui oranžides vestides, oranžide masinate ja oranžide kiivritega varustatud, suvepäikese ja teetolmu käes tumepruuniks muutunud teemeeste askeldamisi jälgida. Ja vahel, kui konditsioneeritud […]

Väikese (maa)koguduse suured (arengu)võimalused

Sõnastasin oma ettekande pealkirja: „Väikese (maa)koguduse suured (arengu)võimalused“. See koosneb kahest poolest, mille kesksed mõisted olen markeerinud veel sulgudesse asetatud täienditega. Esimeses pooles on „väike (maa)kogudus“ ja teises pooles „suured (arengu)võimalused“. Oma ettekande jagangi nende kahe poole vahel, kusjuures mahult suurem osa käsitleb teist poolt. 1. Väike (maa)kogudus Eestis kuuleme tavaliselt kõneldavat väikestest, keskmistest ja […]

Igavikust (Jh 3:16, 1Kr 15:42–44)

„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“ (Jh 3:16) „Nõnda on ka surnute ülestõusmine: kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles, autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles, nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles, maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. […]

Ülestõusmisuskumus Marcus Borgi pilgu läbi

Vahetult ülestõusmispühade eel avaldas Ergo Naab ajakirjas Kirik & Teoloogia artikli pealkirjaga „Ülestõusmisuskumus N. T. Wrighti pilgu läbi“. See ülevaatlik tekst andis hea kokkuvõtte ühe hinnatuima uustestamentlase nägemusest selle kohta, mis võis siiski juhtuda Naatsareti Jeesusega peale tema surma ja mida uskusid tema kohta ta õpilased pärastpoole. Wrighti teoloogilistest diskussioonipartneritest on lisaks John Dominic Crossanile […]

Kolmainupüha jutlus. Üks (Ef 4:5j)

„Üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees.“ (Ef 4:5j) Kolmainupüha toob erilise jõulisusega esile ristiusu jumalamõistmise eripära – on üks Jumal, ent tema tunnuseks on sisemine mitmus. Ikka on küsitud, kuidas või kas üldse on võimalik kõnelda “ühest Jumalast”, kui arusaamu […]

Kuidas avaldada armastust

„Kantslis seista ja möliseda pole mingi probleem,“ teatas hiljuti ühe riigikokku kandideerinud väikepartei sotsiaalministrikandidaat. Mees teab, mis mees räägib. Sest ta valmistub kirikuõpetaja ametiks ja on ühes maakoguduses ka juba praktikal käinud. Ehk siis kantslis seisnud ja mölisenud. Saksamaal, Bremeni Püha Martini kiriku kantslis pidas 18. jaanuaril jutluse sealne pastor Olaf Latzel. Küllap on ligi […]

Isa käsi. Jutlus isadepäevaks (1Ms 43:28)

“Joosepi vennad ütlesid Joosepile: „Sinu sulase, meie isa käsi käib hästi, ta elab veel.” Ja nad kummardasid ning heitsid maha.” (1Ms 43:28) Joosep kiusab oma vendi. Ja oma isa. Tema on oma pere kadunud poeg. Ei, mitte enese süü tõttu, vaid vendade kadeduse tõttu, kes otsustasid tüütust, isa poolt eriliselt armastatud nolgist vabaneda. Suure pere rõõmud. […]

Iganädalane uudiskiri

English