Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas has written 25 posts for K&T

Kirikuosadus – Church Communion – Communion Ecclésiale, 3. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Vastuvõetud EKOE 8. täiskogul (2018) Vaata saatesõna ja artikli 1. osa siit ning 2. osa siit.Kolmanda osa sisu: 4. Soovitused ja konkreetsed sammud4.1. Kirikuosadus kui jumalateenistusosadus4.1.1. Jumalateenistusosadus ja katoolsus4.1.2. Sõna ja sakramendi ühine toimetamine4.2. Kirikuosadus kui õpetamise osadus4.3. Kirikuosadus kui kasvava kujunemise osadus4.4. Kirikuosadus kui tunnistamis- ja teenimisosadus tänapäevases Euroopas […]

Kirikuosadus – Church Communion – Communion Ecclésiale, 2. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Vastuvõetud EKOE 8. täiskogul (2018) Vaata saatesõna ja artikli 1. osa siit. 2. Teoloogilised alused 2.1. Kirik kui Kristuse ihu ja pühade osadus 2.2. Sõna ja sakramendi osadus 2.3. Usutunnistus, õpetus ja elu 2.4. Issanda söömaaja osadus ja kirikuosadus 2.5. Kirik ja kirikuosadus kui õigeksmõistusündmuse väljendus 3. Proovikivid: siduvus […]

Kirikuosadus – Church Communion – Communion Ecclésiale, 1. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Vastuvõetud EKOE 8. täiskogul (2018) Saateks eestikeelsele väljaandele 2023. aasta 16. märtsil möödub 50 aastat pöördelise tähtsusega Leuenbergi konkordia vastuvõtmisest – ületati ligi 450 aastat väldanud Euroopa luterlike ja reformeeritud kirikute lahutatus. Leuenbergi konkordia vahendusel kuulutati välja „kirikuosadus“: „[E]vangeeliumi mõistmise osas saavutatud üksmeele alusel lubavad erinevate usutunnistustega kirikud üksteisele […]

Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimus, 3. osa

Üle-eelmises numbris ilmus tervikdokumendi sisukord, saatesõna eestikeelsele väjaandele, algväljaande eessõna ja ptk. 1-2. Vt siit. Eelmises numbris ilmusid ptk. 3-4.2. Käesolevas numbris avaldatava tekstiosa ülesehitus on järgmine: 4.3 Lähem pilguheit religioonide paljusust käsitlevatele piiblitekstidele4.3.1. Vana Testament4.3.2. Uus Testament5. Paljuusulises ühiskonnas üheskoos elamine5.1 Dialoogikultuuri arendamine üheskoos elades5.2 Religioonide suhted ja dialoogid – probleemid ja võimalused5.3 Koostöö praktilistes kokkupuutevaldkondadesLisa 1. EKOE liikmeskirikute […]

Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimus, 2. osa

Eelmises numbris ilmus tervikdokumendi sisukord, saatesõna eestikeelsele väjaandele, algväljaande eessõna ja ptk. 1-2. Vt siit. Käesolevas numbris avaldatava tekstiosa ülesehitus on järgmine: 3. Ülevaade kirikute dokumentidest3.1 Oikumeenilised suunised 3.2 Evangeelsete kirikute põhidokumendid3.2.1. Ristiusu ja teiste religioonide vahekorda käsitlevad dokumendid3.2.2. Dialoogi- ja misjonidokumendid3.2.3. Konkreetseid teemasid käsitlevad dokumendid3.2.4. Suhteid islamiga käsitlevad dokumendid4. Piibli ja evangeelse teoloogia hoiak […]

Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimus, 1. osa

Heaks kiidetud 8. täiskogul 2018 Dokumendi leiab ühte PDF-faili koondatuna siit. – Toim. Saateks eestikeelsele väljaandele Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) 8. täiskogu kogunes 13.–18. septembril Baseli toomkirikus. Eestist osales Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku delegaadina peapiiskop Urmas Viilma. EKOE nõukogu liikmena osales täiskogul ka allakirjutanu. Täiskogul arutati kirikuosaduses 7. täiskogust (Firenze, 2012) saadik toimunud töö […]

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu avaldus: Euroopa valimised – viis kujundada ühtsust mitmekesisuses

23. kuni 26. maini 2019 toimuvad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides Euroopa parlamendi valimised. Iga viie aasta järel on Euroopa Liidu kodanikel võimalus määrata valimistega Euroopa Parlamendi koosseis. Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas kutsub üles osalema Euroopa Parlamendi valimistel ning jätkama Euroopa eluruumi aktiivset kujundamist senisel lepituse ja rahumeelse kooselu teel. Euroopa – lepituse viis Evangeelsete Kirikute […]

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas täiskogu rahusõnum: ÜHESKOOS EUROOPA POOLT. 100 aastat Esimese maailmasõja lõpust: ühine meenutamine tuleviku pärast

Sest kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see … otsigu rahu ja taotlegu seda. (1Pt 3:10–11)   Euroopa evangeelsed kirikud võtavad esmakordselt ühiselt sõna Esimese maailmasõja ja selle tagajärgede kohta. Kirikute kogemused ja hoiakud on sama erinevad, nagu on maad, kus nad asuvad. Seda tähelepanuväärsem on, et Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) on […]

Eestpalve Esimese maailmasõja lõpu 100. aastapäeva meenutamisel (EKOE liturgiline abimaterjal)

Üheskoos meie õdede ja vendadega kogu Euroopas mõtleme me täna sada aastat tagasi lõppenud Esimesele maailmasõjale ja palume Jumalalt tema rahu. Jumal, Sinu sõna tõotab rahu ja õiglust, lohutust ja halastust. Me mõtleme Sinu ees saja aasta eest lõpule jõudnud Suure sõja kannatustele ja õudustele kogu Euroopas Me mõtleme miljonitele naistele, lastele, meestele, keda mõrvati, […]

Armulauaõpetusest ja -praktikast, 2. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Loe dokumendi esimest osa siit.   Teine osa: Praktika küsimused I. Põhiküsimused 1. Eksegeetilised arusaamad, oikumeenilised kõnelused ja kohtumised ning arusaamine inimese kogemuse terviklikkusest on viinud erinevates kirikutes armulaua osadusliku ja rõõmsa iseloomu ning selle mitmesuguste dimensioonide uue märkamiseni. Sellega on kaasnenud ka muutunud armulauapraktika, mis avaldub armulauaseadmise sagenemises […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English