ISSN 2228-1975
Search

Ilmusid Sergei Stadnikovi ja Vladimir Sazonovi artiklitekogumikud

Muistne Egiptus ja Mesopotaamia on olulised mitte ainult inimtsivilisatsiooni vanimate keskustena, vaid ka piiblimaadena, mille ajaloo ja kultuuride tundmine on oluline Vana Testamendi ajastuloo mõistmiseks. Äsja ilmus Tallinna Ülikooli kirjastuses kaks artiklitekogumikku, mis on pühendatud Muistse Lähis-Ida kultuurile ja religioonile. Neist esimese autoriks on egüptoloog Sergei Stadnikov (1956-2015) ning kogumik kannab pealkirja „Muinas-Egiptuse ahvatlus. Artikleid Vana-Egiptuse kultuuriajaloost ja selle retseptsioonist“. Kogumik, mille on koostanud TLÜ kultuuriajaloo professor Marek Tamm ja millele on Sergei Stadnikovi elu ja tööd tutvustava sisssejuhatuse kirjutanud Tartu Ülikooli antiikajaloo dotsent Mait Kõiv, koondab endasse erinevatest aegadest pärinevaid Stadnikovi artikleid, millest suur osa on pühendatud Vana-Egiptuse usundile. Paljud neist on küll ilmunud varem kogumikus „Vana-Egiptuse kultuurilugu“ (Tallinn: Kodutrükk 1998), ent lisatud on ka rohkesti uusi artikleid ning kogumiku lõpus on toodud ära ka Stadnikovi tööde bibliograafia, mille on koostanud Vanale Lähis-Idale spetsialiseerunud ajaloolane Vladimir Sazonov.

Teise kogumiku autoriks on Vladimir Sazonov, kes on olnud ka ajakirja Kirik ja Teoloogia kaasautoriks. Kogumiku pealkiri on „Aspects of Royal Ideology and Religion in Sumer and Akkad in III Millenium BCE“ („Kuningavõimu ideoloogia ja religiooni aspektid muistses Sumeris ja Akkadis III eelkristlikul aastatuhandel“) ning see koondab endasse viite varem erinevates ajakirjades avaldatud artiklit, mis on varustatud autori põhjaliku eessõnaga. Kogumik on koostatud doktoritööna ja esitatud kaitsmiseks Tallinna Ülikoolile. Töö juhendajaks on EELK Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor ja Tallinna Ülikooli kultuuri- ja religiooniuuringute dotsent Jaan Lahe ning selle kaitsmine toimub 16. jaanuaril 2020. a. Tallinna Ülikoolis. Töö oponentideks on Innsbrucki ülikooli professor Robert Rollinger ja Helsingi Ülikooli teadur dr Sebastian Fink.

Ajakirjas Kirik ja Teoloogia on ilmunud varem Vladimir Sazonovi artikkel Sergei Stadnokovi 60. sünnipäeva puhul (Kaks juubelit: Sergei Stadnikov 60 ja „Sinuhe jutustus”, nr 241) ning Jaan Lahe järelhüüe Sergei Stadnikovile (Sergei Stadnikovi meenutades, nr 187), samuti Vladimir Sazonovi artiklid Elami ja Ahhemeniidide-aegse Iraani aja- ja usundiloost (nr 70-71), Islamistlikud puhangud Lähis-Idas: Iraagi masendav näide (nr 172), Jumala või jumalate asehaldur. Assüüria kuninga rollist Assüüria ametlikus religioonis ning ideoloogias (nr 127), Kui jumalad ja kangelased jõid õlut – õlle rollist Sumeri ja Akadi usundis ja mütoloogias (nr 238), Lohe ja tormijumala vastandamisest hetiidi mütoloogias (nr 192), Mõningad märkused teispoolsusest muistses Mesopotaamias ja sumerikeelne tekst „Kirves Nergalile” (nr 291), Siidonlaste küüditamine Artaxerxes III poliitika taustal. (nr 276), Vägivald Jumala nimel: Allahi sõdalaste džihaad Õhtumaade vastu (nr 288) ja Ääremärkusi Mesopotaamia kalendrite kohta: rituaalid ja religioossed pidustuse (nr 163). 

Soovitatud:

English