ISSN 2228-1975
Search

Ilmus raamat gnoosisest

Gnoosis
Kurt Rudolphi “Gnoosis: Ühe hilisantiikaegse usundi olemus ja ajalugu” (Foto: TLÜ Kirjastus)

Eile ilmus Tallinna Ülikooli kirjastuselt  Saksa teoloogi ja religiooniloolase Kurt Rudolphi (sünd 1929) raamat „Gnoosis. Ühe hilisantiikse usundi olemus ja ajalugu“. Esmakordselt ilmus raamat saksa keeles 1976. a. Hiljem on seda antud välja korduvalt (viimane, 5. trükk ilmus 2005. aastal). Raamat on tõlgitud inglise, jaapani, poola ja paljudesse teistesse keeltesse. Raamatu on tõlkinud ajakirja Kirik&Teoloogia toimetuskolleegiumi liige, Kurt Rudolphi õpilane Jaan Lahe, Tartu Ülikooli usuteaduskonna kirikuloo teadur Marju Lepajõe ja saksa filoloog Jana Lahe. Raamat on illustreeritud ja sisaldab ka värvipilte.

Gnoosis on Rooma keisririigi idaosas tekkinud ja sealt ka mujale levinud religioosne liikumine (osade uurijate arvates lausa omaette religioon), mis tegi teravat vahet tõelise Jumala ja madalama, maailma loonud jumaluse (või jumaluste – mõnikord on nende arv seitse) ja vaimse ning materiaalse maailma vahel, õpetas inimhinge taevast päritolu ja ilmutatud teadmist (kr gnosis), mille kaudu inimene saab teadlikuks oma unustatud jumalikkusest ja võib pärast seda pöörduda tagasi oma lähtekohta.  Kuigi gnoosis on tugevasti mõjutatud platonistlikust filosoofiast, on tema kujunemisel olnud oluline roll teatud Vana Testamendi tõlgendustel (1Ms 1:1 maailma loomisloos esinevat heebreakeelset sõna elohim, mida tavaliselt tõlgitakse „Jumalana“ on tõlgendatud „jumalatena“ (mitmuses); 1Ms 1:27 inimese loomisloos nimetatud eluhingus (hbr nešama), mille Jumal puhus inimesse, on tõlgendatud jumaliku vaimu sisestamisena inimkehasse jne), siis oletavad mitmed uurijad (sh Rudolph), et gnoosis on tekkinud teatud varase judaismi ringkondades. Ristiusu ajaloo seisukohast on liikumine oluline aga seetõttu, et gnostiline mõtteviis võeti omaks ka osade kristlaste poolt, kes hakkasid selle kaudu tõlgendama kristlikku õpetust. Kristlik gnoosis oli meie ajaarvamise 2.– 4. sajandil arvestatav konkurent kujunevale enamuskirikule. Poleemika algust gnoosisega on oletatud juba mõnedes Uue Testamendi hilisemates kirjutistes (pastoraalkirjad, 1Jh).

 

Kurt Rudolphist ja tema elutööst võib lähemalt lugeda: Jaan Lahe, Laudatio: Kurt Rudolph 85 – tugev inimene on suurem oma ajast ja oludest (K&T nr 121/ 4.4.2014).

Soovitatud:

English