ISSN 2228-1975
Search

EELK Usuteaduse Instituut ja EAÕK Püha Platoni seminar sõlmisid koostöö memorandumi

piltartiklile
Foto: Helen Kuldkepp

8. jaanuaril  käesoleval aastal sõlmisid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Usuteaduse Instituut (UI) ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) Püha Platoni seminar koostöö memorandumi, mille kohaselt rajatakse 2014. aasta sügisest UI juurde õigeusu õppetool. Memorandumi allkirjastasid EAÕK Püha Platoni seminari rektor ning Tallinna ja kogu Eesti metropoliit, ülipühitsetud Stefanus ning EELK Usuteaduse Instituudi rektor Ove Sander.

Koostöö memorandumis on sõnastatud koostöö alused: lähtudes EELK ja EAÕK süvenevast koostööst Eestis, EELK Usuteaduse Instituudi ja EAÕK Püha Platoni Seminari senistest kontaktidest ning vajadusest suurema ühistegevuse järele riiklikult tunnustatud teoloogilise hariduse andmisel, otsustati intensiivistada ühist õppe- ja teadustöö alast tegevust. Seoses omavahelise koostöö arendamisega on ette nähtud kaks järgnevat etappi: esmalt keskendub koostöö teineteise poolt pakutavate loengute ja seminaride külastamisele ning õppejõudude ja üliõpilaste vahetamisele.

Koostöö teisel etapil moodustatakse EAÕK Püha Platoni Seminari poolsel alusel EELK Usuteaduse Instituudi juures õigeusu õppetool 2014. aasta sügiseks. Õppetooli pakutav õigeusu teoloogia moodul EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe õppekavas koostatakse Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku poolt vastavuses Eesti Vabariigi kõrgharidusstandardi nõuetega. Õigeusu teoloogia moodul vastab Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku poolsete üliõpilaste koolitusvajadusele konfessionaalsete ainete õpetamise osas ja selle täitmine tagatakse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku poolt.  Ülejäänud õppekava ainete õpetamise eest vastutab EELK Usuteaduse Instituut.

Ülalnimetatud tegevuste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks moodustatakse EELK Usuteaduse Instituudi ja EAÕK Püha Platoni Seminari ühine töörühm.

 

Allikas:  EELK Usuteaduse Instituut

Vt Allkirjastati Eesti õigeusu ja luterliku kiriku ühisavaldus (Kirik & Teoloogia nr 72/ 26.4.2013).

Soovitatud:

English