ISSN 2228-1975
Search

Allkirjastati Eesti õigeusu ja luterliku kiriku ühisavaldus

Kolmapäeval, 24. aprillil 2013 allkirjastasid Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) juhid kahe kiriku ametlike kõneluste käigus valminud teoloogilise ühisavalduse Euharistia ja jumalateenistus.

Valminud dokumendis rõhutatakse jumalateenistuse olulisust inimese elus ning euharistia ehk armulaua kohta selles. EAÕK ja EELK dialoog on üldse esimene kahe kiriku ametlik kõnelus Eesti ajaloos.

Ühisavaldus näitab kõigile huvilistele, kuidas kirikud mõistavad ristiusu keskseid teemasid. Metropoliit Stefanus ja peapiiskop Andres Põder esitlesid EELK Konsistooriumis ühise teoloogilise töö vilja ning andsid dokumendist ülevaate.

Valminud dokument, mis on läbinud kummagi kiriku vastavate organite kooskõlastusringi, allkirjastati nii eesti kui inglise keelses kujus. EELK saadab ühisavalduse ka oma partnerkirikutele ja kiriklikele osaduskondadele, mille liikmeks ta on.

Dokumendi piduliku allkirjastamisega seoses meenutati ühtlasi EAÕK autonoomia 90. aastapäeva, mida tähistatakse 2013. aasta vältel mitmesugusel moel. Ülempreester Mattias Palli esitles kiriku ajakirja Usk ja Elu värsket aastapäevale pühendatud numbrit.

Ajaloolisel sündmusel osales arvukalt esindajaid Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutest ja keskusest, teoloogilistest kõrgkoolidest, EAÕKEELK dialoogikomisjonist jne. Kohal olid ka erinevate meediavormide ja -väljannete inimesed.

Eesti luterliku ja õigeusu kiriku kahepoolne dialoog sai alguse 2006. aastal. Kohtutakse 12 korda aastas. Alustatud on mõningate bioeetika teemade käsitlemist. Esimesena keskendutakse õigeusu ja luterlikele lähtepunktidele organidoonorluse küsimuses.

 

Uudises on kasutatud www.eelk.ee materjale.

Vt EAÕK ja EELK ühisavaldust Euharistia ja jumalateenistus siit.

Kuula ERR saadet Kirikuelu EELK-EAÕK ühisavaldusest (28.04.2013, saatejuht Meelis Süld) siit.

 

Soovitatud:

English