ISSN 2228-1975
Search

ILMUNUD: Euroopa evangeelsete kirikute osaduskonna sotsiaaleetilised tekstid, 7. täiskogu dokumentatsioon ja uus focus

evangelisch in europaEvangeelne Euroopas – sotsiaaleetilised tööd

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) on viimaste aastate jooksul võtnud sõna ühenduses terve rea erinevate sotsiaaleetiliste küsimustega. Osaduskonna seisukohavõtud ulatuvad inimõigusi ja rahu puudutavatest teemadest Euroopa poliitika aktuaalsete väljakutseteni. Seejuures toetab EKOE nõukogu ja selle presiidiumi nõuandva organina eetika ekspertkomisjon, mille moodustajaks on EKOE nõukogu. Lisaks sellele võttis EKOE oma viimasel, 2012. aasta sügisel Firenzes toimunud täiskogulvastu EKOE konsultatsiooniprotsessi käigus valminud uurimuse (study document) “Astuge välja õigluse eest”. Selles uuritakse nii seda, milline on spetsiifiliselt evangeelne argumenteerimise ja otsusekujundamise viis (sotsiaal-)eetilises vallas, kui seda, milline tähendus sel on olnud kirikutele ja nende sõnavõttudele viimaste aastate peamiste ühiskondlike väljakutsete teemal. Neid sotsiaaleetilise tekste sisaldab EKOE sarja “Leuenbergi tekstid” äsjailmunud 15. köide. Raamat on läbivalt kakskeelne, s.t kõik tekstid on nii inglise kui saksa keeles. Köide on antud välja EKOE nõukogu ülesandel.   

Evangelisch in Europa – sozialethische Beiträge /Protestant in Europe – social-ethical contributions, Hrg./Ed. Michael Bünker, Frank-Dieter Fischbach, Dieter Heidtmann (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2013), 420 S./p.

Frei für die ZukunftVabad tuleviku jaoks. Evangeelsed kirikud Euroopas – EKOE 7. täiskogu dokumentatsioon

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas 7. täiskogu toimus 20.-27. septembril 2012 Firenzes. Läinud suvel ilmunud kogumik talletab täiskogu keskseid tekste nii inglise kui saksa keeles. Köide sisaldab aruandeid EKOE (nõukogu) presiidiumilt ja peasekretärilt, peaettekandeid, projektikavandeid seoses EKOE tegevusvaldkondadega täiskogudevahelisel perioodil (2012-2018), samuti tervitussõnu ja jutlusi ning teisi tekste, mis on Euroopa kirikutele olulised. Täiskogu dokumenteeriv läbivalt kakskeelne kogumik on antud välja EKOE nõukogu ülesandel.

Free for the future. Protestant Churches in Europe, Ed. Michael Bünker, Bernd Jaeger (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2013).

Kõige soodsam ja lihtsam on tellida nii neid kui teisi EKOE publikatsioone siit.

focus 20Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas ajakirja CPCE focus uus number

Äsja ilmus ka ajakiri, mis käsitleb osaduskonna elu ja tegevust. Seekord keskendutakse ennekõike teemale kirik diasporaas, kirik vähemusolukorras. Erinevates tähendustes võib selliselt iseloomustada paljude kirikute olukorda või isegi kiriku olukorda maailmas üldse. Ajakirjas on mitu artiklit, mis tutvustavad seda, kuidas EKOE-s on tegeldud ja plaanitakse tegelda diasporaa-teoloogia teemaga. EKOE on jumalateenistuslik osaduskond, mis kasvab välja ühisest jumalateenistusest. Värske number käsitleb ka jumalateenistuse teemat EKOE kontekstis ning tutvustab kavandatavat jumalateenistusele ja liturgiale pühendatud EKOE-konsultatsiooni „Jumalateenistuse mitmekesisus – kiriku ühtsus“. Uus focus teavitab EKOE kirikute regionaalrühmade tööst ning sisaldab veel muudki huvitavat. Tekstid on paralleelselt nii inglise ja saksa kui osalt ka prantsuse keeles.

Ajakirja saab tasuta lugeda, alla laadida ja ka tellida siit.

 

Vt lisaks: Ilmusid Euroopa evangeelsete kirikute osaduskonna teoloogilise töö tulemused (Kirik & Teoloogia, nr 87/ 9.8.2013).

 

Soovitatud:

English