ISSN 2228-1975
Search

Ilmusid Euroopa evangeelsete kirikute osaduskonna teoloogilise töö tulemused

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) avaldas hiljuti osaduskonna õpetuskõnelusi ja ühist teoloogilist tööd dokumenteerivas raamatusarjas “Leuenbergi tekstid” (Leuenberger Texte/Leuenberg Texts) kaks järjekordset köidet. Mõlemas sisalduvad tekstid on toodud ära nii saksa kui inglise keeles. Nii EKOE uusi kui varasemaid väljaandeid on võimalik tellida kõige soodsamalt EKOE kodulehekülje kaudu siit.

eva_cover_LT-13_CoverAmt, Ordination, Episkopé und theologische Ausbildung // Ministry, ordination, episkopé and theological education, Leuenberger Texte, 13, Michael Bünker, Martin Friedrich (Hrsg./Ed.), Leipzig: Evangelischer Verlagsanstalt, 2013.

Sarja 13. köide dokumenteerib EKOE teoloogilise töö kaht tulemust, mis esitati EKOE 2012. aasta täiskogule. Õpetuskõneluse tekst “Amet, ordinatsioon, episkopé” määratleb evangeelset positsiooni ühenduses teemaga, mis on oikumeeniliselt iseäranis terava tähelepanu all ning soovib sellega ühtlasi süvendada EKOE liikmeskirikute osadust. Seda eesmärki teenib ka uurimus “Väljaõpe ordinatsiooniga seotud ametiks”. Tekst visandab ühise arusaama heast teoloogilisest haridusest, mida liikmeskirikutel on võimalik kasutada orientiirina.

Väljaande toimetajateks on EKOE peasekretär ja Austria luterliku kiriku piiskop dr Michael Bünker ning EKOE teoloogilise töö sekretär prof dr Martin Friedrich. Raamatul on 256 lehekülg, hind on EUR 12.-.

71ksi5ICb-L._SL1400_Schrift – Bekenntnis – Kirche // Scripture – Confession – Church. Ergebnis eines Lehrgesprächs der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa // Result of a Doctrinal Discussion in the Community of Protestant Churches in Europe, Leuenberger Texte, 14, Michael Bünker (Hrsg./Ed), Leipzig: Evangelischer Verlagsanstalt, 2013.

Sarja 14. köide dokumenteerib EKOE õpetuskõneluse “Pühakiri – usutunnistus – kirik” tulemust, mis võeti vastu 2012. aasta sügisel EKOE täiskogul Firenzes. Esmakordselt pärast reformatsiooni sõnastavad Euroopa evangeelsed kirikud üheskoos seda, kuidas väljendada täna arusaamist Jumala Sõnast, Pühakirjast kui Jumala kõnelemise tunnistusest, Piibli tõlgendamisest ja tema vahekorrast traditsiooni ja usutunnistustega.

Ühtlasi soovib dokument selgitada, kuidas saavad evangeelsed kirikud ühise evangeeliumimõistmise alusel jõuda ühiselt vastutatud seisukohavõttudeni. Sellega on dokument ka üheks impulsiks evangeelse positsiooni määratlemisele oikumeenilises dialoogis ning EKOE ühise tunnistamise ja teenimise siduvusele.

Väljaande toimetajaks on EKOE peasekretär ja Austria luterliku kiriku piiskop dr Michael Bünker. Koos saatematerjaliga on kakskeelsel raamatul 78 lehkülge. Hind on EUR 8.-.

 

Allikas: www.leuenberg.eu, www.eva-leipzig.de

Soovitatud:

English