ISSN 2228-1975
Search

Professor Christoph Elsas külastab Eestit

 

1.–9. oktoobrini viibib Eestis saksa teoloog ja religiooniloolane Christoph Elsas koos oma abikaasa Rosemarie Elsasiga. Ta viibib siin Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kutsel ning peab 3. oktoobril kell 18.00 Tallinna Ülikooli Astra maja ringauditooriumis avaliku loengu Dualism in the history of religions („Dualism religiooniloos“).

Christoph Elsas on sündinud 1945. a Marburgis. Ta õppis 1964–1965 Marburgi ülikoolis evangeelset teoloogiat, filosoofiat, semitistikat ja islamiteadust ning jätkas seejärel õpinguid Göttingeni Ülikoolis ja Berliini Vabas Ülikoolis (Freie Universität), mille lõpetas 1971. a. Ka Göttingenis ja Berliinis õppis ta kõigi nimetatud nelja valdkonna aineid. Berliinis sai tema Christoph Elsassuureks mõjutajaks ja omamoodi vaimseks isaks Carsten Colpe (1929–2009), kes oli üheaegselt nii antiigiuurija, iranist, šiiitliku islami uurija kui ka Uue Testamendi teadlane. Colpe juhendamisel kaitses Elsas 1971. a ka oma doktoritöö Neuplatonische und gnostische Weltablehnung in der Schule Plotins („Uusplatonistlik ja gnostiline maailmahülgamine Plotinose koolkonnas“). Seejärel töötas ta lühemat aega Göttingeni Ülikooli juures Deutsche Forschungsgemenischaft’i teadusliku assistendina (1971–1976) ja pikemat aega Berliini Vabas Ülikoolis dotsendina (1973–1991). 1991. a naases Elsas oma sünnilinna Marburgi ja valiti Marburgi ülikooli usundiloo professoriks, millises ametis ta oli kuni emerituuri siirdumiseni 2010. a. Elsasi uurimisteemadeks on Euroopa religioonilugu, islam, religioossed vähemusrühitused Euroopas ning religioonidevaheline dialoog.

Christoph Elsas on ordineeritud ning töötanud kirikuõpetajana Berliinis ja Marburgis. Tema abikaasa Rosemarie Elsas on samuti kirikuõpetaja. Ta on olnud pikka aega Marburgi Evangeelse Markuse kogudus õpetaja ning on koguduse juures aktiivselt tegev ka praegu, olles ermerituuris.

Christoph Elsas on ka ajakirja Kirik&Teoloogia kaastööline. Temalt on ilmunud kaheosaline artikkel “Polüteism, monoteism ja ateism usundiloolisest vaatenurgast” (1. osa ja 2. osa) Elsas ja tema abikaasa on lubanud Eestisse jõudes anda ajakirjale Kirik&Teoloogia pikema intervjuu.

 

 

Soovitatud:

English